Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Druhý a třetí pilíř Evropské unie

Druhý a třetí pilíř Evropské unie

Kategorie: Evropská unie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Seminární práce seznamuje s obsahem druhého a třetího pilíře Evropské unie, tedy spoluprací v zahraniční a bezpečností politice a spoluprací v oblasti justice a vnitřních věcí v rámci Unie. Podrobně přibližuje cíle, vývoj, právní akty, instituce či organizaci činností, které pod pilíře spadají.

Obsah

1.
Konstrukce Evropské unie
2.
Druhý pilíř Evropská unie: Společná zahraniční a bezpečností politika (SZBP)
2.1.
Zastupování Unie v oblasti (SZBPú
2.2.
Amsterodamská smlouva (1997) a změny ve SZBP EU
2.3.
Vytváření Evropské bezpečnostní a obranné politiky (vývoj po roce 1999)
2.4.
SZBP EU na prahu 21. století
2.5.
Aktéři SZBP EU
2.6.
Nástroje SZBP
2.7.
ČR a organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE)
2.8.
OBSE jako nová bezpečnostní organizace
2.9.
Česká republika v SZBP EU
2.10.
Připojování ČR k deklaracím, demarším, společným postojům a akcím EU
2.11.
Zapojování ČR do práce externích skupin EU
2.12.
Petersbergské úkoly
3.
Třetí pilíř Evropské unie
3.1.
Historie
3.2.
Maastrichtská, Amsterodamská smlouva
3.3.
Prostor svobody, bezpečnosti a práva
3.4.
Formy spolupráce v rámci třetího pilíře
3.5.
Soudní spolupráce v trestních věcech
3.6.
Vytváření společného právního prostoru
3.7.
Policejní spolupráce
3.8.
Evropský policejní úřad (Europol)
3.9.
Působení justičních a policejních orgánů na území jiného členského státu Unie
3.10.
Justice a vnitřní věci
3.11.
Akční plán o vytvoření prostoru svobody, bezpečnosti a práva
3.12.
Právní akty třetího pilíře EU
3.13.
Dohoda s třetími zeměmi v rámci třetího pilíře EU
3.14.
Role institucí v třetím pilíři EU
3.15.
Schengenské dohody
3.16.
Spolupráce přidružených zemí s EU v oblasti třetího pilíře

Úryvek

"Konstrukce Evropské Unie
- konstrukce EU vychází ze Smlouvy o EU, tzv. Maastrichtské smlouvy uzavření v r 1992, která je založena na tzv. třech pilířích
- první pilíř je tvořen 3 Evropskými společenstvími – Evropským společenstvím uhlí a oceli, Evropským hospodářským společenstvím a Evropským společenstvím pro atomovou energii
- další 2 pilíře Unie mají odlišný charakter. Jsou budovány na principu mezivládní spolupráce. Nevytvářejí se zde nadstátní instituce se zvláštními pravomocemi, ale tradiční instituce, které rozhodují na základě konsenzu.
- druhý pilíř zahrnuje SZBP, která souvisí s vývojem evropské integrace
-
SZBP se neustále vyvíjí a reaguje na rozvoj evropské integrace v ekonomické oblasti, na vztahy mezi členskými zeměmi EU i na mezinárodní vývoj.
Společné orgány vytvořené pro Evropská společenství, tj. EK a EP, jsou sice do SZBP zapojeny, hrají však jen omezenou úlohu.
Evropský soudní dvůr nemá ve SZBP žádnou funkci. Vyplývá to z toho, že SZBP není vybavena právními nástroji, jako jsou např. nařízení nebo směrnice Evropských společenství.

Druhý pilíř EU: Společná zahraniční a bezpečnostní politika
SZBP byla věnována hlava V. Maastrichtské smlouvy.
Cíle SZBP EU byly definovány takto:
1. zabezpečit společné hodnoty, základní zájmy a nezávislost Unie
2. posilovat bezpečnost Unie a členských států
3. chránit mír a mezinárodní bezpečnost v souladu s Chartou OSN, Závěrečným aktem KBSE a Pařížskou chartou pro novou Evropu
4. podporovat mezinárodní spolupráci
5. upevňovat demokracii a lidská práva

Stanoví rovněž formy realizace:
1. vzájemné informování a konzultace a jakékoliv záležitosti obecného zájmu
2. definovat společná stanoviska (postoje)
3. koordinovat součinnost v mezinárodních organizacích na mezinárodních konferencích
4. společná opatření a postup

Smlouva o EU zároveň stanovila, že SZBP bude zahrnovat všechny otázky, které mají vztah k bezpečnosti Unie, včetně eventuálního formulování společné obranné politiky, což by mohlo časem vést ke společné obraně. Dohoda o SZBP umožnila, aby EU vystupovala na mezinárodní scéně jedním hlasem a vyjadřovala svou pozici k závažným otázkám mezinárodních vztahů, k ozbrojeným konfliktům, lidským právům a dalším aktuálním otázkám.

Evropská rada
– definovala principy a všeobecné směrnice pro SZBP
- zároveň jí byla svěřena rozhodující role při definování a provádění SZBP
- rozhodovala na základě jednomyslnosti s výjimkou procedurálních otázek, a otázek, na něž platila zásada rozhodování kvalifikovanou většinou
- získala pravomoc rozhodovat o tom, jak bude postupovat ve vztahu ke konkrétním mezinárodně politickým otázkám, kdy jsou dotčeny zájmy Unie
- nástroje, které měla k dispozici, zahrnovaly společná stanoviska, společný postup a společné akce Unie"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25894
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse