Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: B.I.B.S., a.s., Brno

Charakteristika: Práce se věnuje představení problematiky dlouhodobého a nehmotného majetku v účetnictví. Text je rozdělen na teoretickou a praktickou část, kdy první všeobecně charakterizuje vlastnosti a náležitosti dlouhodobého a nehmotného majetku, druhá pak názorně ukazuje jejich účtování ve společnosti.

Obsah

Úvod
A. Teoretická část
1.
Dlouhodobý majetek
1.1.
Charakteristika a klasifikace dlouhodobého majetku
1.1.1.
Dlouhodobý nehmotný majetek
1.1.2.
Douhodobý hmotný majetek
1.2.
Oceňování dlouhodobého majetku
1.3.
Pořízení dlouhodobého majetku
1.3.1.
Pořízení dlouhodobého majetku dodavatelsky – koupí
1.3.2.
Pořízení dlouhodobého majetku vlastní činností
1.3.3.
Bezúplatné nabytí res. Darování
1.3.4.
Přeřazení dlouhodobého majetku z osobního užívání do podnikání
1.4.
Poskytnuté zálohy na pořízení dlouhodobého majetku
1.5.
Inventarizační přebytky dlouhodobého majetku
1.6.
Odpisy dlouhodobého majetku
1.6.1.
Daňové odpisy
1.7.
Vyřazení dlouhodobého majetku
1.7.1.
Vyřazení dlouhodobého majetku likvidací
1.7.2.
Prodej dlouhodobého majetku
1.7.3.
Vyřazení bezúplatným převodem ( darováním)
1.7.4.
Vyřazení dlouhodobého majetku z důvodu škody nebo manka
1.8.
Pronájem dlouhodobého majetku
1.8.1.
Operativní leasing
1.8.2.
Finanční leasing
B. Praktická část
2.
Účtování o dlouhodobém nehmotném a hmotném majetku
Použitá literatura

Úryvek

"A. Teoretická část
1. Dlouhodobý majetek
1.1. Charakteristika a klasifikace dlouhodobého majetku
Dlouhodobým majetkem je
- dlouhodobý nehmotný majetek,
- dlouhodobý hmotný majetek
- dlouhodobý finanční majetek

1.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek
„Patří sem takový majetek, který nemá hmotnou povahu, s dobou použitelnosti delší než jeden rok a od výše ocenění určené účetní jednotkou. Účetní jednotka může stanovit, že dlouhodobým majetkem je též drobný dlouhodobý nehmotný majetek ( jsou to takové složky dlouhodobého majetku, jejichž cena je nižší než ocenění určené účetní jednotkou ).
Do nehmotného majetku patří:
1. 011-Zřizovací výdaje, tj. výdaje spojené se založením nové firmy ( např. soudní a notářské poplatky, výdaje na služební cesty, mzdy, odměny za zprostředkování, poradenství a nájemné ). Všechny tyto výdaje musí vzniknout v době předcházející otevření účetní knih v účetnictví. Za zřizovací výdaje nelze považovat výdaje spojené s pořízením dlouhodobého majetku ( např. pořízení staveb, strojů, dopravních prostředků).
2. 012-Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje , což jsou výsledky úspěšně provedených prací jako jsou receptury, technologické postupy nebo projekty. Mohou být buď
- nakoupeny od externích dodavatelů samostatně (ne jako součást dodávky dlouhodobého majetku ) nebo
- vytvořeny vlastní činností pro opakovaný prodej ( např. projekt rodinného domku vytvořený a opakovaně prodávaný projektovou organizací ).
Jestliže podnik vytváří projekty, receptury, technologické postupy jen pro svou vlastní potřebu nebo pro jednorázový prodej, nejde o dlouhodobý hmotný majetek.
3. 013-Software za předpokladu, že je nakoupen samostatně ( nikoliv jako součást dodávky hardware ). Patří sem i software vytvořený vlastní činností.
4. 014-Ocenitelná práva , což jsou výrobně-technické poznatky ( know- how, licence, patenty, ochranné známky ) a to jak nabývané, tak poskytované.
5. Drobný dlouhodobý majetek, již by vysvětlen. Jsou to složky majetku, jejichž ocenění je nižší než výše ocenění určené účetní jednotkou. Pokud se účetní jednotka rozhodne, má možnost účtovat o tomto majetku ne jako o dlouhodobém majetku, ale může je účtovat přímo na vrub účtu 518- Ostatní služby.
6. 019-Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek slouží k evidenci těch složek dlouhodobého majetku, jež nelze zachytit na předchozích účtech."

Poznámka

Obsahuje tabulky, v čistém textu se jedná o 13 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13275
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse