Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Didaktická analýza učiva zámečnické práce a údržba

Didaktická analýza učiva zámečnické práce a údržba

Kategorie: Technologie, Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá didaktickou analýzou učiva. Věnuje se problematice zámečnické práce a údržby. Dělí práce na část teoretickou a praktickou. V první polovině uvádí základní definice a charakterizuje pojmy, druhá pak pojednává o didaktickém uspořádání a hierarchii učiva.

Obsah

1.
Teoretická část
1.1.
Definice didaktické analýzy učiva
1.2.
Postup při didaktické analýze učiva
2.
Specifická část
2.1.
Určení konkrétních prvků učiva
2.2.
Určení mezipředmětových vztahů
2.3.
Určení hierarchie prvků
2.4.
Určení základního a doplňkového učiva
2.5.
Seskupení prvků učiva do logických, ucelených celků
2.6.
Určení posloupnosti, motivace, upevnění vědomostí
Závěr

Úryvek

"1. Teoretická část
Věda se zabývá poznáním světa, odhaluje jeho zákonitosti, modeluje objektivní obraz reality, přírody a společnosti. Transformace vědního systému do didaktického systému se realizuje didaktickou analýzou učiva.
Příprava učitele na výuku je stanovena určitými požadavky:
- Výběr didaktické techniky, pomůcek a začlenění do výuky
- Stanovení výukového cíle vyučovací jednotky
- Adekvátní využití vyučovacích metod k dosažení stanovených cílů

1.1. Definice didaktické analýzy učiva
Pod pojmem didaktická analýza učiva chápeme myšlenkovou činnost učitele, která mu umožňuje z pedagogického hlediska proniknout do učební látky.
Důkladná příprava na vyučování s důslednou didaktickou analýzou učiva sehrává důležitou úlohu ve vyučovacím procesu a předpokládá, že vyučování bude tvořivé.

1.2. Postup při didaktické analýze učiva
Didaktická analýzy spočívá v:
-Určení konkrétních prvků učiva (vědomostí, zručností, postojů)
-Určení mezipředmětových vztahů (co si žák osvojil jinde, co lze využít)
-Určení hierarchie prvků učiva (vedlejších, nosných, hlavních, pomocných)
-Určení základního a doplňkového učiva
-Sestavení učiva do témetických celků a témat učiva
-Určení posloupnosti, v jaké se tematické celky budou probírat

2. Specifická část
Didaktická analýza učiva tématu předmětu Zámečnické práce a údržba.
2.1. Určení konkrétních prvků učiva
Po absolvování přípravy v učebním oboru zámečnické práce a údržba a po úspěšném složení závěrečné zkoušky žák zná:
- Odbornou terminologii typickou pro strojírenství a je schopen využívat obecných poznatků, pojmů, pravidel a principů při řešení praktických úkolů
- Základní druhy technických materiálů
- Nejdůležitější kovové materiály železné a neželezné, jejich vlastnosti a použití
- Způsoby označování oceli, litiny a neželezných kovů
- Podstatu koroze a způsoby ochrany proti korozi
- Podstatu, způsoby a použití odlévání
- Podstatu a použití jednotlivých způsobů obrábění
- Způsoby nerozebíratelného spojení s materiálovým stykem, podstatu, použití"

Poznámka

Dubnický technologický institut v Dubnici nad Váhom

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15473
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse