Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Drogově závislý jedinec

Drogově závislý jedinec


Kategorie: Psychologie, Sociální práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zaměřuje na zjištění aktuálního stavu drogově závislého dvacetiosmiletého muže, který je opakovaně ve výkonu trestu odnětí svobody. V teoretické části jsou popsány nejen poruchy chování a emocí, ale také sociální percepce, disociální porucha osobnosti a zvládání zátěžových situací. Text dále představuje psychoaktivní látky a zdravotní komplikace s nimi spojené. Vypisuje pasáže z trestního zákona týkající se drogově závislých. V praktické části je popsána kazuistika, i použité diagnostické metody: anamnéza, rozhovor a pozorování. Závěr obsahuje návrh opatření.

Obsah

0.
Úvod
1.
Teoretické zpracování problému
1.1.
Poruchy chování a jejich příčiny
1.2.
Poruchy emocí a vůle
1.3.
Sociální percepce
1.4.
Disociální porucha osobnosti
1.5.
Osobnost a zvládnutí zátěžových situací
1.5.1.
Protektivní faktory
1.5.2.
Obranné reakce
1.6.
Psychoaktivní látky
1.6.1.
Závislost
1.7.
Zdravotní komplikace
1.8.
Trestní zákon
1.9.
Program zacházení
2.
Praktická část
2.1.
Uvedení do problematiky
2.2.
Použité diagnostické metody
2.2.1.
Anamnéza
2.2.1.1.
Rodinná anamnéza
2.2.1.2.
Osobní anamnéza
2.2.1.3.
Sociální anamnéza
2.2.1.4.
Kriminální anamnéza
2.2.2.
Rozhovor
2.2.2.1.
Shrnutí rozhovoru
2.2.3.
Pozorování v podmínkách vězeňství
3.
Návrh opatření
4.
Závěr a shrnutí výsledků

Úryvek

"3 Návrh opatření
Při opatřeních a návrzích další práce s odsouzenou osobou vycházíme vždy z analýzy, která je podle Petráše a Hůrky (2007, s. 17) především zaměřena na analýzu minulosti. Ve výkonu trestu tento okamžik postihuje nástup odsouzené osoby do věznice, kdy je nutné provést její vyhodnocení a rozhodnout o odpovídajícím umístění. V této fázi využíváme informace vyplývající převážně z charakteristiky trestné činnosti. Jedná se o data z trestní minulosti, o způsobené újmě, specifičnosti této újmy a jejím rozsahu a dále z toho vyplývajících rizik potenciální újmy.
Umístíme klienta do bezdrogové zóny. Účelem umísťování odsouzených do bezdrogové zóny je zamezit odsouzeným kontakt s návykovými látkami a snížit zdravotní a sociální rizika jejich závislosti, dále motivujeme odsouzené ke změně dosavadního chování a postojů a napomáháme tím k jejich všestrannému rozvoji. Program zacházení, který uplatňujeme v bezdrogové zóně má pevnou strukturu a vychází zejména z modelu komunitně skupinové terapie závislostí. Důraz klademe na skupinovou atmosféru a terapii doplněnou dostatečnou fyzickou zátěží a možností individuálních konzultací. V rámci programu zacházení se přístupem zaměstnanců věznice zaměřujeme na prevenci zneužívání drog, ovlivnění odsouzených v jejich náhledu na drogu, motivaci k abstinenci a k vedení zdravého životního stylu. Změna sebekoncepce, mechanismu seberegulace, tedy systému hodnot a postojů klienta vzhledem k okolí, vztahu k druhým lidem, který v průběhu života můžeme měnit.
– Pracovní aktivity: Pracovní zařazení na vnitřním pracovišti věznice. Práce pro oddíl a věznici. Odsouzení jsou povinni provádět bez nároku na pracovní odměnu úklidovou a další obdobnou činnost potřebnou k zajištění každodenního provozu věznice. (Zákon O výkonu trestu odnětí svobody č. 169/1999 Sb. § 32, odst. 2). Zapojeni do pracovní terapie v truhlářské dílně. Při práci se dřevem získávat a upevňovat pracovní návyky. Práce získává hlubší smysl tím, že některé výrobky darují postiženým dětem, žijícím v Ústavu sociální péče.
– Vzdělávání: jeden z předpokladů rozvoje osobnosti, společenských schopností a zvýšení možnosti reintegrace do společnosti vzdělávání. Možnost zvýšení kvalifikace ve výkonu trestu odnětí svobody. V podmínkách věznice jsou důležité především formy, které umožní získat a zvyšovat si pracovní kvalifikaci. Výuka základů práce s PC pro začátečníky.
– Speciálně výchovné postupy: realizací těchto postupů se zabývají specialisté oddělení výkonu trestu v souladu s popisem své funkce. V indikovaném případě nabídne psycholog individuální i skupinovou psychoterapii. Sociální pracovník poskytne sociálně právní poradenství a speciální pedagog poradenskou pedagogickou pomoc podle individuálních potřeb odsouzeného.
– Zájmové aktivity: tyto aktivity slouží k udržení a rozvoji fyzického i psychického zdraví odsouzeného. Smysluplným trávením volného času dochází ke kultivaci osobnosti v oblasti zájmů a koníčků. Podpora sportovních aktivit. Tělesná cvičení a fyzická zátěž pomáhají snižovat vnitřní napětí, depresivní a úzkostné stavy a nepřímo odbourávat agresi. V letním období lze hrát fotbal a nohejbal. Po celý rok je možno hrát elektronické šipky, šachy a stolní tenis a k dispozici je posilovna.
– Oblast utváření vnějších vztahů: na základě extramurálního programu zajišťovat kontakt se životem za vězeňskou zdí. Připravovat klienta k životu na svobodě. Jedná se o kontakty s rodinou a mimovězeňskými institucemi. Kontakt s rodinou probíhá kromě udržování korespondence nejčastěji formou návštěv. Motivující při vytváření vnějších vztahů je též využití možnosti opuštění věznice v souvislosti s návštěvou (Zákon O výkonu trestu odnětí svobody č. 169/1999 Sb. § 19, odst. 6)."

Poznámka

Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá ze zdrojů uvedených v použité literatuře. V práci jsou opominuty následující zdroje: http://www.icm.cz/zloutneka-typu-b; http://www.uszsmsk.cz/Default.aspx?clanek=2641; http://www.celostnimedicina.cz/vysoky-krevni-tlak-neboli-hypertenze.htm.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18324
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse