Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Diskoland MyŠ - profil firmy a marketingový mix

Diskoland MyŠ - profil firmy a marketingový mix

Kategorie: Marketingový mix

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná

Charakteristika: Seminární práce popisuje fiktivní společnost, která je orientovaná na pořádání kulturních a zábavných akcí. Seznamuje s jejím posláním, strategií a službami. Nechybí ani specifika marketingu, segmentace trhu, analýza SWOT, cenová tvorba, lokalizace a distribuce, a samozřejmě zaměstnanci a komunikační mix.

Obsah

1.Úvod
2.
Základní charakteristika
3.
Poslání firmy a strategie dosažení cíle
4.
Referenční trhy (auditorium firmy)
5.
Klíčové a doplňkové služby
6.
Klasifikace služeb
7.
Prvky služby
8.
Specifikace marketingu
9.
Segmentace trhu
10.
Analýza SWOT
11.
Cenová tvorba
12.
Lokalizace a distribuce
13.
Klasifikace zaměstnaných
14.
Komunikační mix
15.
Závěr

Úryvek

"7. SPECIFIKA MARKETINGU
K rozlišení služeb lze použít značného počtu vlastností. Mezi nejběžnější patří nehmotnost, neoddělitelnost, heterogenita, zničitelnost a vlastnictví.
- Nehmotnost - naše služby lze zařadit mezi ty, které jsou zásadně nehmotné. K zosobnění můžeme využívat známých osobností, které pozveme na diskotéku, nebo rozvíjením dobré pověsti podniku.
- Neoddělitelnost - našim zákazníkům zdůrazňujeme, že takovou pestrost hudební produkce nemohou většinou vlastnit, ale u nás si mohou vyslechnout téměř všechny styly a žánry.
- Heterogenita - kvalita je závislá na tom, kde je služba poskytována a kým. Vysoké kvality, a tedy i úspěchu dosáhneme výběrem kvalitního personálu a vhodným, estetickým prostředím diskotéky...
- Zničitelnost- v období nízké poptávky (jiné akce ve městě, období s finančními problémy zákazníků) můžeme uvažovat o propagačních akcích, doprovodných soutěžích o ceny apod.
- Vlastnictví- služby nemůžeme oddělit od prodávajícího (tedy od nás), nejprve si ji zákazník koupí a až pak ji využije - zvolili jsme tedy formu přímého prodeje. Musíme také lépe motivovat a školit schopné pracovníky.

8. SEGMENTACE TRHU
Přáli bychom si, aby náš zábavní podnik poskytoval kvalitní zábavu pokud možno co nejširšímu okruhu obyvatel (ať už po stránce socioekonomické, demografické nebo z geografického hlediska).
Z geografického hlediska se budeme nejvíce soustředit na Karvinou a přilehlé obce, věříme však, že díky image naší diskotéky, se okruh zájemců podstatně rozšíří i do větších vzdáleností.
Našimi zákazníky budou ze socioekonomického hlediska lidé s různou výší příjmů a z hlediska demografického jimi budou zejména mladí lidé od 15 do 40 let, kteří mají zájem o kvalitní kulturní vyžití.
V našem podnikání bychom se chtěli soustředit na segment trhu, který je charakterizován vysokou koupěschopnou poptávkou, která nám může přinést slušný zisk.

9. ANALÝZA SWOT
Tato analýza napomáhá k určení silných a slabých stránek firmy a jejich příležitostí a ohrožení.
Mezi silné stránky firmy můžeme zařadit moderní vybavení, vysoce kvalitní produkce, velmi schopný personál, ne příliš vysoké ceny. Naopak, mezi slabé stránky našeho Disco Landu Myš patří zatím nevybudované image způsobené vstupem na trh v nedávné době, dosti nízký počáteční kapitál, slabá reklama."

Poznámka

Obsahuje tabulky.
Práce pro předmět Marketing služeb - Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Katedra marketingu.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

  1. SMS platba (ČR) 45 Kč

    Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

    Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


    V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

    Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

    1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
    2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
    3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
    4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
    5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
    Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

    Nápověda pro zákazníky Vodafone:

    1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
    2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
    3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
    4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
    5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
    6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
    7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
    Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

    Nápověda pro zákazníky T-mobile:

    1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
    2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
    3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
    4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
    5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
    6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
    7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
    8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
    Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
  2. Platit kartou 38 Kč

    Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

    Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


    Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

    Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

  3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
    Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
    JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
    Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
  4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
    Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
    Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera240
    - na telefonní číslo: 8877
    Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
    SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
    Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
    Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse