Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Dlouhodobý hmotný majetek

Dlouhodobý hmotný majetek

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Vyšší odborná škola a střední škola Boskovice, příspěvková organizace, Boskovice

Charakteristika: Práce obsahuje stručný popis dlouhodobého hmotného majetku, jeho účtování, odepisování či technické zhodnocení. Nakonec popisuje vyřazení dlouhodobého hmotného majetku.

Obsah

1.
Charakteristika pojmu, dělení
2.
Odpisovaný a neodpisovaný majetek
3.
Pořízení a základní evidence
4.
Odpisy a účtování odpisů
5.
Technické zhodnocení, údržba, oprava
6.
Leasing, druhy, rezervy na opravu DHM
7.
Opravné položky k DM
8.
Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku

Úryvek

"Dlouhodobý hmotný majetek je: a) pozemky, budovy, stavby bez ohledu na výši ocenění
b) samostatně movité věci s dobou použitelnosti delší jak 1 rok a do výše ocenění určené ÚJ (z daňového hlediska ÚJ respektují hledisko do 40 000 Kč).
c) pěstitelské celky trvalých porostů (sady, vinice, chmelnice)
d) dospělá zvířata a jejich skupiny (stáda, hejna) s dobou použitelnosti delší než 1 rok a od výše ocenění určené ÚJ.
Dlouhodobý nehmotný majetek – jedná se o patenty, licence, programové vybavení = software, know-how, autorská práva, zřizovací výdaje, vynález a vše s dobou použitelnosti delší než 1 rok.
Dlouhodobý finanční majetek – cenné papíry, které podnik nakupuje jako dlouhodobou investici, tudíž počítá s úrokem a doba použitelnosti je delší jak 1 rok.

2. Odpisovaný a neodpisovaný majetek
Zákon o účetnictví vymezuje dlouhodobý majetek odpisovaný a dlouhodobý majetek, který se neodpisuje. Odpisuje se jak hmotný, tak i nehmotný dlouhodobý majetek.

Odpisovaný dlouhodobý nehmotný majetek
011 – Zřizovací výdaje – jsou to výdaje spojené se založením nového podniku
- jedná se například o soudní a notářské poplatky, náklady na pracovní cesty, mzdy, odměny za poradenské služby, nájemné.
- představují vynaložené prostředky od okamžiku, kdy byla ÚJ založena.
Za zřizovací výdaje NELZE považovat výdaje spojené s pořízením DM nebo zásob a výdaje na reprezentaci.
012 – Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje - ?
013 – Software – jedná se o programové vybavení, pokud splňuje finanční limit uvedený ve vnitropodnikové směrnici.
014 – Ocenitelná práva – jsou to technické poznatky (know-how), licence a výsledky duševní činnosti
015 – Goodwill – může být buď záporný, nebo kladný a vyčíslí se jako rozdíl mezi cenou kupní a cenou stanovenou na základě znaleckého ocenění.
019 – Jiný dlouhodobý nehmotný majetek - ?

Odpisovaný dlouhodobý majetek
021 – Stavby – jsou to všechny budovy, haly a stavby a to bez ohledu na dobu použitelnosti a cenu (=nemovitosti).
022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí – patří sem zejména stroje, přístroje, zařízení, dopravní prostředky s dobou použitelnosti delší než 1 rok a ocenění je vyšší než limit stanoveny ve vnitropodnikové směrnici (řídí se daňovými zákony – cena vyšší než 40 000Kč).
025 – Pěstitelské celky trvalý porostů – jsou to pěstitelské celky jako trvalé porosty – ovocné stromy a keře.
026 – Dospělá zvířata a jejich skupiny - ?
027 – Oceňovací rozdíl k nabytému majetku – jedná se o rozdíl mezi souhrnnou kupní cenou a souhrnem ocenění jeho jednotlivých složek majetku v účetnictví prodávajícího (=porovnávám tržní ceny).
029 – Jiný dlouhodobý hmotný majetek – jedná se o technické zhodnocení (=rekonstrukce, modernizace). Cena je vyšší jak 40 000 Kč.

Neodpisovaný dlouhodobý majetek
Jedná se o účtovou třídu 03, kam patří: 031 – Pozemky a 032 – Umělecká díla a sbírky. "

Poznámka

Většina textu obsahuje červená písmena.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28100
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse