Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Dlouhodobý majetek - maturitní otázka

Dlouhodobý majetek - maturitní otázka

Kategorie: Ekonomie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka uvádí téma dlouhodobý majetek. Heslovitě seznamuje s jeho členěním, způsoby pořízení i vyřazení. Text se dále věnuje odpisům a výrobní kapacitě. V závěru je stručně popsána kupní smlouva.

Obsah

1.
Členění dlouhodobého majetku
1.1
Hmotný
1.2
Nehmotný
1.3
Finanční
2.
Způsoby pořízení
3.
Způsoby vyřazení
4.
Odpisy
5.
Výrobní kapacita
6.1.
Možnosti zvýšení výrobní kapacity
6.2.
Využití výrobní kapacity
6.
Kupní smlouva

Úryvek

"doba životnosti je delší než 1 rok
= nemění své vnější tvary
= opakovaně se účastní výrobních a jiných procesů
= postupně se opotřebovává a odepisuje
= je nutno jej zajistit ještě před zahájením výrobních a jiných procesů
= je ve výlučném vlastnictví podnikatele nebo společnosti, oceňuje se penězi

Členění DM
1. Podle ekonomické funkce:
- výrobní majetek – aktivní (stroje, dopravní prostředky)
- pasivní (budovy, pozemky, sklady

- nevýrobní majetek – budovy škol, nemocnic, jídelny, kulturní domy...

2. Podle účasti v pracovním procesu:
- v používání – účastní se výrobních a jiných procesů
- v rezervě – je připraven na skladě k použití
- v opravě – dočasně vyřazený
- v konzervaci – nepoužívá se ani se neodepisuje (auta bez SPZ)

3. Podle účetnictví
- hmotný dlouhodobý majetek
- nehmotný dlouhodobý majetek
- dlouhodobý finanční majetek
- drobný dlouhodobý majetek hmotný i nehmotný

HMOTNÝ DM
- doba použitelnosti je delší ne 1 rok
- pořizovací cena je vyšší ne 40 000 Kč

a) pozemky, budovy, stavby.... - jsou DM bez ohledu na vstupní cenu, např. sklad,
administrativní budova, pole...

b) samostatné movité věci – např. soustruh, auto, kopírka...
c) pěstitelské celky trvalých porostů – např. Lesy

d) základní stádo a tažná zvířata – přichází v úvahu v zemědělství – stádo hovězího
dobytka

* technické zhodnocení – řadíme do hmotného DM
- rekonstrukce, modernizace, přístavby a nadstavby

NEHMOTNÝ DM
- doba použitelnosti delší než 1 rok
- pořizovací cena je vyšší než 60 000 Kč

např. patenty, licence, autorská práva, software, ochranné známky, know how"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19410
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse