Název Goodness Staženo

Dekolonizace a hnutí nezúčastněných

Rozpad francouzské koloniální soustavy - Vietnam, alžírská válka. Bandungská konference 1955 - vznik hnutí nezúčastněných. Blízký východ - suezská vál... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie

185x

Evropa od rozdělení k integraci

Evropa od rozdělení k integraci 1949 - 1960: představy o sjednocení, Evropské společenství uhlí a oceli, Římské smlouvy.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie

114x

Světové dějiny od roku 1918 do 1945

Jedná se o zpracování základních událostí v českých i světových dějinách od roku 1918 až po rok 1945, tedy meziválečné odbodí, ale také dobu plnou zvr... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie

108x

Mimoevropský svět v MVZ (menzinárodních vztazích)

Mimoevropský svět v mezinárodních vztazích - hypotéza 4 modernizací, dekolonizace v Africe, lokální konflikty, válka o Falklandy.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie

107x

Druhá světová válka

Práce představuje nejdůležitější události během 2. sv. války. V práci jsou představeny nejen hlavní události před vypuknutím tohoto konfliktu, ale tak... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie

36x

Dobytí Nového světa, vize „ušlechtilého divocha“ a spor ve Valladolidu

Práce se zabývá situací po objevení Ameriky. V úvodu je popsáno objevení Nového světa, kolonizace a negativní jevy, které s sebou přinesla. Další část... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Antropologie, Historie

31x

Světový systém a počátky antropologického myšlení, proměny Západu ve středověku

Práce obsahuje tři hlavní témata - Wallersteinovu teorii světového systému, historické předpoklady vzniku antropologického myšlení a prolomení izolaci... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Antropologie, Historie

23x

2. světová válka – válečné operace

2. světová válka II. - válečné operace - příčiny, globální rovnováha, vznik, útoky, válka v Pacifiku,
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie

22x

Vývoj ve světě od 60.let

Vývoj ve světě od 60. let: 60. léta - Římskokatolická církev, dekolonizace, Hnutí nezúčasněných, Karibská krize, Čína, Francie, vesmír. 70. léta - Sal... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie

19x

Komparativní přehled koloniální politiky západních mocností v raném novověku

Práce se zabývá srovnáváním způsobu osidlování Severní Ameriky, Jižní Ameriky, jižní Afriky a Filipín od 16. do 19. století. Hodnotí, do jaké míry byl... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Antropologie, Historie

16x
1  2  »