Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Dokumenty jako zdroje informací

Dokumenty jako zdroje informací

Kategorie: Humanitní - ostatní

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce charakterizuje dokumenty jako zdroje informací. Formou stručných hesel uvádí jejich druhy a formy. Velmi povrchně se zabývá vývojovými etapami obsahové a formální podoby dokumentů. Obsahuje nejen typologii dokumentů, ale také obsahovou a formální analýzu dokumentů. Vyjmenovává specifické vlastnosti speciálních dokumentů a informací v nich obsažených.

Obsah

1.
Co je to dokument a jaké jsou jeho funkce:
2.
Druhy a formy dokumentů
2.1.
Druhy
2.1.1.
Základní dokumenty
2.1.2.
Speciální dokumenty
2.2.
Formy
2.2.1.
Kniha
3.
Vývojové etapy dokumentů
3.
1. Středověk
3.2.
Novověk
4.
Typologie dokumentů
4.1.Hledisko obsahu
4.2.
Hledisko informační zpracovanosti
4.3.
Hledisko původu informací
4.4.
Hledisko způsobu uložení informací v dokumentu
4.5.
Hledisko způsobu vnímání obsahu dokumentu
4.6.
Hledisko stupně zveřejnění dokumentu
4.7.
Hledisko struktury obsahu dokumentu
4.8.
Hledisko vydávání dokumentu
4.9.
Hledisko vzniku dokumentu
4.10.
Hledisko vydavatelské úpravy
5.
Obsahová a formální analýza dokumentů a její produkty
5.1.
Monografie
5.2.
Sborníky
5.3.
Učebnice
5.4.
Příručky
5.5.
Seriály
6.
Specifické vlastnosti speciálních dokumentů a informací v nich obsažených
6.1.
Tradiční
6.1.1.
Hudebniny
6.1.2.
Kartografické dokumenty – mapy, plány
6.1.3.
Grafika
6.1.4.
Drobné tisky
6.1.5.
Vysokoškolské práce (vědecko-kvalifikační)
6.2.
Netradiční
6.2.1.
Zprávy
6.2.2.
Preprinty
6.2.3.
Separáty
6.2.4.
Patenty
6.2.5.
Normy
6.2.6.
Firemní literatura
6.2.7.
Netištěné obrazové dokumenty
6.2.8.
Audiální dokumenty
6.2.9.
Audiovizuální dokumenty
6.2.10.
Dokumenty spojené s výpočetní technikou

Úryvek

"c) TYPOLOGIE DOKUMENTŮ
- rozdělení dle několika hledisek

I. Hledisko obsahu:
a) odborná literatura – pro získání konkrétní informace
b) umělecká (krásná) literatura = beletrie – city, pocity člověka, není založena na realitě
c) literatura faktu (spojení a) + b))
d) dětská literatura

ad a) - populárně naučná – přístupná všem (časopis)
- vědecká literatura – určena odborníkům, tvoří ji odborníci
ad b) – tvoří jí umělec
- žánry – epika, lyrika

II. Hledisko informační zpracovanosti:
a) primární dokument – obsahuje vlastní info, 0. stupeň info. zpracovanosti, kniha, noviny, časopisy
b) sekundární dokument – 1. stupeň info. zpracovanosti, bibliografie, katalog dokumentů – mapuje soupis knih, které knihovna vlastní, přináší informace o primárních dokumentech
c) terciální dokument – soupisy bibliografií, katalog katalogů, 2. stupeň info. zpracovanosti, přináší info. o sekundárních dokumentech
III. Hledisko původu informací:
a) původní dok. – info. ještě nebyla publikována, článek v odbor. časopise (monografie), nové číslo, výzkumná zpráva
b) odvozené – info, která již byla někdy publikována, opakování informací
- 2 druhy – sumarizační – souhrn info z různých zdrojů (učebnice, encyklopedie)
- kompilační – studentské práce (referáty, seminární práce), aby se člověk něco naučil
c) reedice – nové vydání dokumentu
IV. Hledisko způsobu uložení informací v dokumentu:
a) humánní – nepotřebujeme stroje (kniha, obraz,..)
b) strojové – potřebujeme tech. zařízení, které přečte záznam (kompaktní disk, video kazeta,…)

V. Hledisko způsobu vnímání obsahu dokumentu:
a) vizuální – sledujeme obsah očima
- textové a obrazové – vznik již ve středověku, převažovaly do konce minulého stol.
b) audiální – sledování obsahu ušima
c) audiovizuální – sledování očima i ušima, vznikly později

VI. Hledisko stupně zveřejnění dokumentu:
a) zveřejněné - v knihovnách
b) nezveřejněné


ad a) všeobecně zveřejněný – tisk (časopisy, noviny), dostatečný náklad, distribuční síť, bibliograf. kontrola

speciálně zveřejněný – vědecké dokum., nižší náklady, menší distribuční síť, v bibliograf. speciál.spisech

bibliograficky zveřejněné – mají minimální náklady, speciální místo umístění dokum., mají vědecký obsah, ýzkumné a technické zprávy, vysokoškolské práce

ad b) soukromé – vznik pro osobní potřebu jednotlivce (korespondence, deník)
interní – vzniká v rámci jedné instituce (směrnice, rozvrh,..), převažují textové dokumenty
důvěrné – vznik z jednání dvou stran, informace nebude zveřejněna (smlouvy, lékařská zpráva)
tajné – info. se nesmí zveřejnit nebo jsou vymezeny podmínky, kdy se zveřejnit smí (armáda, policie)

VII. Hledisko struktury obsahu dokumentu:
a) monotematický – pojednává o 1 tématu, předmětu, osobě
b) polytematický – probráno podrobně (monografie), obsahuje více témat (zprávy, týdeníky)
c) universální – informace ze všech oborů (encyklopedie)

VIII. Hledisko vydávání dokumentu:
a) periodické – tvoří ho jednotlivé časti, není předem ukončeno (noviny)
b) neperiodické – tvoří 1 část, jednorázové vydání (mapy, kniha)

IX. Hledisko vzniku dokumentu:
a) rukopis – záznam rukou člověka, od 3 tis. L. před K. – 1500
b) tisk – textové a obrazové
c) rozmnožený – fotograf. kopie, dokument se opakuje
d) elektronický – využití elektroniky (disketa, CD)

X. Hledisko vydavatelské úpravy:
a) jednosvazkový – jednoráz. vyd., ale i vícesvazkové, periodické i neperiodické dokumenty
b) vícesvazkové - -II-
c) seriál
d) neknižní"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15057
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse