Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Distribuce výrobků

Distribuce výrobků


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47, Přerov

Charakteristika: Práce se zaměřuje na distribuci výrobků. Popisuje funkci prodejních cest, velkoobchod, druhy velkoobchodů a maloobchody.

Obsah

1.
Funkce prodejních cest
2.
Velkoobchod
2.1.
Druhy velkoobchodů
3.
Maloobchod
3.1.
Maloobchodní mix

Úryvek

"1) Funkce obchodní: - Ovlivňuje transakce mezi výrobci, distributory a zákazníky
- Obchodníci kupují výrobky od různých výrobců (vyhledávají a kontaktují je, vyhodnocují vlastnosti, kvalitu a cenu výrobku)

2) Funkce logistická: - Plánování distribuce
- Dopravu od výrobce
- Skladování, třídění, balení
- Dopravu k prodejci

3) Funkce podpůrná: - Zjednodušuje a usnadňuje pohyb informací od výrobce ke spotřebiteli
- Distributor se může podílet také na marketingovém výzkumu, reklamě …

Velkoobchod

- Jsou to firmy zabývající se nákupem výrobku od různých výrobců a prodejem těchto výrobků maloobchodním nebo jiným organizacím

- Funkce velkoobchodu: - Přetváří úzký výrobní sortiment na široký obchodní sortiment
- Poskytuje odběratelům obchodní úvěr
- Dodavatelům může garantovat dřívější platbu než maloobchod
- Přebírá riziko spojené s nákupem, dopravou a skladováním
- Podílí se na stimulaci prodeje
- Podílí se na zhotovení zboží
- Předávání informací od výrobce k zákazníkovi a naopak

- Nevýhody: - Navýšení ceny pro spotřebitele
- Výrobce nemá přehled o konečných zákaznících a jeho potřebách
- Velkoobchod může zkrachovat a nezaplatit za zboží

Druhy velkoobchodů

1) Tradiční velkoobchod: - Plní všechny nebo většinu funkcí
- Můžeme sem zařadit průmyslové distributory, kteří plní velkoobchodní funkce vůči výrobcům

2) Velkoobchodní podniky s omezenými funkcemi: - Poskytují služby v omezeném rozsahu
- Specializují se na skladování a prodej
- Cash and carry: = Zaplať a odvez
- Zaměřuje se na drobné podnikatele
- Prodává se přímo z palet
- Platí se hotově
- Odváží si zboží sám

- Drop shipper: - Nakupuje a prodává, ale neskladuje
- Výrobek se dodává od výrobce ke spotřebiteli
- Takto se přepravuje velkoobjemové zboží (uhlí, dřevo)

- Policový obchodník: - Velkoobchod nabízí své zboží v pronajatých regálech maloobchodních jednotek

3) Agenti, komisionáři: - Vykonávají omezené velkoobchodní funkce
- Nepřebírají zboží do svého vlastnictví
- Jejich hlavní funkcí je zprostředkování nákupu a prodeje
- Patří sem: - Komisionáři
- Obchodní zástupci
- Aukční společnosti"

Poznámka

Práce obsahuje tabulku o rozsahu cca půl strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5421cf89c5b1f.zip (30 kB)
Nezabalený formát:
Distribuce_vyrobku.doc (98 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse