Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Diagnostika silových schopností

Diagnostika silových schopností

Kategorie: Tělesná výchova - teorie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury, Olomouc

Charakteristika: Práce se zabývá silovými schopnostmi, jedné z nejdůležitějších předpokladů pohybové činnosti člověka. Teoretická část charakterizuje sílu a silové schopnosti obecně. Praktická část obsahuje testování silových schopností vybrané skupiny. Vypisuje a porovnává pořízené výsledky měření, které byly provedeny pomocí zádového a ručního dynamometru. Poslední kapitolou je překlad článku, který je nutný k prezentaci dosažených výsledků.

Obsah

1.
Úvod
2.
Teoretická část
2.1.
Síla obecně
2.2.
Silové schopnosti
3.
Praktická část
3.1.
Testování silových schopností vybraných skupin
3.1.1.
Specifikace prováděných testů
3.1.2.
Výsledky testů
3.2.
Testování silových schopností studijní skupiny semináře antropomotoriky
3.2.1.
Specifikace prováděných testů
3.2.2.
Výsledky testů
4.
Překlad textu
5.
Závěr

Úryvek

"3.1 Testování silových schopností vybraných skupin
3.1.1 Specifikace prováděných testů

Vyhledali jsme si v publikacích standardizované testy pro zjišťování silových schopností sportovců. Dohodli jsme se na dvou cvičeních, a to: kliky ve vzporu ležmo (u dívek modifikované) a sed-lehy (opakovaně).

U kliků ve vzporu ležmo provádí testovaný subjekt maximální počet opakování kliků po dobu 1min, u chlapců, a 30s, u dívek, s dodržováním krajních poloh tzn. propínat paže v horní poloze a hrudníkem těsně k podložce v dolní poloze. Dlaněmi se opírá o podložku způsobem, kdy prsty směřují dopředu a ruce se nacházejí v jedné rovině s rameny tak daleko od sebe, aby neomezovaly dosažení krajních poloh. Tělo je narovnané. Dolní končetiny jsou obě v kontaktu se zemí, a to pouze prostřednictvím přední částí chodidel a prsty, u chlapců, a koleny, která svírají pravý úhel, u děvčat. Testovanou oblastí se stávají extenzory paží a pletence ramenní.
Leh sedy (opakovaně) provádíme pohybem z lehu pokrčmo směrem do sedu pokrčmo s vytočením trupu do polohy, kdy se střídavě dotýkáme levým a pravým loktem opačného kolena (tzn. levý loket na pravé koleno a obráceně). Ruce má mít sledovaný subjekt spojeny za hlavou s lokty od sebe a vodorovně s rameny. Chodidla nepohyblivě fixována k podložce (např. drženy partnerem) cca 30 cm od sebe. Při cvičení není dovoleno zvedat zadek. Cvičení provádíme po dobu 1min. Testovanou oblastí se stává flexory kyčelního kloubu a břišní svalstvo.

3.1.2 Výsledky testů
Testy byly prováděny na skupině 5-ti rekreačních kickboxerů ve věku od 19 do 30 let a skupině 12-ti basketbalistek SK UP Olomouc ve věku 16 – 18 let. Výsledky byly takovéto:

U kliků ve vzporu ležmo se dalo očekávat, což se také potvrdilo, že muži budou mít lepší výsledky jak dívky, ačkoliv oba výsledky nelze v konečném důsledku srovnávat, protože se nejednalo o zcela identická cvičení (i co se týče doby provádění).
V případě sed lehů již lze ale obě skupiny porovnávat, neboť se jednalo o identické cvičení. Z průměrných hodnoty tedy pak můžeme usuzovat, že dívky měly skoro stejné výsledky jako muži, což je částečně překvapující. Jednou z možností, jak toto vysvětlit je, že testovaní muži nemají v této oblasti valné silové schopnosti, nebo naopak dívky je mají nadprůměrné.

3.2 Testování silových schopností studijní skupiny semináře antropomotoriky
3.2.1 Specifikace prováděných testů

V rámci našeho seminárního úkolu jsme byli povinni otestovat naši studijní skupinu pomocí testů, které nám vybral Mgr. Cuberek. Jednalo se o testování pomocí stiskového (ručního) a zádového dynamometru (GRIP-D a BACK-D). K těmto přístrojům jsme dostali návod k použití, který bylo potřeba si přeložit a v hodině pak bylo za potřebí vysvětlit způsob používání přístrojů a dohlédnout na správné provádění měření.

Měření dynamometrem GRIP-D probíhá následovně: Pomocí otočného kolečka nad rukojetí nastavíme šířku úchopu tak, abychom před zahájením měření měli 2. kloub ukazováčku ohlý v úhlu 90°. Poté zapneme přístroj tlačítkem ON/C. Nyní zaujmeme vzpřímený, uvolněný stoj. Připažíme tak, abychom se žádnou částí přístroje ani ruky, která jej drží, neopírali, nebo nedotýkali některé jiné části svého těla, případně okolních objektů. Rukou v průběhu měření nehýbeme, jedná se nám pouze o stisk. Pak můžeme zahájit měření. Měření probíhá střídavě pravou a levou rukou. Každou ruku měříme dvakrát. Po 4. měření se za 3s objeví na displeji hodnota dosaženého průměrného stisku rukou. Tuto hodnotu poznáme tak, že bude blikat. V případě, že v průběhu měření, či po jeho skončení zmáčkneme opět tlačítko ON/C, všechny naměřené hodnoty se smaží. Cílem měření je zmáčknou měřící jednotku přístroje co nejvíce."

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 6 stran. Práce obsahuje schéma a tabulky.
Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta tělesné kultury.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14781
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse