Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Distanční vzdělávání - ročníková práce

Distanční vzdělávání - ročníková práce


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Masarykova univerzita Filozofická fakulta, Brno

Charakteristika: Práce představuje základní princip fungování distančního vzdělávání u nás. Vysvtleno je, proč je tento způsob studia populární a jaké jsou k němu motivace. Jak autorka sama uvedla, tak text je určen hlavně pro laiky, protože obsahuje hlavně základní informace o této formě vzdělávání.

Obsah

Úvod
1.
Definice pojmu distanční vzdělávání
2.
Základní pojmy distančního vzdělávání
3.
Vztah mezi celoživotním učením a distančním vzděláváním
4.
Proč je v současné době vzdělávání dospělých tolik důležité?
5.
Co vše lze distančně studovat
6.
Základní principy distančního vzdělávání
7.
Rozdíl mezi DiV a jinými formami studia
8.
Jaké jsou výhody a nevýhody DiV?
9.
Záruky ze strany vzdělávací instituce
10.
Studijní opory
11.
Vznik a vývoj DiV v Evropě
12.
Rozvoj DiV v České republice
Závěr
Použitá literatura
Použité WWW stránky

Úryvek

"6. Rozdíl mezi DiV a jinými formami studia

Dle uvedených charakteristik je patrné, že DiV se zásadně liší od ostatních forem studia. V tomto odstavci bych chtěla stručně vysvětlit prezenční, dálkové, kombinované, večerní a korespondenčí formy vzdělávání, aby si čtenář mohl ještě lépe uvědomit rozdíly jednotlivých možností studia.


Prezenční studium- se řídí obecně platnými osnovami, které nepřihlíží na konkrétní znalosti
studentů. Výuka probíhá za přítomnosti vyučujícího.

Dálkové studium- většinou jde o „ zhuštěné“ prezenční studium, které se koná o sobotách,
popř. nedělích, kdy probíhají velmi zkratkovité přednášky. K výuce se
používají skripta a další učební texty, které se velmi málo liší od pomůcek
pro denní studium. Pedagog má za úkol v době vyučování vysvětlit
komplikované pasáže, názorně doplňovat, uvádět praktické příklady…tak,
aby studenti pochopili daný předmět. Systémy hodnocení a zkoušení jsou
většinou stejné jako ve studiu denním.

Kombinované studium- je realizováno kombinací prezenční a distanční formy studia

Večerní studium- uskutečňuje se zásadně prezenčně, vyžadující každodenní účast studentů
v odpoledních či večerních hodinách. K výuce se používají stejné pomůcky
jako při studiu denním.

Korespondenční studium- zde nedochází k žádnému osobnímu kontaktu s tutory ani
s ostatními účastníky studia. Vše se vyřizuje poštou a prakticky se
nepoužívá multimediálních prostředků. Touto formou lze studovat
malé množství oborů a předmětů."

Poznámka

Obsahuje tabulku. Práce má kompilační charakter dle uvedených zdrojů.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11825
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse