Drexler versus Smalley


Kategorie: Přírodní - ostatní

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Univerzitní studijní programy, Ostrava-Poruba

Charakteristika: Tento soubor krátce popisuje spor mezi dvěma velkými průkopníky nanotechnologií a poukazuje na rozdíly v jejich názorech.

Obsah

1.
Otevřený dopis
2.
Smalleyho názor
3.
Drexlerův názor
4.
Názor Richarda Perryho
5.
Deloitte touche Touhmatsu

Úryvek

"DREXLER POSLAL SMALLEYOVI OTEVŘENÝ DOPIS- 2003
-obvinil ho z dezinterpretace své vědecké práce
-poslal ho i několika novinářům

-SMALLEY- molekulární assemblery, jak je popsal Drexler, nebudou nikdy prakticky uskutečnitelné
-jako problém uvádí „ tlusté a lepivé prsty “-assemblery nedosáhnou přesnosti, aby mohly s molekulami a atomy pracovat
-lepkavé prsty jsou podle něj větší problém

-DREXLER – uvádí příklady, kdy podobné přírodní assemblery fungují- některé biochemické reakce
-tvrdí, že jeho vize manipulace se držely spíše na úrovni molekul než atomů

-RICHARD PERRY-považuje jejich spor za zbytečný-k manipulaci už došlo-pomocí STM=skenovací tunelový mikroskop
-pomocí AFM=mikroskop atomárních sil
-tyto přístroje umožňují vyjmout z vodivé i nevodivé látky jediný atom a přemístit jej na jiné místo pouze mechanickou cestou"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55f7f51cec7c5.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Drexler_versus_smalley.doc (29 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse