Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Dodržování lidských práv v Asii: případová studie se zaměřením na Indii - diplomová práce

Dodržování lidských práv v Asii: případová studie se zaměřením na Indii - diplomová práce

Kategorie: Právo, Geografie

Typ práce: Diplomové práce

Škola: Ostravská univerzita Přírodovědecká fakulta, Ostrava

Charakteristika: Diplomová práce se zabývá procesem univerzalizace lidských práv, s důrazem na specifický postoj asijských států, který vychází z kulturního relativismu. Práce se zaměřuje na význam a vysvětlení pojmu „asijské hodnoty“, který spolu se specifiky islámského práva tvoří nejčastější argument používaný asijskými státy v pochybnostech o univerzálním pojetí lidských práv. V práci je popsána heterogenita vybraného asijského regionu, která vede k odlišným postojům států k dodržování lidských práv, a současně je upozorněno na absenci regionálního katalogu na ochranu lidských práv. Druhá část práce je zaměřena na Indii, jako specifický příklad země ve vybraném regionu Asie. Indie bývá označována jako největší demokracie světa, avšak existuje zde rozpor mezi každodenní praxí a skutečnostmi, které jsou zakotveny v demokratické ústavě a mezinárodních dohodách. Jsou omezována zejména práva těch skupin obyvatelstva, které v minulosti zaujímaly spodní příčky v kastovní hierarchii. V práci je zdůrazněna především situace dalitů, jejichž současné postavení je stále ovlivněno rigidním kastovním systémem, který je v Indii stále aktuálním problémem. Závěr prezentuje poznatky získané během psaní práce v kontextu událostí v regionu.

Obsah

Úvod
1.
Metodika a cíle práce
1.1.
Cíle práce
1.2.
Objekt a předmět práce
1.3.
Postup práce a použité metody
1.4.
Struktura práce
2.
Lidská práva
2.1.
Proces globalizace a vývoj práva
2.2.
Univerzalizace versus regionalizace (relativizace)
2.2.1.
Vývoj univerzalizace lidských práv
2.3.
Mezinárodní lidsko-právní pakty
2.4.
Třetí svět v otázce lidských práv
2.5.
Kulturní relativismus
3.
Specifikace islámského práva a tzv. asijských hodnot
3.1.
Problematika islámského práva
3.2.
"Asijské hodnoty"
3.2.1.
„Asijský hospodářský zázrak a asijské hodnoty“
3.2.2.
Kulturní determinismus ve vztahu k „asijským hodnotám“
3.2.3.
Demokracie versus právo na rozvoj
3.2.4.
Historie vzniku „asijských hodnot“
3.2.5.
„Asijské hodnoty“
3.2.6.
„Asijské hodnoty“ a lidská práva
3.2.7.
Tzv. asijské hodnoty - hrozba pro univerzalitu lidských práv?
4.
Lidská práva ve vymezeném regionu Asie
5.
Lidská práva v Indii
5.1.
Indická ústava z 26. listopadu 1949
5.1.1.
Základním právům je věnován III. Oddíl indické ústavy (§ 12-35)
5.2.
Kastovní systém
5.3.
Důsledky plynoucí z kastovního systému
5.4.
Problém detailů
5.5.
Postoj mezinárodního společenství k porušování práv dalitů
5.6.
Shrnutí případové studie Indie
6.
Závěr

Úryvek

"Podle výsledků výzkumu je patrné, že nelidská praxe proti dalitům v nějaké formě existuje v 80 % studovaných vesnic. Nejrozsáhleji pak v soukromí a oblasti náboženské. V každé desáté vesnici není dalitům povoleno nosit nové šaty, sluneční brýle, používat deštníky nebo jezdit na kole. Nejvíce nestoudné praktiky souvisejí s nedotknutelností ve veřejné světské sféře v souvislosti s přístupem k vodním zdrojům a kremací. Ve skoro polovině zkoumaných vesnic, nemají dalité volný přístup k zařízením s pitnou vodou. Až 40 % škol praktikuje oddělení dětí, kdy nedotknutelní sedí a jedí odděleně. Dokonce v 1/3 vesnických zastupitelstev sedí dalitští zastupitelé odděleně od ostatních. Dalitům z 50 % vesnic není dovoleno vstoupit do domu člověka vyšší kasty nebo navštěvovat chrámy, do kterých chodí členové vyšších kast.

Ve společnosti dalitů jsou nejvíce utlačovanou skupinou dalitské ženy čelící vícero formám diskriminace. Jejich práva jsou omezena jednak tím, že jako „dalitky“ zaujímají nejspodnější příčku v kastovní hierarchii - z toho pramení množství omezení, a dále pak příslušností k nejnižší společenské třídě, což s umístěním v kastovní hierarchii úzce souvisí. Tyto ženy jsou většinou nevzdělané (77 % dalitských žen neumí číst ani psát) a tudíž vykonávají taková zaměstnání, která jim společenskou prestiž nepřinášejí, převážně jsou plně ekonomicky nesoběstačné.

Nižší postavení ženy v indické společnosti je dáno tradicí patriarchátu, která je pro hinduismus stejně jako nerovnost členů různých kast typická. Z toho vyplývá, že na dalitské ženy silně působí i třetí diskriminační faktor, a to příslušnost k ženskému rodu (gender). Za posledních padesát let došlo k mírnému zlepšení socioekonomických podmínek dalitských žen, avšak stále jsou jejich práva ve srovnání s nedalitskými ženami na velmi nízké úrovni.

Zdá se, že indická společnost v posledních letech velmi zapracovala na přístupu k ženám obecně. Například na první pohled by se mohlo zdát, že ve vysoké politice je žen dostatek. Zvolení P. Pátilové v roce 2007 prezidentkou Indie je považováno za vítězství žen ve snaze za jejich zrovnoprávnění. Proti tomuto tvrzení se však odmítavě staví množství organizací na podporu práv žen v Indii, které zdůrazňují, že vzhledem k celkovému počtu indických žen je jejich zastoupení v politických funkcích mizivé a hlavně limitované původem. Dále je pak upozorňováno na skutečnost, že získat si jako žena politické postavení je podmíněno příslušností k rodině, ze které daná žena pochází. Například historie nejsilnější indické politické strany – Indického národního kongresu (INC) je spojena s dynastií Néhru-Gándhí, přičemž současná „druhá“ nejvýše postavená žena Indie předsedkyně INC – Soňa Gandhí je toho důkazem.

Zatímco indické ženy z vyšších kast bojují za rovnoprávnost, ženy dalitů svádějí „každodenní boj o přežití“. Jsou diskriminovány, obtěžovány, připraveny o lidskou důstojnost a jejich možnosti jsou limitovány nedotknutelností, negramotností, chudobou a v neposlední řadě neschopností uplatnit se na trhu práce, což v konečném důsledku vede k nelidskému životu v bídě, který je pro ně tak typický. Žijí v neustálé obavě z toho, kdy budou napadeny, znásilněny nebo vzaty do otroctví. Nemají téměř žádné šance na změnu či alespoň zlepšení jejich postavení. Jakékoli pokusy o vystoupení z tohoto systému jsou nemilosrdně trestány. Dalitské ženy jsou nuceny vykonávat ty nejnečistější práce jako např. ruční čištění latrín.

V současné době je v Indii nejdiskutovanějším tématem souvisejícím s právy žen nelegální provádění potratů. Zjištění pohlaví nenarozeného dítěte a následné potraty plodů ženského pohlaví jsou v indické společnosti běžnou praxí. Tento trend vede k nepoměru v zastoupení mužů a žen v populaci. Podle výsledků z posledního sčítání lidí v Indii (2001) je poměr pohlaví – 933 žen na 1000 mužů a tento poměr se podle odhadů každoročně zvyšuje ve prospěch mužské části populace. Tyto znepokojivé informace přivedly indickou vládu k tomu, aby zpřísnila dohled nad prováděním nelegálních potratů. Zda se podaří tuto praxi omezit není v současném stavu možno předvídat."

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 48 stran. Obsahuje tabulky a mapy.
Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14612
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse