Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Distanční vzdělávání

Distanční vzdělávání


Kategorie: Andragogika, Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Formou otázek a odpovědí představuje seminární práce problematiku distančního vzdělávání. Seznamuje se základy programovaného vyučování, s pomůckami, jež se využívají k výuce, a se způsoby výuky. Charakterizuje nároky na účastníky studia a na studijní pomůcky.

Obsah

1.
Multimediální prostředky výuky
1.1.
Definice
1.2.
Základy programovaného vyučování a učení
1.3.
Multimediální pomůcky ve výuce
1.4.
Video-konference a výuka pomocí počítačových sítí
1.5.
Interaktivní výuka
2.
Systém distančního vzdělávání
2.1.
Definice a návaznost na neobehavioristické teorie programového učení
2.2.
Zobecněný model průběhu distančního vzdělávání
2.3.
Specifické nároky na účastníky studia a na studijní pomůcky
2.4.
Personální zajištění distančního vzdělávání
2.5.
E-learning
2.6.
Evropské otevřené univerzity

Úryvek

"Základy programovaného vyučování a učení

Koncem padesátých a začátkem šedesátých let bylo ve Spojených státech a následně i v dalších zemích zaváděno do pedagogické praxe programované vyučování. Teoreticky vyrostlo z behaviorálních výzkumů B. F. Skinnera, S. L. Presseyho, N. A. Crowdera, J. Hollanda aj. Znamenalo v mnohém převratně nový přístup k učení jako k osvojování vědomostí a dovedností. Poměrně rozsáhlé, sofistikované a složité výzkumy chování vyšších organizmů i lidí vedly autory k několika základním principům, které by měly být při výuce (resp. učení)
respektovány:
• kvantování informací,
• aktivizace adresátů zadáváním otázek a úkolů,
• zpětnovazební informace o dosahování výsledků učení,
• individuální tempo učení,
• účast adresátů na přípravě programu.

Jak uvidíte dále, jsou tyto principy víceméně shodné s principy distančních forem studia. Proto znovu zdůrazňujeme, že distanční vzdělávání zužitkovává průkopnickou práci psychologů a pedagogů angažovaných v programovaném vyučování a že bez ní by se patrně nemohlo tak rychle rozšířit.
Dávkování učiva i zadávání úkolů, otázek, předkládání problémů, příkladů apod. vyžaduje hlubokou metodickou analýzu učiva, respektování logických vztahů i didaktických zásad, vede k účelové redundanci předkládaných informací, ke grafickému členění textu, k zařazování shrnutí, ponechávání míst na poznámky a k mnoha dalším opatřením, které mají studujícího (programově) vést při učení a řídit jeho (samostatnou) práci.

Otázka: Co si představujete pod výrazem dávkování učiva?
Jde o rozdělení prezentovaného učiva do menších (až malých) logických celků, přičemž velikost dávek nelze vymezit obecně, protože závisí na mnoha proměnných. Platí, že jednotlivou dávkou je takové množství učiva, jehož správné pochopení prověří jednoduchá otázka, úkol nebo příklad (výpočet).

Otázka: Proč je rozdělování učiva na dávky při individualizaci učení důležité?
Realizace zpětné vazby vyžaduje aktivitu studujícího a předpokládá jeho vlastní (tvůrčí) činnost při učení. Kontrolou správnosti si může ověřit, zda učivo správně pochopil.

Trvalé (průběžné) aktivizace se dosahuje opakovanými konfrontacemi vlastních řešení studujících se správnými výsledky (odpověďmi). Tím není řečeno, že zpětnovazební informace musí následovat po každé učební dávce. V každém případě je však třeba zamezit tomu, aby nedocházelo k upevňování chybných reakcí. Má se nicméně zato, že co nejčastější „úkolování“ studujících je velmi účinné.
Zpětnovazební informace o postupu učení se získává nejčastěji otázkou a odpovědí, vypočítáváním části nebo celého příkladu, doplněním chybějícího písmene, čísla, symbolu, vzorce, znaku, (klíčového) slova popř. celé věty (zde je už kontrola obtížnější a méně jednoznačná). Může jít o vypracování grafu, doplnění obrázku, schématu, pokynů, definic, přiřazení odpovědí či jejich výběru z předložené množiny apod. Výsledky se sdělují v následujícím textu, na konci textu (v „klíči“ správných odpovědí), v přiložených formulářích popř. je celý postup řízen automaticky počítačem (např. u hypertextových vzdělávacích programů prezentovaných počítačem). Čím kratší je doba mezi samostatným řešením a kontrolou jeho správnosti, tím lepší je paměťové upevnění učiva.
Důležitý je také požadavek účasti studujících na tvorbě studijních materiálů i pomůcek. Realizuje se tzv. pilotní výukou, tj. kontrolou studia vybraných jednotlivců popř. skupin a následující úpravou materiálů podle připomínek, zjištěných nedostatků apod. Kritické je přitom posouzení podílu splněných a nesplněných úkolů, ověřující dílčí části programu a umožňující zhodnotit přiměřenost dávkování učiva i zadávaných úkolů. Důležité je rovněž ověřit pochopení větších celků učiva. K tomu slouží sebehodnotící testy zařazované např. na konci celých kapitol (modulů)."

Poznámka

Klíčová slova jsou zvýrazněna tučně. Otázky a odpovědi jsou odlišeny kurzívou. Práce obsahuje 1 tabulku.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23190
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse