Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Dopady psychosociálního stresu

Dopady psychosociálního stresu

Kategorie: Psychologie, Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá dopady psychosociálního stresu a stresu obecně na jedince samotného a na jeho fungování v současné společnosti. Cílem práce je nalezení odpovědí na dvě hlavní otázky: proč se lidé dál chovají, jak se chovají, když vědí, že škodí svému zdraví. Druhou otázkou je, zda určité strategie zvládání snižují dopad stresujících životních událostí účinněji než jiné a zda může dostupnost určitých zdrojů (např. sociální opory) ochránit jedince před negativním dopadem stresujících životních událostí. Práce je členěna do dvou částí. V teoretické části je proveden vhled do problematiky strategie změn postojů, stresu a zdraví. Další část obsahuje popis prostředí a vlivů, které se spolupodílejí na vzniku psychosociálního stresu. Věnuje se také zvládání zátěže, jakou psychosociální stres vytváří.

Obsah

Úvod
1.
Teoretická část
1.1
Strategie změny postojů
1.2
Modely postupné změny
1.3
Stres a zdraví
1.4
Měření zásadních životních událostí
1.5
Jak může stres ovlivnit zdraví
1.6
Faktory regulující vztah mezi stresem a zdravím
2.
Psychosociální stres
2.1
Zvládání psychosociálního stresu
3.
Závěr
4.
Použitá literatura

Úryvek

"1.1 Strategie změny postojů
Způsoby, jakými různí jednotlivci zvládají stresové zátěže, jsou různé. Hewston (2006, s. 574-575) zdůrazňuje přínos sociální psychologie ke studiu chování ve vztahu ke zdraví a psychosociálního stresu. Obě tato výzkumná témata jsou pro naši disciplínu zdrojem odvážných možností. Sociální psychologové, jakožto odborníci na strategie změny postojů a chování, mohou výrazně přispět ke studiu chování ve vztahu ke zdraví a jeho změn. Totéž platí pro výzkum stresu. Ty nejvíce stresující životní události (např. rozvod, úmrtí) doprovázejí často narušené sociální vztahy. Zdravotní dopad stresujících životních událostí navíc závisí také na schopnosti jedince vyrovnávat se s krizí a na míře sociální opory od příbuzných a přátel, které se mu dostane. A konečně dopad stresu na zdraví je částečně zprostředkován negativními změnami v chování ve vztahu ke zdraví, jako je intenzivnější kouření nebo konzumace alkoholu.
Vzhledem k výraznému počtu úmrtí (Hewston 2006, s. 613), které lze přičítat změnitelným faktorům životního stylu, jsou účinné strategie změny chování ve vztahu ke zdraví cenným příspěvkem k primární prevenci. Během posledních desetiletí došlo k velkému pokroku v sociálně psychologickém chápání procesů přesvědčování a změny postojů. Psychologie zdraví představuje hodnotnou sféru uplatnění těchto znalostí. Sociální psychologové mohou pomoci navrhnout účinné kampaně ve sdělovacích prostředcích, které budou lidi informovat o zdravotních rizicích zdraví škodlivých vzorců chování.

1.2 Modely postupné změny
Jedním omezením teorií chování (Hewston 2006, s. 583-584) ve vztahu ke zdraví a také obecnějších teorií, jako je teorie plánovaného chování, je, že se zaměřují na determinanty motivace jedince chovat se určitým způsobem a předpokládají, že lidé se chovají v souladu se svými úmysly. Skutečnost, že behaviorální záměr je nejlepším predikátorem chování, podporuje platnost tohoto předpokladu. Výzkum chování ve vztahu ke zdraví však přináší mnoho příkladů nedůslednosti mezi záměrem a chováním, jako jsou kuřáci, kteří chtějí přestat, ale nepřestanou, nebo se ke kouření po pár dnech vrátí, nebo lidé držící dietu, kteří ji porušují. Někdy k těmto nedůslednostem dochází proto, že jedinci své úmysly mění, ale často je to tak, že lidé chtějí svůj záměr realizovat, ale nemají dostatek dovedností, aby se chovali v souladu se svým záměrem. Použití kondomů například vyžaduje několik dovedností od technické zručnosti při správném nasazení kondomu až k sociálním dovednostem při hovoru na toto téma s partnerem.
Naproti tomu modely postupné změny chování ve vztahu ke zdraví předpokládají, že lidé postupně procházejí několika stadii od rozhodování k jednání a že pro přechod mezi různými stadii jsou důležité různé predikátory. Předpokládá se, že různá stadia představují kvalitativně odlišné vzorce chování, přesvědčení a zkušeností a že se liší faktory, které zajišťují přechod mezi stádii podle toho, o který konkrétní přechod mezi stadii se jedná."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20321
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse