Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Diagnostika obchodních firem - výpisky z přednášek

Diagnostika obchodních firem - výpisky z přednášek

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Výpisky z přednášek seznamují s diagnostikou obchodních firem. Uvádí metody mezipodnikového srovnání. Heslovitě vypisují funkce obchodu a zabývají se finančním řízením v obchodě, i finanční analýzou a operativním řízením obchodního podniku. Definují obchodní rozpětí a plánování. Pojednávají o územních podmínkách v obchodě. Věnují se strategii a operativě.

Obsah

1.
Diagnostika obchodních firem
1.1.
Vypracování zdravého a nezdravého vývoje firmy
1.2.
Určení zdravého a nezdravého vývoje firmy
1.3.
Mezipodnikové srovnávání a jeho cíle
1.4.
Benchmarking
1.5.
Metody mezipodnikového srovnávání
1.6.
Možné výhrady k dělení firem dle ukazatelů
1.7.
Optimální velikost firmy
2.
Obchod a obchodní firmy
2.1.
Funkce obchodu
2.2.
Vývojové trendy v retailingu
2.3.
Prostředníci obchodní činnosti
2.4.
Zprostředkovatelé obchodní činnosti
2.5.
Právní formy obchodní firem
2.6.
Druhy maloobchodní činnosti
2.7.
Podmínky obchodního podnikání
2.8.
Podpora exportu
2.9.
Nástroje podpory exportu lze rozdělit do pěti základních kategorií
3.
Finanční řízení v obchodě
3.1.
Specifika finanční politiky vyplývající ze zvláštností obchodu
3.2.
Cíle finanční politiky
3.3.
Oblasti finanční politiky
3.4.
Zajišťování kapitálu - financování obchodní firmy
3.5.
Zdroje vnitřního a vnějšího financování
3.6.
Další zdroje financování
3.6.1.
Faktoring
3.6.2.
Franchising - nástroj financování a podnikové strategie
4.
Finanční analýzy v obchodě
4.1.
Analýza
4.2.
Analýza rozvahy
4.3.
Analýza výkazu zisků a ztrát (výsledovky)
4.4.
Soustava ukazatelů pro finanční analýzu
4.4.1.
Ukazatele rentability
4.4.2.
Ukazatele týkající se personálu
4.4.3.
Ukazatele související se zásobami
4.4.4.
Ukazatele týkající se využití kapitálu a prostoru
4.4.5.
Ukazatele likvidity a dlouhodobé finanční rovnováhy
5.
Finanční analýza a operativní řízení obchodního podniku
5.1.
Kalkulace nákladů
6.
Obchodní rozpětí
6.1.
Plánování obchodního rozpětí
6.2.
Propočty hospodářského výsledku
7.
Plánování
7.1.
Jak sestavit dobrý plán??
7.2.
Faktory ovlivňující plán
7.3.
Plánovací proces je…
7.4.
Finanční plánování v obchodní firmě
7.5.
Informace pro plánování
7.6.
Systém plánování
7.7.
Dlouhodobé - víceleté plánování
7.8.
Roční plán podniku – struktura
7.9.
Rozpis ročního plánu na měsíce / kvartály
7.10.
Krátkodobé plány a předpovědi likvidity
7.11.
Metody vyrovnávání diferencí finančních toků
8.
Územní podmínky podnikání v obchodě
8.1.
Typologie maloobchodních jednotek (MO)
8.2.
Vývojové tendence v MO síti
8.3.
Členěné MO sítě dle Tietza
8.4.
Územní analýza
8.5.
Územní analýza – metody
8.6.
Principy řešení MO sítě
8.7.
Lokalizace MO jednotek v sídelních útvarech
9.
Strategie a operativa
9.1.
Strategie firem
9.2.
Formulace strategie retailingové firmy
9.3.
Metody používané při formulací strategií
9.4.
Analýza rizik a hrozeb firem nově vstupujících na trh
9.5.
Analýza boje o pozice mezi konkurenty ovlivněna
9.6.
Analýza obchodní síly zákazníka
9.7.
Analýza substituce výrobků a služeb

Úryvek

"Diagnostika obchodních firem

- nástroj k poznání „finančního zdraví“ firmy
- prostředek identifikace faktorů, jež „finanční zdraví“ determinují
- určení slabých a silných stránek firem
- komplexní diagnostika (zdraví celé firmy), nebo jen určitých funkčních oblastí
- systematická a periodická diagnostika

- cílem diagnostiky je předpovídat výskyt krizových stavů a formulovat postupy, které povedou k překonání problémů a zmírnění dopadů krizových situací

Při diagnostice firem jsou analyzovány vlivy makroprostředí, zejména faktory demografické, ekonomické, politické, kulturní a enviromentální.

Dále jsou hodnoceny vlivy z okolního prostředí firmy - situace na trhu, vztahy s dodavateli, distributory a veřejností.

Diagnostika - střednědobý, nebo dlouhodobý proces poznávání celkového stavu firmy, zhodnocení zejména její finanční situace
Diagnóza - výsledek procesu poznávání, tedy diagnostiky, jde o časový snímek celkového stavu firmy

Finanční krize - Problémy postihly finanční sektor. Banky coby poskytovatele hypoték.
- Následně se projevila na ekonomické situaci jednotlivých firem, malých,
středních i velkých.


Vypracování zdravého a nezdravého vývoje firmy

Dílčí diagnózy týkající se - finanční situace
- organizační struktury firmy
- systému řízení
- sociálního systému

Určení zdravého a nezdravého vývoje firmy

- v reálném světe neexistuje perfektní příklad dokonalé firmy, záleží na oboru činnosti a dalších faktorech
- nezdravý vývoj resp. nemoc firmy definoval Kašík: „… výrazné porušení stavu rovnováhy, které není podnik schopen eliminovat automaticky zabudovanými regulátory a jejichž řešení vyžedují buď vnější nebo vnitřní zásahy do fungování podniku“

Mezipodnikové srovnávání a jeho cíle
- jaká je ekonomická situace srovnávaných firem?
- jaké jsou možnosti využití mezipodnikového srovnávání pro stanovení pořadí v souboru daných
firem?"

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 30 stran. Práce obsahuje tabulku a schémata.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18707
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse