Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Didaktika - maturitní otázka 9/14

Didaktika - maturitní otázka 9/14


Kategorie: Základy společenských věd, Pedagogika

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka se věnuje didaktice a charakterizuje oblasti jejího zájmu. Vysvětluje tak například pojem kurikula, informuje o dělení metod vyučování či o druzích didaktických prostředků. Vyjmenovává didaktické zásady, které vytvořili J. A. Komenský, J. J. Rousseau a Pestalozzi, a také rozlišuje mezi hromadnou, individuální, individualizovanou, skupinovou a týmovou výukou. Předchozí maturitní otázka se nachází zde Globalizace - maturitní otázka 8/14 a následující naleznete zde Pedagogický výzkum a jeho metody - maturitní otázka 10/14.

Obsah

1.
Kurikula
2.
Vyučování
3.
Délka vyučování
4.
Metoda vyučování
5.
Didaktické prostředky
6.
Didaktické zásady
6.1.
V USA
7.
Výzkum vyučování
8.
Předmětová didaktika
9.
Vyučování

Úryvek

"o DIDAKTICKÉ PROSTŘEDKY
- Materiál, který dělá výuku efektivnější
- Druhy:
• Učební pomůcky = učebnice (základ !!!)
• Prostředky s reálnou podobou = nerosty, vycpaná zvířata…
• Zrak a video = poslech nahrávky, film, mapa…
• Média = počítač, internet, interaktivní tabule…
o DIDAKTICKÉ ZÁSADY
- J. A. Komenský, J. J. Rousseau, Pestalozzi – vytvořili pravidla, která ctí zásady
- Zásady:
• Zásada přiměřenosti
• Zásada uvědomělosti
• Zásada aktivnosti
• Zásada postupnosti
• Zásada systematičnosti
• Zásada názornosti
• Zásada teorie a praxe
• Zásada individuálního přístupu
• Zásada komplexnosti (rozvoj všech složek dovednosti)
- V USA:
• Kulturní kontext = respektování důstojnosti obou pohlaví a všech ras
• Princip kognitivní náročnosti = vše by mělo rozvíjet tvořivé myšlení
• Princip předchozích znalostí = posloupnost a systematičnost
o VÝZKUM VYUČOVÁNÍ
- Z hlediska interakce a psychosociálního klimatu
- Metody z psychologie – sociogram, sociometrie, rozhovor, analýza produktů (sešit, výkres, slohová práce …)
- Vztahy mezi žáky, vztah učitele a žáka
- Prostředí ovlivňující žáka
- Na výuku má vliv fyzické i psychologické prostředí !!!
o PŘEDMĚTOVÁ DIDAKTIKA
- Teorie vyučování
- Osnovy, cíle, postupy …

*Vyučování
- Systematická výchovně-vzdělávací činnost
- Zaměřena na rozvoj vědomostí a schopností jedince
- Uskutečňováno v institucích prostřednictvím pedagogů
- Didaktika = věda o vyučování
- Dělíme podle:
o Počtu dětí
o Způsobu výuky
- Dělení:"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách. Klíčové pojmy jsou zvýrazněny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4d863394ecd2c.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Didaktika_MO.doc (46 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse