Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Dotace - výpisky z přednášek

Dotace - výpisky z přednášek

Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o výpisky z přednášek o veřejné ekonomice na téma dotace. Charakterizují pojem dotace, jejich členění formy. Dále uvádí kritéria rozdělování dotací a naznačují způsoby využívání prostředků z EU.

Obsah

1.
Dotace - definice
2.
Proces poskytování dotací
3.
Dotace - členění
4.
Forma dotací
5.
Základní toky finančních prostředků
6.
Základní kritéria pro rozdělování peněžních prostředků
7.
Využití strukturálních fondů EU - dotace z EU

Úryvek

"Proces poskytování dotací
by měl zachovávat v co největší míře:
1) příjmovou dostatečnost - posoudit objektivně potřeby obcí
2) spravedlnost a solidaritu
3) stabilitu a jednoduchost kritérií, podle kterých se poskytuje dotace- poskytnutí dotace je na základě splnění určitých kriterií
4) motivaci na dobrém hospodaření

Dotace – členění
a) běžné dotace - z krajského, státního rozpočtu na financování běžných, pravidelně se opakujících potřeb v rozpočtovém období- na zajištění veřejných služeb a statků, které jsou obce ze zákona povinné zajistit
b) kapitálové dotace (investiční)- na zajištění jednorázových dlouhodobých potřeb, které se pravidelně neopakují- běžné i kapitálové dotace mohou být jak účelové, tak všeobecné:

1) účelové dotace
- lze je použít pouze na stanovený účel- jsou stanoveny podmínky jejich poskytnutí- peněžní prostředky podléhají ročnímu zúčtování a nevyčerpané se musí vrátit- často spojeny s podmínkou, že obec bude spolufinancovat projekt z vlastních zdrojů - problém v časovém harmonogramu v souvislosti s čerpáním dotace: nejprve podání žádostí, pak jejich hodnocení, rozhodnutí cca duben, pak vyhlášení výběrového řízení (trvá 3 měsíce, aby se mohly přihlásit i zahraniční podniky z EU), zahájení realizace projektu cca září, v prosinci se musí provést vyúčtování (mohutné nákupy obcí - auta, traktory)- projekt často pouze rozpracovaný, nedokončený, dotace nejsou nárokové - další rok už obec dotaci dostat nemusí
a) běžné účelové dotace- poskytují se na financování veřejných statků, které obce zajišťují na základě přenesené působnosti (př. na základní školní docházku)- cílem je zajistit standardní úroveň v celé republice- odpovědnost za kvalitu a kvantitu statku nese stát
b) kapitálové účelové dotace- na financování určité investice - přesně dán účel, na co se dotace musí použít
- poskytují se nepravidelně
- př. na upřednostněné veřejné statky -př. výstavba školských zařízení

2) všeobecné dotace- není vymezen účel, na který se poskytují + ani nejsou stanoveny podmínky použití dotace- zastupitelé rozhodují o tom, na co se použijí - nevyužité prostředky v běžném roce se nemusí vracet- všeobecné dotace tak posilují pravomoc obcí
vyrovnávací dotace
- odvětvově vyrovnávací dotace: př. na financování školství
- územně vyrovnávací: mají zmírnit rozdíly v daňové výnosnosti jednotlivých lokalit"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

  1. SMS platba (ČR) 15 Kč

    Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

    Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


    V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

    Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

    1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
    2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
    3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
    4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
    5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
    Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

    Nápověda pro zákazníky Vodafone:

    1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
    2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
    3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
    4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
    5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
    6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
    7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
    Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

    Nápověda pro zákazníky T-mobile:

    1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
    2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
    3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
    4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
    5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
    6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
    7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
    8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
    Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
  2. Platit kartou 15 Kč

    Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

    Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


    Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

    Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

  3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
    Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
    Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
    Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17452
    - na telefonní číslo: 8877
    Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
    SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
    Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
    Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse