Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Dlouhodobý majetek

Dlouhodobý majetek


Kategorie: Obchodní akademie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47, Přerov

Charakteristika: Práce se zaměřuje na dlouhodobý majetek. Rozebírá jak hmotný, tak i nehmotný majetek, leasing, oceňování dlouhodobého majetku, odepisování, evidence i inventarizaci majetku.

Obsah

1.
Leasing
2.
Oceňování dlouhodobého majetku
3.
Odepisování dlouhodobého majetku
4.
Technické zhodnocení
5.
Evidence dlouhodobého majetku
6.
Inventarizace majetku

Úryvek

"1) Hmotný: - Pořizovací cena větší než 40 000 Kč
- Doba používání delší než jeden rok
- Odepisuje se
- Způsoby pořízení: - Nákupem
- Převodem z osobního majetku
- Darování
- Leasing
- Vlastní výrobou
- Vkladem majetku

2) Nehmotný: - Pořizovací cena vetší než 60 000 Kč
- Doba používání delší než jeden rok
- Odepisuje se

3) Finanční: - Pořizovací cena není stanovena
- Doba používání delší než jeden rok
- Neodepisuje se

Leasing

1) Finanční: Firma si pronajala u leasingové společnosti auto a sepsala s ní smlouvu o pronájmu s následným odkupem. Po celou dobu splácení je auto majetkem leasingové společnosti, po úplném splacení se auto stává majetkem firmy.

2) Operativní: Firma si pronajala u L. společnosti auto a sepsala s ní smlouvu o pronájmu s následným vrácením. Po celou dobu splácení a ani po ukončení se auto nestává majetkem firmy.

3) Prodej na splátky: Firma koupila od druhé firmy auto na splátky. V momentě podepsání smlouvy se auto stává majetkem firmy.

Výhody: - Firma si může koupit DM i když na něj nemá peníze, majetek může použít k výdělečné činnosti a získat peníze na splátky
- Rychleji se dostane do nákladů, které sníží zisk a firma zaplatí nižší daň z příjmu

Nevýhody: - Navýšení ceny vlivem úroků
- Akontace = první splátka může být až ve výši 90% ceny
- Když firma není schopna splácet tak si L. společnost bere majetek zpět a splátky propadají
- V případě odcizení nebo zničení, pojišťovna uhradí náklady L. společnostiOceňování dlouhodobého majetku

1) Hmotný majetek: - Pořizovací cena = Požívá se při nákupu nového DM. Do pořizovací ceny zahrnujeme cenu pořízení a náklady související s pořízením

- Reprodukční cena = Použije se v případech kdy firma nemá doklad o hodnotě majetku. Cenu stanovuje odhadce jako cenu odhadní k datu

- Cena ve vlastních nákl. = Používá se v případech, kdy si firma sama vyrobí DM. Do této ceny započítáme veškeré prokazatelné náklady, nesmíme sem započítat zisk.

2) Nehmotný majetek: - Oceňuje se stejně jak u hmotného majetku

3) Finanční: - Jen pořizovací cenou"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x542478c522b12.zip (19 kB)
Nezabalený formát:
Dlouhodoby_majetek_ekonomie.doc (55 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse