Didaktika primární škol

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta, Hradec Králové

Charakteristika: Práce obsahuje podrobně a pečlivě zpracovaný státnicový okruh z pedagogiky pro obor: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Text obsahuje veškeré podbody uvedené v nadpisu.

Obsah

1.
Soudobé teorie vzdělání
2.
Výchovná funkce vyučování
3.
Vyučování
4.
Učení
5.
Vzdělání
6.
Interakce učitel-žák
7.
Didaktická analýza učiva
8.
Organizační formy vyučování
9.
Didaktické zásady
10.
Metody vyučování
11.
Vnitřní a vnější podmínky vyučování
12.
Bloomova taxonomie vzdělávacích cílů
13.
Domácí příprava

Úryvek

"UČENÍ
- je činností žáka, při němž si osvojuje poznatky, jejich hodnotách a normách, ale i o sobě samém, svých vlastnostech a schopnostech
- kognitivní učení = působení na intelekt, myšlenkové operace, řešení problémů
- sociálně afektivní učení = soc. vztahy, vzory chování, hodnoty, prožitky, vztahy
- senzomotorické učení = vnímání, rozlišování, představy, manipulace s předměty

VZDĚLÁNÍ
- výsledek vzdělávání
- určitá dosažená úroveň po absolvování vzdělávacího procesu = vzdělanost, vzdělání
- tvoří: znalosti, dovednosti, postoje (vztahy) k hodnotám


INTERAKCE (VZÁJEMNÉ PŮSOBENÍ) UČITEL– ŽÁK
- velká část vyučování a učení se děje prostřednictvím sociální interakce- UxŽ, ŽxŽ
- probíhá v prostředí, kde jednotlivci získávají různé sociální role
- postoj žáka k učiteli závisí na:
• vlastnostech osobnosti U
• na postoji k žákům a vztahu k dětem
• didaktické dovednosti a odbornosti
• motivace

Typy pedagogické interakce:
1. diktování – zápisu z výkladu
2. písemné zkoušení (interakce Ž – text)
3. propůjčení role – žák v určité části hodiny přebírá roli U, vykládá učivo (referát)
4. interakce U – Ž
• učitel působí na žáka prezentací učiva
• žák působí na učitele tím, jak si učivo osvojil

- žák je interakce asymetrická
- Uč. je dominantní aktér
- důležité je rozvinutí aktivity obou partnerů
o díky učitelově způsobilosti aktivizovat žáka k účasti na spoluvytváření efektivní výuky
- díky žákově aktivitě funguje zpětná vazba
- zpětná vazba – žák je motivován tím, že cítí spoluúčast na produktivní tvorbě výuky

VÝCHOVNÉ STYLY UČITELE:
1. autoritativní
- nerespektuje osobnost dítěte, potřeby a zájmy
- velice přísný, děti napomíná, zakazuje a přikazuje
- dítě má strach, pocení, neurotické chování, malé sebevědomí, podrážděnost, naschvály

2. demokratický
- přátelský, kamarádský, méně příkazů, aktivita u dětí
- pedagog jde příkladem
- lepší výsledky, nevzniká odpor mezi žáky – není boj, přirozená autorita"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28411
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse