Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Dlouhodobé financování podniku - maturitní otázka

Dlouhodobé financování podniku - maturitní otázka

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Otázka se v heslech zabývá financováním podniku. Nejprve popisuje předmět a zdrojem financování. Poté se podrobně věnuje vlastním a cizím zdrojům, leasingu a forfaitingu.

Obsah

1.
Předmět a zdroje dlouhodobého financování
2.
Vlastní a cizí zdroje, leasing, forfaiting
2.1
Vlastní kapitál
2.1.1
Vklady společníků + zisk
2.1.2
Emisní ážio
2.1.3
Rezervní fond
2.1.4
Nerozdělený zisk
2.2
Cizí Kapitál
2.2.1
Dlouhodobé úvěry
2.2.2
Podnikové obligace
2.2.3
Dlouhodobé závazky podniku k ostatním subjektům
2.2.4
Výhody externího financování
2.3
Odpisy
2.4
Zisk
2.5
Výhody samofinancování prostřednictvím nerozděleného zisku
2.6
Nevýhody samofinancování z nerozděleného zisku
2.7
Důvody pro a proti použití cizího kapitálu
2.8
Akcie
2.8.1
Kmenové
2.8.2
Prioritní akcie
2.8.3
Emisní ážio
2.8.4
Způsoby zvyšování základního jmění a.s.
2.8.5
Způsoby snížení akciového kapitálu
2.9
Obligace
2.9.1
Výhody z hlediska financování
2.9.2
Nevýhody
2.9.3
Získávání
2.9.4
Splácení
2.10
Forfaiting

Úryvek

“A, Akcie – cenný papír, který osvědčuje práva jeho majiteli a jeho vlastnický podíl na podnikovém kapitálu (má právo na část zisku ve formě dividend, na majetkový zůstatek při likvidaci společnosti, na nakupování akcií při jejich další emisi).

Z hlediska financování se dělí podle rozsahu práv akcionářů na:
Kmenové – majitel má právo na výplatu dividend, ale nemá zaručenou jejich výši, má hlasovací právo. Na rozdíl od dluhů nemají pevné datum splatnosti.

Prioritní akcie – mají stálou výši dividend (bez ohledu na zisk), majitelé nemají hlasovací právo. Vydávají se tehdy, když podnik potřebuje zvýšit VK a zájem o rozšíření kmenových akcií se zmenšuje. Umožňují rozšířit VK a přitom zachovat majitelům kmenových akcií stávající vliv na rozhodování v a.s. Dle zákona může být podíl PA na celkovém kapitálu a. s. maximálně 50%.

Emisní ážio – součástí VK a. s. Vyšší emisní cena akcie proti nominální ceně je založena na investorském očekávání vyšších akciových výnosů.

Způsoby zvyšování základního jmění a.s.
- emise nových akcií – usnesení valné Hromady o zvýšení ZK musí být zapsáno v OR, pak může dojít k upisování nových akcií. Stávající akcionáři mohou mít předkupní právo.
- Použití čistého zisku – buď vydáním nových akcií a jejich bezplatným rozdělením nebo zvýšením nominální ceny dosavadních akcií.
- Výměna dříve emitovaných dluhopisů za akcie

Způsoby snížení akciového kapitálu
- snížení nominální ceny akcií
- snížení počtu akcií jejich vzetím z oběhu
- použitím zadržených (vlastních akcií) (společnost je nejprve emitovala, poté ale odkoupila, držet je může max. 3 roky, když je během této doby neprodá, je podnik nucen snížit základní jmění)
- upuštěním od vydání akcií – a. s. upouští od vydání akcií u akcionářů, kteří jsou v prodlení se zaplacením nominální ceny."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14227
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse