Název Goodness Staženo

Myslivost - tahák

Tento text podrobně v heslech shrnuje poznatky o myslivosti z hlediska právního, organizačního, ale i z hlediska druhů zvěře, lovu, péče o zvěř a love... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Přírodní - ostatní

77x

Kvantové počítače

Práce popisuje princip kvantového počítače a zároveň zavádí nejzákladnější pojmy, které je potřeba chápat k pochopení principu skutečného počítače. Pr... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Přírodní - ostatní

64x

Drexler versus Smalley

Tento soubor krátce popisuje spor mezi dvěma velkými průkopníky nanotechnologií a poukazuje na rozdíly v jejich názorech.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Přírodní - ostatní

58x

Magnetické paměti nových HDD

Tato práce popisuje rozvoj v oblasti paměťových technologií, které nanotechnologie umožní. Popisuje především jev obří magnetoresistence, který předst... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Fyzika, Přírodní - ostatní

39x

Etika chovu zvířat

Materiál obsahuje přepsané prezentace z přednášek Etika chovu zvířat, poznámky vyučujících a minimum zákonů. Materiál stačil ke zkoušce.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Přírodní - ostatní


18x

Praktické využití psa v zoorehabilitaci

Materiál obsahuje zestručněná skripta + výpisky z přednášek. Stačilo to na 100% výsledek ze zkoušky. Praktické využití psa v zoorehabilitaci. Práce po... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Přírodní - ostatní


15x

Etologie

Materiál obsahuje přepsané prezentace + výpisky z přednášek z předmětu Etologie. Materiál vpohodě stačil na zkoušku.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Přírodní - ostatní


14x

Čeledi - charakteristika - vypracované otázky

Jedná se o vypracované otázky z botaniky, které jsou zaměřeny na charakteristiku čeledí. Text seznamuje např. s kapraďorosty, mechorosty, lišejníky a ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Přírodní - ostatní


13x

Cesty k udržitelnému rozvoji - přednášky

Práce v heslech doprovázených velkým množstvím schémat vysvětluje základní ekologické pojmy. Věnuje se ochraně přírody, životního prostředí, látkám vs... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Humanitní - ostatní, Ekologie, Přírodní - ostatní

6x

Škrob - výpisky z přednášek

Tento text se zabývá škrobem. Popisuje jeho chemické a strukturní vlastnosti a zdroje. Věnuje se zkouškám na jeho přítomnost a způsobům jak ovlivnit o... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Zemědělství, Přírodní - ostatní

2x
1  2  »