Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Dlouhodobý majetek a způsoby jeho pořízení - maturitní otázka

Dlouhodobý majetek a způsoby jeho pořízení - maturitní otázka

Kategorie: Účetnictví

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato maturitní otázka seznamuje s dlouhodobým majetkem a způsoby jeho pořízení. Heslovitě vypisuje jeho charakteristické rysy a členění. Text se dále zabývá oceňováním, způsoby pořízení, financováním a odpisy dlouhodobého majetku. Závěr se věnuje způsobům vyřazení, včetně analytické evidence. Práce uvádí i účtovací skupiny dlouhodobého majetku.

Obsah

1.
Dlouhodobý majetek (DDM) a způsoby jeho pořízení
1.1.
Charakteristické rysy DDM
1.2.
Členění DDM
1.3.
Účtové skupiny
2.
Oceňování DDM
2.1.
Pořizovací cenou
2.2.
Vlastními náklady
2.3.
Reprodukční pořizovací cenou
3.
Způsoby pořízení DDM
3.1.
Účtování
4.
Financování DDM, odpisy DDM
4.1.
Opotřebení DDM
4.2.
Druhy odpisů
4.3.
Odepisování po technickém zhodnocení
5.
DDM a jeho vyřazení
5.1.
Vyřazení DDM
5.2.
Prodej DDM
5.3.
Likvidace DDM
5.4.
Darování DDM
5.5.
Vyřazení DDM do osobního užívání
6.
Analytická evidence DDM

Úryvek

"Charakteristické rysy DDM:
• dlouhodobost (doba použití je delší než 1 rok)
• opotřebovává se, nikoliv spotřebovává v průběhu výrobního procesu (toto opotřebení se v UCE a EKO vyjádřuje prostřednictvím odpisů)
• nemění svoji podobu

Členění DDM:
• hmotný 1) nemovitosti - pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem
2) umělecká díla, sbírky a předměty z drahých kovů
3) věci movité - stroje a zařízení (VC > 40 000,--)
4) základní stádo a tažná zvířata (skot, koně …)
5) pěstitelské celky trvalých porostů (ovocné sady, vinice, …)
6) otvírky nových lomů, pískovišť, hlinišť
7) drobný HDM - VC < 40 000,--
- samostatné věci movité, i když by splňovaly podmínku dlouhodobosti, avšak jejich ocenění by bylo nižší než limit stanovený UJE, nepatří do DHM. UJE o nich účtuje jako o zásobách.

• nehmotný - majetek, jehož VC je vyšší než 60 000,--
1) zřizovací výdaje - všechny poplatky spojené se založením podniku, různé odměny za zprostředkování,
náklady na služební cesty apod.
2) nehmotné výsledky výzkumné a odborné činnosti (př. technologické postupy, receptury apod.
3) software - programové vybavení počítače
4) ocenitelná práva - patenty, licence, ochranné známky apod.
5) drobný NDM - VC < 60 000,--
- jedná se o majetek, který v podstatě nelze uchopit.
• finanční 1) dlouhodobé cenné papíry (akcie, obligace) - podnik je chce držet déle než 1 rok
2) dlouhodobé vklady v peněžních ústavech
3) dlouhodobé půjčky jiným podnikům (dlouhodobé pohledávky)

V účtové skupině 0 – Dlouhodobý majetek jsou pro hmotný a nehmotný majetek tyto účtové skupiny:

01 – Dlouhodobý nehmotný majetek

011 – Zřizovací výdaje
Zřizovacími výdaji se rozumí výdaje spojené se zřízením, resp. založeným nového podniku. Jedná se například o soudní a notářské poplatky, náklady na pracovní cesty, mzdy, odměny za poradenské služby, nájemné v době předcházející otevření účetních knih v účetnictví. Obecně zřizovací výdaje představují vynaložené prostředky od okamžiku, kdy byla účetní jednotka založena (např. valnou hromadou společníků), do okamžiku, kdy vznikla (zápis do obchodního rejstříku)."

Poznámka

Práce obsahuje tabulku.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19419
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse