Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Didaktika dějepisu - výpisky z přednášek

Didaktika dějepisu - výpisky z přednášek

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Výpisky z přednášek týkající se výuky dějepisu na školách. Heslovitě definují základní pojmy a didaktické zásady. Popisují schéma výchovy, vyučovací koncepce, i pedagogický reformismus. Představují různé metody a formy vyučování, i didaktické vyučovací prostředky. Věnují se nejen hodnocení žáků, přípravě učitele na vyučování a jejich vztahům. Zabývají se kladením otázek, plánováním vyučování, divergentním myšlením, i přístupy k výukovým programům.

Obsah

1.
Didaktika ZŠ
1.1.
Pojmy
2.
Didaktické zásady
3.
Schéma výuky
4.
Vyučovací koncepce
4.1.
Pragmatické vyučování
4.2.
Slovně názorné vyučování
4.3.
Problémové vyučování
4.4.
Programované vyučování
4.5.
Rozvíjející vyučování
5.
Pedagogický reformismus
5.1.
Metody a cíle
5.2.
Esencialistický
5.3.
Rekonstrukcionalistický
6.
Vyučovací metody
7.
Klasifikace
8.
Monologické metody
9.
Dialogické metody
9.1.
Pravidla pro kladení otázek
10.
Písemné metody
10.1.
Práce s textem
10.2.
Metody demonstrační
11.
Metody praktické
12.
Metody aktivizujíc
13.
Organizační formy vyučování
13.1.
3 hlediska
14.
Diferenciace
15.
Alternativní vyučování
16.
Angažované učení
17.
Didaktické vyučovací prostředky
18.
Hodnocení žáků
19.
Příprava učitele na vyučování
20.
Vztahy učitele a žáka ve vyučování
21.
Kladení otázek
22.
Plánování
23.
Divergentní myšlení
24.
Aktivizující metoda
25.
Přístupy k výukovým programům
26.
Hnutí nové výchovy

Úryvek

"DIDAKTICKÉ ZÁSADY
- obecné požadavky, které jsou v souladu s cíly výchovy a vzdělávání
Komenský – asi 190
Dnes – zásada názornosti ( bezprostřední, zprostředkované), uvědomělosti a aktivity, soustavnosti a systematičnosti, přiměřenosti, trvalosti, zásada vědeckosti, zásada spojení teorie s praxí
Paměť – vštípení, uchování, vybavování, reprodukce
Pozornost – největší je na začátku a na konci hodiny
Uvědomělost a aktivita – požadavek aby Ž věděl proč se učí, aby byl aktivní
Aktivita – zájem, upoutat pozornost, prosadit se, základem je motivace k aktivitě (primární a sekundární- poznávací, výkonová, společenská), pro žáka je důležité být akceptován
Motivace – hybatel, něco co nás směruje a udržuje jednání

SCHÉMA VÝUKY
Podmínky: teorie, zákonitosti, makro a mikroprostředí
Prostředky: plánování, organizace, příprava, modernizace, inovace
Cíl: vychovat gramotného občana
Výuka: INFORMATIVNÍ – běžná výuka, U má monopolní postavení, aktivní je většinou U, učení je otázkou paměti
HEURISTICKÁ – U se zaměřuje na podporu poznávacího potenciálu žáka, Ž objevuje, tvoří, stává se soběstačným, Ž je stavěn do problematických situací – fáze řešení problému – postižení a vymezení problému, analýza(promyšlení), hypotézy (domněnky), ověřování (verifikace), závěr
PRODUKČNÍ – nejstarší, přímo v pracovním procesu, teorie se spojuje s praxí, rozvíjí se pracovní dovednosti v souladu s teorií
REGULATIVNÍ – přímě řízená výuka, programování, algoritmizace, počítačem – principy(řízení, upevňování, aktivního tempa..)
Algoritmus – přesný předpis pro vykonávání soustavy operací, znaky – determinizovanost(musí se dodržovat přesná následnost), hromadnost, resultativnost(záruka úspěšného výsledku, pokud se dodrží postup)

VYUČOVACÍ KONCEPCE
- reálně uskutečněné vyučování a jeho pojetí, odpovídá soustavě teoretických názorů, empirických poznatků a praktických zkušeností
- liší se dobou vzniku(každá doba nese své), organizací vyučování, v pevném sledu etap, v pojetí žáka
- pragmatické vyučování – 9. – 16. st., veškerá pravda v písmu, základem je slovo, pamětní učení, opakování, Ž jako pasivní objekt, není určen začátek a konec školního roku, výuka ve skupinkách
- slovně názorné vyučování – 17.st. až do dnes, počátky kapitalismu, sensualismu (Komenský),asocialismu (Herbert), jednotná organizace, třídy podle věku a znalostí
Etapy: S – smyslové vnímání, rozumové zpracování (porozumění, úsudek), využití, struktura hodiny:
začátek, pokrok, dokonalost
A – jasnost a podrobné podání, klidné zaměření, asociace(beseda, rozhovor… - postupující zaměření), systém(U určí pravidla a zobecní) – klidné uvědomění, metoda (činnost – aplikace učiva) – postupující uvědomění, kázeň – vedení – mravní výchova
Ž by měl být více aktivní"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18952
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse