Distanční studium


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní, Pardubice 2

Charakteristika: Tento text v heslech charakterizuje studijní materiály distančního studia, systém a vlastnosti distančního studia, distanční oporu. Popisuje také vlivy způsobu výuky na zapamatování, jací jsou distanční studenti a co je to průvodce studiem.

Obsah

1.
Studijní materiály DiS (distančního studia)
2.
Vliv způsobu výuky na zapamatování
3.
Vzdělávací instituce-požadavky
4.
Vlastnosti DiV (distanční vzdělávání)
5.
Základní principy DiV
6.
Systém DiV a jeho fungování
7.
DiO a podpora studujících (DiO… Distanční Opora)
8.
Studenti Di formy
9.
Průvodce studiem

Úryvek

“Systém DiV a jeho fungování
- Hlavními prvky tohoto systému jsou:
o Studující
o Vzdělávací instituce
 Odborný personál (vyškolení autoři studijních opor, tutoři, konzultanti)
 Management vzdělávací instituce
 Administrativní personál
 Produkční a zasilatelské středisko
 Informační středisko
 Poradenské středisko
 Regionální studijní střediska
o Informační a studijní materiály
o Technické vybavení
DiO a podpora studujících (DiO… Distanční Opora)
- Účelově zpracované studijní materiály (obsah a vnitřní struktura jsou přizpůsobeny potřebám samostatně studujících)
- Kombinace různých podpůrných struktur
o Mechanizmy pro stimulaci nepřetržitého studijního úsilí
o Dobře fungující ZV o pokroku ve studiu
o Individuální i skupinovou konzultační podporu
o Přístup k poradenským službám
o Kontakty mezi studujícími – odborné i sociální
Studenti Di formy
- Heterogenní skupina
o Věk
o Zkušenosti
o Praxe
- Průvodce studiem
- Studijní návod
Průvodce studiem
- Informuje o obsahu studijního kurzu a jeho rozdělení podle modulů (předmětu)
- Obsahuje krátké anotace modulů, kredity
- Poměr zastoupení prezenčního studia, jeho formy a termíny
- Kontakty na vzdělávací instituci, administrátory, tutory, konzultanty atd."

Poznámka

Obsahuje tabulku.
Univerzita Pardubice, přednášky z e-learningu 2/4.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x49c4ae742f2a1.zip (39 kB)
Nezabalený formát:
E-learning_predn2.doc (68 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse