Druhá světová válka

Kategorie: Historie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce představuje nejdůležitější události během 2. sv. války. V práci jsou představeny nejen hlavní události před vypuknutím tohoto konfliktu, ale také v jeho průběhu a po jeho skončení. Dále je práce doplněna i o sekci "otázky a odpovědi" a také vysvětlení různých pojmů.

Obsah

1.
Vypuknutí druhé světové války. Západní tažení a bitva o Anglii
a) Útočné plány Osy
b) Německo-sovětský pakt
c) Počátek druhé světové války
d) Tažení proti Polsku
e) Sovětská expanze
f) Podivná válka
g) Útok na Skandinávii a západní tažení
h) Pád Francie
i) Bitva o Anglii
j) Válka na Balkáně, v severní Africe a na Středním východě
k) Přijetí zákona o půjčce a pronájmu v USA
l) Pojmy
m) Otázky
2.
Napadení sovětského svazu obrat ve vývoji války
a) Napadení SSSR
b) Vstup do války
c) Postup Japonska
d) Bitva u Moskvy
e) Nacisté na vrcholu moci a jejich vyhlazovací plány
f) Stalingradská bitva
g) Dovršení obratu na východní frontě
h) Úspěchy Spojenců v severní Africe a přechod Itálie na jejich stranu
i) Obrat ve válce v Tichomoří
j) Upevnění velké aliance
k) Pojmy
l) Otázky
3.
Od mnichova k okupaci
a) Územní ztráty a jejich právní důsledky
b) Hospodářské ztráty
c) Morální úpadek
d) Sudetská župa
e) Autonomie Slovenska a Podkarpatské Rusi
f) Nástup nové politické moci
g) Emil Hácha a Rudolf Beran v čele státu
h) Vyhlášení slovenské samostatnosti
i) Svědectví o 15. březnu 1939
j) Pojmy
k) Otázky
4.
Protektorát Čechy a Morava
a) Německá okupační správa
b) Protektorát autonomie a její omezování
c) Protektorátní totalita
d) Protektorátní hospodářství
e) Zavedení odběrních lístků
f) Černý trh
g) Postavení a pronásledování židovského obyvatelstva
h) Perzekuce Romů
i) Metody ovládání českých zemí a nacistická germanizační politika
j) Pojmy
k) Otázky
5.
Národ se bránil
a) Akce odporu
b) Vznik odbojových organizací
c) Komunistický odboj
d) Formy odboje
e) Zásah proti odboji
f) Atentát na Heydricha
g) Pojmy
h) Otázky
6.
Zahraniční odboj
a) Odchody do emigrace a exilu
b) Krize československé státnosti
c) Londýnské centrum
d) Úspěchy zahraničního odboje
e) Mezinárodní uznání
f) Odvolání Mnichova
g) Československo-sovětská smlouva
h) Moskevská jednání
i) Otázky
7.
Českoslovenští vojáci na frontách druhé světové války
a) Československý legion v Polsku
b) Československá vojenská jednotka v SSSR
c) Českoslovenští vojáci na Západě
d) Českoslovenští letci v bitvě o Anglii
e) Českoslovenští vojáci na Středním východě
f) Českoslovenští partyzáni v zahraničí
g) Pojmy
h) Otázky


Úryvek

Černý trh
Vznikl v důsledku zavedení přídělového hospodářství. Prodávalo se zde však za mnohoná-sobně vyšší ceny. Objevil se nedostatek pohonných hmot. Docházelo k náhražkám všeho druhu – margarin za máslo, místo kávy cikorka....

Postavení a pronásledování židovského obyvatelstva
Arizace (uchvácení židovského majetku) byla jen první krokem k perzekučním opatřením vůči Židům. Od června 1939 platily tzv. norimberské zákony (občanská a lidská práva ztratili ti co nepatřili k „árijské“ a „nordické rase“).
Židé byli vystaveni systematické a otřesné diskriminaci. Platil zákaz sňatku mezi Židy a árijci. Židé byli vyloučeni ze společenského života (nesměli cestovat, navštěvovat školy a museli nosit zvláštní označení – žlutou židovskou hvězdu s nápisem JUDE). Říšský bezpečnostní úřad říze-ný R. Heydrichem Židy deportoval do koncentračních táborů. Od podzimu 1941 začaly hromad-né transporty do vyhlazovacích táborů.
V říjnu 1941 zřídily nacisté v Terezíně židovské ghetto. Zde soustředili většinu Židů před de-portací do vyhlazovacích táborů (Osvětimi-Birkenau). Terezín byl osvobozen
8. května 1945 a nacházelo se zde 20 000 lidí. Za jeho existence zde prošlo téměř 140 000 věz-ňů.

Perzekuce Romů
Z rasových důvodů docházelo i k soustavnému pronásledování Romů. Z roku 1939 nastolila nacistická vláda „konečné řešení cikánské otázky“. Pro neposlušné Romy byly otevřeny v roce 1940 kárné pracovní tábory v Letech u Písku a v Hodoníně u Kunštátu. Po příchodu R. Heydri-cha do Prahy začal soupis Romů a všichni se museli prokazovat „cikánskou legitimací“. Romo-vé byli rozdělení do dvou skupin: 1. skupina (problémovější) byla posílána do cikánských tábo-ru, z nichž poté putovali do koncentračních táborů.

Metody ovládání českých zemí a nacistická germanizační politika
Mezi hlavní metody ovládání českých zemí patřila likvidace tzv. vůdcovské vrstvy - převážně inteligence (omezování českého školství). Masový teror docílil k potlačení odbojové síly. Byly vyhlášena stáná práva v protektorátu (1. po příchodu R. Heydricha a 2. po jeho atentátu) a sou-časně i stanné soudy, kt. vynášely 3 typy rozsudku (trest smrti, předání gestapu a případné osvobození). Proti rozsudkům neexistovalo odvolání (byly hned vykonány).
Další metodou bylo vysídlování velkých oblastí v českých zemí.

Poznámka

Práce je zpracovaná formou krátkých vysvětlivek základních událostí. Text je doplněn o základní pojmy, data a také možné otázky. Dobře zpracované, ale chybí odkud asutorka čerpala.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6087
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse