Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Diplomatická mise a její poslání - výpisky z přednášky

Diplomatická mise a její poslání - výpisky z přednášky


Kategorie: Politologie, Humanitní - ostatní

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce formou velmi stručných výpisků seznamuje s diplomatickou misí a jejím posláním, a také diplomatickými zástupci. Formou odrážek uvádí odborné, profesní i osobní předpoklady diplomatického personálu.

Obsah

1.
Diplomatická mise a její poslání
2.
Diplomatičtí zástupci (tři třídy)
3.
Diplomatický personál
3.1.
Odborné znalosti
3.2.
Profesní dovednosti
3.3.
Osobní vlastnosti

Úryvek

"Diplomatická mise a její poslání
- zastupovat vysílající stát ve státě přijímajícím
- chránit zájmy svého státu a jeho příslušníků v rozsahu dovoleném mezinárodním právem
- vést jednání s vládou přijímajícího státu
- zjišťovat všemi zákonnými prostředky situaci a vývoj v přijímajícím státě a podávat o tom zprávu vládě své země
- podporovat přátelské vztahy mezi vysílajícím a přijímajícím styky státem a rozvíjet jejich hospodářské, kulturní a vědecké styky

Diplomatičtí zástupci (tři třídy)
1. Velvyslanci nebo nunciové pověření u hlav států a jiní šéfové misí rovnocenné hodnosti
2. Vyslanci, ministři a internunciové, pověření u hlav států
3. chargé d´affaires pověření u ministra zahraničí

Diplomatický personál
- diplomatičtí pracovníci – radové, tajemníci, atašé..
- nediplomatičtí pracovníci – adm. a tech. personál (sekretářky, písařky, tlumočníci, řidiči, šifrant,vrátný…)
- služební personál – uklízečky, zahradník, domovník.. placeni z prostředků mise
- soukromé služební osoby – jsou placeny členy mise (kuchařky, vychovatelky..ů

Poznámka

Práce s nízkou informační hodnotou.
Částečně čerpáno z: http://www.mzv.cz/wwwo/mzv/default.asp?ido=8778&idj=1&amb=1&trid=1&prsl=False&pocc1=5.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x48f498384b77b.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Diplomaticka_mise.doc (34 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse