Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Dotazovací techniky - výpisky z přednášek

Dotazovací techniky - výpisky z přednášek

Kategorie: Sociologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o výpisky z přednášek o dotazování jako jedné z technik sociálního výzkumu. Definuje hlavní pojmy (výzkum, census, panel, studie trendů apod.) a popisuje zásady a principy použití dotazovacích technik. Naznačuje výběr vhodného výzkumného tématu, podrobně rozebírá sestavování seznamu otázek včetně možných chyb a omylů, které jej mohou provázet. Dále definuje relevance dotazování z hlediska cílů studie, otázek ve vztahu k cíli studie a otázek ve vztahu k respondentům. Na závěr rozebírá formáty otázek (otevřené, polootevřené, uzavřené), různé typy otázek (filtrační, výčtové, baterie apod.) a vhodné pořadí otázek.

Obsah

1.
Pojmy
1.1
Výzkum
1.2
Census
1.3
Výzkum veřejného mínění
1.4
Panel
1.5
Studie trendů
1.6
Longitudinální studie
2.
Výběr vhodného výzkumného tématu
3.
Sestavování seznamu otázek
4.
Chyby a omyly
4.1
Chyby při tvoření otázek
4.2
Dvojité otázky
4.3
Nejednoznačné otázky
4.4
Použití cizích slov, odborných výrazů, nářečí, slangu či žargonu
4.5
Nesprávná úroveň formulace otázek
4.6
Abstraktní otázky
4.7
Otázky na mínění někoho jiného
4.8
Komplexní otázky
4.9
Zavádějící a sugestivní otázky
4.10
Citlivé a ohrožující otázky
4.11
Chybné škály a chybná nebo nedostatečná nabídka odpovědí
5.
Omyly
5.1
Respondent má pocit, že interview se netýká výzkumu
5.2
Respondent má pocit, že informace mohou být použity proti němu
5.3
Respondent odmítá spolupracovat
5.4
Odpovídá rutinně
5.5
Stylizuje se do nějaké role
5.6
Nechce vypadat hloupě
5.7
Nechce ztrácet čas, nezajímá ho výzkum
5.8
Otázky se mu zdají moc všeobecné
6.
Relevance dotazování
7.
Relevance seznamu otázek
8.
Relevance cílů studie
9.
Relevance otázek ve vztahu ke studii
10.
Relevance otázek ve vztahu k respondentům
11.
Formát otázek
11.1
Uzavřené otázky
11.2
Otevřené otázky
11.3
Polootevřené otázky
12.
Další typy otázek
12.1
Filtrační
12.2
Výčtové otázky
12.3
Výčtové otázky s uvedením pořadí
12.4
Baterie
12.5
Otázky v tabulce
13.
Vhodné pořadí otázek
14.
Pretest seznamu otázek

Úryvek

"Relevance dotazování

Relevance seznamu otázek
= vhodnost: cílů studie, otázek ve vztahu k cíli studie, otázek ve vztahu k respondentům
- jen vhodný vzorek zaručí, že se získá dostatečný objem validních dat

Relevance cílů studie
- cíl a smysl studie se respondentu musí jevit jako relevantní, smysluplný, závažný a významný
- problém: cíle nemusí být laikům jasné
- nutné srozumitelně vyjasnit, aby byl člověk ochotný zúčastnit se výzkumu
- získat si důvěru, přesvědčit lidi, aby obětovali svůj čas

Relevance otázek ve vztahu ke studii
- pokládané otázky musí odpovídat účelu a cíli studie, aby se platnost hypotézy mohla výzkumem ověřit
- přiměřený počet otázek: vyvarovat se zbytečných otázek
- už předem navrhnout druh statistického zpracování, typy analýzy
- problém: lidé berou dotazník jako formu osobního testu, chtějí obstát, prezentovat se jako zkušení, vzdělaní lidé
- pokud respondent považuje otázky za nerelevantní může odmítnout účast, nebo odpovídá nejednoznačně

Relevance otázek ve vztahu k respondentům
- pokládané otázky se musí týkat respondentů, musí být vhodné, neutrální, bez narážek nebo naznačení odpovědi, odkazování se na autority
- u heterogenního vzorku, nutné zajistit,aby respondent nedostal otázku, která se pro něj nehodí:
a) více druhů seznamů otázek pro různé skupiny (př. pro studenty a důchodce)
- finančně nákladné
b) vícenásobná formulace otázky: př. bylo vaše těhotenství (vaší manželky) rizikové?
- může být zavádějící, vést k chybným odpovědím
c) použití filtru – rozdělí vzorek respondentů na více částí, na podsoubory otázek odpovídají jen lidé, kterých se otázky týkají: př. pokud jste na otázku 10 odpověděli ano, přejděte na otázku 15
- filtry mohou zmást – člověk určité otázky přeskočí

Formát otázek – otevřené, polootevřené, uzavřené

1) Uzavřené otázky
- dotázaný musí volit 1 z nabídnutých odpovědí
- alternativy musí být vyčerpávající, jinak respondent nemůže odpovědět
- výhody:
a) odpovědi jsou standardizované, snadno se kódují a vyhodnocují
b) odpovědi respondentů se snadno porovnávají
c) respondent si je jistý, jak odpovědět
d) odpovědi jsou správné a úplné (jen při výčtu všech možností)
e) u citlivých otázek- př. příjem – možnost dát jako alternativy rozmezí (méně citlivé, než kdyby respondent měl přesnou částku napsat)
- nevýhody:
a) chybí alternativy, není možnost odpověď doplnit
b) příliš mnoho alternativ: dotazník je nepřehledný, při interview možná chyba (obtížné zachytit všechny možnosti)- vhodné použít karty (respondent se podívá a odpověď vybere)
c) možnost chybné interpretace – nepozná se, jestli respondent porozuměl otázce
d) přehlednutí se – omylem zaškrtnu něco jiného
e) při studiu postojů vhodné dát jako alternativu „nevím“- lidé nemusí mít vyhraněný názor a zaškrtávali by náhodně, proto lepší, aby řekli nevím

- použití uzavřených otázek
- hodí se pro nominální proměnné (př. pohlaví), ordinální (stupeň vzdělání), intervalově vyjádřené proměnné (př. věkové kategorie)
- nevhodné pro kontinuální proměnné s mnoha kategoriemi (podíl, poměr)
- nominální proměnné
- musí být vyčerpávající=exhaustivní a vzájemně se vylučující=exkluzivní, tím zaručena jen 1 správná odpověď"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17641
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse