Dividendy

Kategorie: Kapitálové trhy

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta, Karviná

Charakteristika: Tato práce seznamuje s dividendy. Zabývá se možností rozdělení zisku podle Obchodního zákoníku. Popisuje kontrolu činnosti managementu. Porovnává přebytek vytvořeného zisku a kapitálový zisk. Zabývá se závislostí na druhu akcie, i dividendovými výnosy. Vyjmenovává některé strategie vyplácení dividend.

Obsah

1.
Úvod
2.
Strategie financování z vlastních zdrojů
3.
Strategie maximalizace dividend
4.
Smíšená strategie
5.
Mimořádné dividendy
6.
Dividendové akcie
7.
Výkup vlastních akcií
8.
Změna vlastnictví a kontroly společnosti
9.
Závěr

Úryvek

"Zákon zakazuje k výplatě podílů ze zisku tu část, která je určena k doplnění rezervního fondu.
Ani akcionáři samotní netvoří homogenní zájmovou skupinu. Část z nich již očekává dividendy a přeje si, aby jejich podíly na celkovém zisku byly, co nejvyšší. V každé společnosti existuje i skupina akcionářů preferujících zhodnocování majetkového podílu a dávající přednost majetkovým ziskům před běžným důchodem. Akcionářům v podstatě postačuje, aby jim zákon a stanovy společnosti umožňovaly vybrat kompetentní, kvalifikovaný managament a aby měli v ruce účinné nástroje kontroly jeho činnosti. To je ovšem jen prostředkem k dosažení hlavního cíle, kterým není kontrola jako taková, nýbrž maximální zhodnocení majetkového podílu tj. akcie. K tomuto zhodnocení dochází jednak prostřednictvím vyplácených podílů na dosaženém zisku tj. prostřednictvím dividend, jednak růstem tržních cen akcií. Vztahy mezi představenstvem a akcionáři budou dobré do té doby, dokud společnost bude vykazovat dobré hospodářské výsledky, dokud bude vyplácet trvale slušné dividendy a bude moci vykázat nadějnou perspektivu.

V praxi může podnik dosáhnout dvou forem zisku. Za prvé tzv."přebytek vytvořeného zisku", který je dotován tou částí zisku, která byla vytvořena hlavní či normmální činností podniku. Naproti tomu tzv."kapitálový zisk" vzniká z ostatních možných příčin, například přehodnocením pozemků na vyšší cenu, ziskem z odprodeje základních prostředků, prodáním akcií nad nominále a pod. Zde je třeba zpřesnit tezi, že dividenda se vyplácí z docíleného zisku a současně tak podtrhnout další rozdíl existujících dvou forem zisku. Dividenda se platí pouze z "normálního zisku", z "kapitálového zisku" nikoliv.

Výplaty dividend kontroluje správní rada, která dává rozhodnutí o placení dividend. Došlo-li k vyplacení dividend, ač vyplaceny být neměly (popř. měly být vyplaceny nižší) nemusí je akcionář vracet, přijal-li je v "dobré víře", že mu náleží. Otázka "dobré víry" je otázkou skutkovou, závisí na konkrétních okolnostech případu. Za zmínku stojí i to, že jednou vyhlášené dividendy v hotovosti správní rada již odvolat nemůže, zatímco rozhodnutí o emisi akciové dividendy může správní rada zrušit před skutečnou emisí.

Výška dividend závisí také na tom jaké akcie vlastníme. Zda vlastníme prioritní nebo obyčejné kmenové akcie. Prioritní akcie mají svým majitelům zajistit přednost při rozdělování zisku určeného procentem z časti zisku určené k rozdělení na dividendy, popř. zbyde-li po rozdělení části tohoto zisku ještě nějaká část, mohou mít prioritní akcie i nárok na rozdělení tohoto zbytku mezi sebe, jako tzv. superdividendu. Vydání prioritních akcií, výši prioritní dividendy a způsob dělení zisku mezi akcie kmenové a prioritní je třeba určit ve stanovách. Nevýhodou je, že prioritní akcie nesmí hlasovat na valné hromadě dokud se vyplácí prioritní dividenda. Zákon stanovuje prioritu výslovně pouze s přednostním právem na dividendu. Jiná práva jako např. právo "veta" existuje jen u zlaté akcie. Zákon vylučuje akcie úrokové. Dividenda se rozděluje mezi prioritní a kmenové akcie, buď rovnoměrně nebo nerovnoměrně. Při rovnoměrném dělení se nejprve oddělí část zisku připadající na prioritní akcionáře tak, že se odečte ze zisku suma ve výši určeného procenta ze souhrnu jmenovitých hodnot prioritních akcií (priorit. dividenda). Ze zůstatku se odečte suma ve výši určeného procenta ze souhrnu jmenovitých hodnot kmenových akcií (kmen. dividenda). Zůstatek po tomto odečtení se rozdělí rovnoměrně mezi všechny akcionáře. Při nerovnoměrném dělení se oddělí část zisku (stejně jako výše uvedeno) připadající na prioritní akcie a zůstatek se rozdělí mezi kmenové akcie."

Poznámka

Práce obsahuje tabulku.
Práce obsahuje hrubé pravopisné chyby a překlepy.
Práce pro předmět Peníze, banky a finanční trhy - Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera294
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse