Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Dovoz vlny z města Santa Cruz (Bolívie) do Krnova (ČR)

Dovoz vlny z města Santa Cruz (Bolívie) do Krnova (ČR)


Kategorie: Logistika, Geografie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola logistiky o.p.s., Přerov

Charakteristika: Seminární práce z předmětu Dopravní geografie plánuje cestu zásilky vlny z bolivijského města Santa Cruz do českého Krnova. V úvodu seznamuje s předmětem a pojmy dopravní geografie. Následně rozhoduje o vhodném způsobu přepravy vlny a zvolenou cestu poté podrobně mapuje. Seznamuje přitom s reáliemi jednotlivých zemí a oblastmi, kudy bude vlna přepravována.

Obsah

1
Dopravní geografie
2
Pojmy v dopravní geografii
3
Zadání a zpracování
3.1
Popis zásilky
3.2
Přeprava vlny
4
Možnosti logistiky přepravy
4.1
Kombinovaná přeprava s dominancí letecké dopravy
4.2
Kombinovaná přeprava s dominancí námořní dopravy
4.2.1
Námořní doprava
4.2.2
Využití kontejnerů v námořní dopravě
4.2.3
Kontejnerové lodě
4.2.4
Velikosti kontejnerů
4.3
Bolívie, Bolivijský mnohonárodnostní stát
4.3.1
Geologie
4.3.2
Podnebí
4.3.3
Hospodářství
4.3.4
Služby
4.3.5
Místní doprava
4.3.6
Letecká doprava
4.3.7
Pozemní doprava
4.3.8
Říční doprava
4.3.9
Plynovody a ropovody
4.4
Peruánská republika
4.4.1
Klimatické podmínky
4.4.2
Administrativní členění
4.4.3
Zemědělství
4.4.4
Energie a průmysl
4.4.5
Lidé a města
4.4.6
Doprava
4.5
Panamský průplav
4.5.1
Poplatky
4.5.2
Panama
4.5.3
Geografie
4.5.4
Podnebí
4.5.5
Hospodářství
4.5.6
Zemědělství, lesnictví
4.5.7
Služby a doprava
4.6
Tichý oceán
4.6.1
Geografie
4.6.2
Mariánský příkop
4.6.3
Atlantský oceán
4.7
Německo (Spolková republika Německo, SRN)
4.7.1
Poloha
4.7.2
Povrch můžeme rozdělit na tři oblasti
4.7.3
Vodstvo
4.7.4
Ostrovy
4.7.5
Klimatické podmínky
4.7.6
Přírodní zdroje
4.7.7
Zemědělství
4.7.8
Průmysl
4.7.9
Doprava
4.8
Česká republika (ČR)
4.8.1
Povrch
4.8.2
Vodní toky
4.8.3
Klimatické podmínky
4.8.4
Přírodní zdroje
4.8.5
Zemědělství
4.8.6
Průmysl
4.8.7
Doprava

Úryvek

"1 Dopravní geografie
Doprava patří mezi základní potřeby lidstva, především díky rozdílnému potenciálu krajin světa (lidé nenacházejí ve svém okolí všechno to, co potřebují k životu a jsou tedy nuceni přemisťovat své hmotné statky i sebe sami). V současnosti dopravu řadíme také mezi stěžejní odvětví ekonomiky, kde působí především jako integrující faktor. Díky dopravě obecně stoupá využitelnost potenciálu krajiny. Pomocí dopravních cest můžeme přemisťovat a přepravovat lidi, hmotu, energii a informace. Vlastní přemisťování je podmíněno existencí vazeb – výrobních, distribučních, pracovních, informačních, mezilidských apod.
Problémové je zařazení dopravy do konkrétní ekonomické sféry. Nezařazuje se do jedné sféry lidské činnosti, ale osobní doprava patří do sféry služeb (terciární sféra; většinou se do této skupiny řadí jen osobní doprava pro soukromé účely, která neslouží k výdělečné činnosti a která je prováděna pomocí prostředků v osobním vlastnictví) a nákladní doprava spadá do sféry výrobní (sekundární).
Dopravu studují vědy geografické, technické, ekonomické , ale také společenské (např. sociologie).
Rozeznáváme tři základní složky dopravy:
• Dopravní prostředky – dělí se podle prostředí (suchozemské, vzdušné, vodní), podle funkce (osobní, nákladní), podle vzdálenosti (místní, dálkové) atd.
• Dopravní cesty – klasifikujeme podle prostředí i funkce (stejně jako u předchozího bodu je možné dělení podle jiných parametrů – objem přepravovaného zboží, počet lidí…).
• Dopravní infrastruktura – technická zařízení potřebná k organizaci dopravy a pohybu dopravních prostředků.
Existuje několik dělení druhů dopravy:
• Pevninská
o silniční
o železniční
 adhezní (klasická železniční doprava)
 magnetická (pokusy v Japonsku a SRN; první veřejně provozovaná magnetická železnice byla otevřena v čínské Šanghaji)
 ozubnicová (tratě s velkým převýšením)
o vnitrozemská plavba
o potrubní ...
• Mořská
• Vzdušná
Dále můžeme dopravu rozdělovat na pravidelnou (linková) a nepravidelnou, nákladní a osobní, individuální a hromadnou. Posledním klasifikačním systémem je dělení podle přepravní vzdálenosti, kdy rozeznáváme dopravu místní, oblastní (regionální), vnitrostátní, mezinárodní a mezikontinentální.

Jedno ze základních otázek geografie dopravy je způsob propojení dopravních uzlů (= místo většinou na křižovatce dopravních cest s významnou dopravní infrastrukturou). Dopravní bod je místo, kde je umožněno započetí nebo ukončení přepravy.
Základní myšlenky propojení dopravních uzlů vychází z kalkulace dvou základních typů nákladů – fixních a variabilních.
• Fixní náklady slouží k vybudování dopravní cesty včetně infrastruktury. Jejich spotřeba postupně klesá od vnitrozemské vodní přes železniční dopravu k silniční dopravě.
• Variabilní náklady souvisí s provozem na dopravní cestě, slouží například k údržbě komunikace a udržování infrastruktury.
Nejjednodušší možností je propojení dvou bodů. V tomto případě můžeme uvažovat o dvou variantách:
• přímé propojení – rostou fixní náklady (tunely, náspy, mosty, zářezy)
• oklika – z důvodu delších vzdáleností zde více rostou variabilní náklady na údržbu"

Poznámka

Součástí práce jsou fotografie, mapy a další ilustrace, rozsah čistého textu činí cca 23 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera24190
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse