Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Determinismus psychiky osobnosti a pojetí teorie osobnosti - maturitní otázka 2/23

Determinismus psychiky osobnosti a pojetí teorie osobnosti - maturitní otázka 2/23

Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka se zabývá problematikou osobnosti, její definicí, ovlivňujícími faktory a determinacemi – biologickou, sociokulturní a psychickou. Dále se věnuje psychologii osobnosti a blíže seznamuje s jejími nejznámějšími teoriemi. Jedná se o teorii psychoanalytickou, analytickou, individuální, Hippokratovu, Eysenckovu, Kretschmerovu, Pavlovovu a Millonovu. 1. maturitní otázku naleznete zde Psychologie, její vznik, vývoj a současné směry - maturitní otázka 1/23 a 3. zde Odlišnost prožívání a chování, základní psychické jevy - maturitní otázka 3/23.

Obsah

1.
Osobnost
2.
Faktory ovlivňující formování osobnosti
3.
Biologická determinace
4.
Sociokulturní determinace
5.
Psychická determinace
6.
Psychologie osobnosti
6.1
Psychoanalytická teorie
6.1.1
Vývoj osobnosti
6.2
Analytická teorie
6.3
Individuální psychologie
6.3.1
Struktura osobnosti
6.4
Hippokratova teorie osobnosti
6.5
Temperament
6.6
Charakter
6.7
Inteligence
6.8
H. J. Eysenck
6.9
Ernst Kretschmer
6.10
I. P. Pavlov
6.11
Millonova klasifikace

Úryvek

"Psychologie osobnosti
Patří k základním psychologickým disciplínám. Ve starším pojetí byla považována za součást obecné psychologie. Předmětem jejího zkoumání je osobnost a metodologie jejího zkoumání. Lze říci, že osobnost je relativně stabilní systém psychických a tělesných funkcí, který určuje prožívání, uvažování a chování jedince.
Osobnost se formuje působením mnoha faktorů. Z biologického hlediska je determinována tělesným stavem, biologickými potřebami, stavbou a činností CNS, dědičností apod. Interpersonální vztahy jsou určovány specificky lidskými rysy osobnosti.
Poznávání osobnosti se realizuje prostřednictvím metod, k nimž patří výkonové testy (různé testy inteligence), projektivní metody, osobnostní dotazníky apod.

□ Psychoanalytická teorie osobnosti
Jejím tvůrcem je Sigmund Freud. Narodil se na Moravě, ale většinu svého života strávil ve Vídni; působil jako lékař a psychiatr. Podle Freuda je osobnost jedince určována především fyziologicky. Osobnost pojímal jako uzavřený systém, v jehož rámci se uplatňuje psychická energie – libido, které je svou povahou sexuální. Freud zastával názor, že veškeré lidské projevy v sobě kombinují vědomé a nevědomé procesy. Vědomí je část osobnosti, kterou si jedinec plně uvědomuje. Předvědomí je vrstva pod vědomím, která obsahuje myšlenky, představy a konflikty, jež byly kdysi vědomé. Člověk je schopen si je vybavit. Nevědomí je oblast přání, konfliktů a představ, které jsou mimo oblast uvědomování jedince. Nevědomí má silný motivační vliv na chování člověka. Později vytyčil Freud tři složky osobnosti, které jsou v neustálém konfliktu, protože jsou řízeny rozdílnými principy.
1) Id (ono) je temná a nepřístupná stránka osobnosti; id se domáhá okamžitého uspokojení svých tužeb bez ohledu na ostatní. Převažuje pudová stránka.
2) Ego (já) je řízeno principem reality a je racionální. Působí na vědomé úrovni a při naplňování potřeb zvažuje vhodnou formu a dobu. Přání id jsou porovnána s realitou a podle ní přizpůsobena.
3) Superego (nadjá) obsahuje zákazy, příkazy a pochvaly rodičů, jichž se člověku dostalo jako malému dítěti. Část superega je vědomá. Nevědomou část superega tvoří zákazy a příkazy, které člověk dostával v raném dětství, kdy je prožíval na nevědomé úrovni. Superego je vlastně moralizující složka osobnosti.
Rozvoj osobnosti je určován dvěma pudy: pudem života (Eros) a pudem smrti (Thanatos). Pudy mají schopnost přesouvat energii z jednoho objektu na druhý. Proto je chování jedince variabilní. Pokud člověk nemůže z nějakého důvodu realizovat svá pudová přání, hledá náhradní způsob sebeuspokojení.
Vývoj osobnosti
Freud shrnul vývoj osobnosti do pěti dynamických stádií:
1. Orální stádium – narozené dítě spojuje slast s příjmem potravy.
2. Anální stádium – dítě posouvá pozornost do anální oblasti, kde zažívá slast při spontánním vyprazdňování.
3. Falické stádium – v tomto stádiu se dítě zaměřuje na genitální oblast. Během tohoto stádia se u chlapců objevuje Oidipův komplex a u dívek komplex Elektřin. Dítě se zamiluje do rodiče opačného pohlaví a prožívá nepřátelství k rodiči svého pohlaví.
4. Období latence – dochází k ústupu sexuálních impulzů.
5. Genitální stádium – jeho počátek je v pubertě, kdy začíná působit plnou silou libido."

Poznámka

Práce obsahuje jeden obrázek o rozsahu cca 0,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20307
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse