Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Diagnostika a terapie vývojové dysfázie v české a německé odborné literatuře

Diagnostika a terapie vývojové dysfázie v české a německé odborné literatuře

Kategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Bakalářská práce se zabývá problematikou diagnostiky a terapie vývojové dysfázie. V úvodní části jsou podrobně analyzována teoretická východiska práce, pojetí vývojové dysfázie, její etiologie, symptomatologie a diagnostika. Druhá část se zabývá terapií vývojové dysfázie. Analyzuje přístupy k terapii popsané jak v české a slovenské literatuře, tak ve vybrané literatuře německé. Třetí část práce se věnuje komparaci terapeutických přístupů popsaných v české a slovenské literatuře a v literatuře německé. V závěru jsou přehledně shrnuty získané poznatky jak o diagnostických, tak o terapeutických přístupech obou logopedických škol; z nich plyne, že i v našich podmínkách je možné výhodně aplikovat zahraniční zkušenosti.

Obsah

1.
Úvod
2.
Teoretická východiska – vývojová dysfázie
2.1.
Pojetí vývojové dysfázie
2.2.
Etiologie vývojové dysfázie
2.3.
Symptomatologie vývojové dysfázie
2.4.
Diagnostika vývojové dysfázie
2.5.
Diferenciální diagnostika vývojové dysfázie
3.
Terapie vývojové dysfázie
3.1.
Obecné principy terapie vývojové dysfázie uvedené v české a slovenské literatuře
3.2.
Teoretické a metodické základy intervenční strategie v terapii vývojové dysfázie dle Iriny Weiglové a Marianne Reddemann-Tschaiknerové
3.3.
Prognóza vývojové dysfázie
4.
Komparace terapeutických metod
5.
Závěr
6.
Shrnutí
7.
Přílohy (schémata)

Úryvek

"2. Vývojová dysfázie
2.1 Pojetí vývojové dysfázie
Termín vývojová dysfázie se v logopedické literatuře používá pro vývojovou poruchu řeči, která je charakterizována velmi širokou symptomatikou; v české foniatrické škole je považována za poruchu řeči, způsobenou zásahem do jejího vývoje od samého počátku. To znamená, že stav, který způsobil tuto vývojovou poruchu řeči, nastal ještě před vlastním osvojením si řeči. Tento fakt pak z hlediska logopedického odlišuje afázii od vývojové dysfázie. Afázie je chápána jako ztráta již rozvinuté schopnosti řeči, zatímco vývojová dysfázie je označení pro poruchu vývoje řeči (Sovák, 1981).
Současná klinická logopedie označuje termínem vývojová dysfázie specificky narušený vývoj řeči, projevující se ztíženou schopností nebo neschopností naučit se verbálně komunikovat, a to i přesto, že podmínky pro rozvoj řeči jsou přiměřené (Škodová, Jedlička 2003). Jedná se tedy o poruchu centrálního zpracování řečového signálu (Lejska, 2003). Ve starší literatuře je však možno nalézt i jiné označení pro tento specificky narušený vývoj řeči. Například Seeman označuje tuto skupinu chorob jako nemluvnost při poškození řečových oblastí mozku a dělí ji na poruchy expresivně dysfatické a receptivně dysfatické; k nim ovšem řadí i stavy vzniklé po osvojení řeči, jako např. senzorickou afázii (Seeman, 1955). Pro různé druhy dětské vývojové nemluvnosti, ne však úplné ztráty řeči, byl v minulosti používán termín sluchoněmota – audimutitas (Hála, Sovák, 1947).
Vývojová dysfázie bývala také dříve označována pojmem alálie. Protože však toto pojetí specificky narušeného vývoje řeči spíše vyjadřovalo poruchu výslovnosti a nevyjadřovalo vývojovou dynamiku tohoto specificky narušeného vývoje řeči, ustálil se ve foniatrické, neurologické a psychologické literatuře název dysfázie. Pro přesnější vymezení tohoto termínu bylo pak stále častěji používáno spojení „vývojová dysfázie“, protože lépe vystihuje, že se vlastně jedná o vývojové potíže a narušení fatických funkcí (Sovák, 1981).
Obecně lze definovat vývojovou dysfázii jako narušenou komunikační schopnost v důsledku poškození raně se vyvíjející nervové soustavy na základě různé etiologie, přičemž jsou ale zachovány dobré podmínky pro rozvoj řeči. Za dobré podmínky pro rozvoj řeči považujeme přiměřenou inteligenci, stimulující sociální prostředí s dostatkem podnětů, žádné neurologické ložiskové nálezy, žádné závažné psychiatrické nálezy a neexistenci závažného sluchového postižení.
Lze říci, že vývojová dysfázie postihuje vývoj celé osobnosti, nikoliv jen nejvyšší řečové funkce (fatické funkce). Negativně ovlivňuje intelektuální vývoj a utváření vlastního vědomí; lze říci, že normální řečová činnost je svědectvím činnosti vědomí. Cesta k myšlení tedy nutně nemusí vést k řeči, ale cesta k řeči vede nevyhnutelně od myšlení. Proto mají dysfatické poruchy takový dalekosáhlý dopad na celkový psychický vývoj postižených dětí.
V mezinárodní klasifikaci nemocí MKN 10 je uvedeno tradiční dělení vývojové dysfázie na expresivní (Dg. F80.1) a receptivní formu (Dg. F80.2). Konkrétně je vývojová dysfázie v Mezinárodní klasifikaci nemocí zařazena do kategorie poruch psychického vývoje, mezi specifické poruchy vývoje řeči a jazyka."

Poznámka

Masarykova univerzita Brno.
Součástí práce jsou schémata a tabulka o rozsahu cca 1,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera27205
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse