Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Druhy a účel trestů

Druhy a účel trestů

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: B.I.B.S., a.s., Brno

Charakteristika: Práce se zabývá tématem trestního práva, konkrétně tresty a jejich účelem. V teoretické části se autor věnuje obecnému popisu trestního práva zaměřeného na pojem, účel a druhy trestů. V praktické části jsou pak charakterizovány konkrétní druhy trestů, například vyhoštění, odnětí svobody nebo propadnutí věci.

Obsah

1.
Úvod
2.
Teoretická část
2.1
Trest
2.2
Účel trestu
2.3
Druhy trestů
3.
Praktická část
3.1
Aplikace trestů
3.1.1
Odnětí svobody
3.1.2
Obecně prospěšné práce
3.1.3
Propadnutí majetku
3.1.4
Peněžitý trest
3.1.5
Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty
3.1.6
Zákaz činnosti
3.1.7
Zákaz pobytu
3.1.8
Ztráta čestných titulů nebo vyznamenání
3.1.9
Ztráta vojenské hodnosti
3.1.10
Vyhoštění
4.
Závěr

Úryvek

„2. TEORETICKÁ ČÁST

2.1 TREST

Trest je opatřením státního donucení, které ukládá jménem státu v mezích státu a povolanými soudy trest pachateli za spáchaný trestný čin. Stát trestem chrání společnost a občany před trestnými činy.
Trest může postihnout pouze pachatele trestného činu a musí být úměrný spáchanému trestnému činu.
Charakteristickým a nezbytným znakem trestu je působení určité újmy určité osobě. Jedná se např. o újmu na svobodě, cti, újma majetková apod. Tyto újmy, které obsahuje trestní zákon, by měly odvracet pachatele i ostatní členy společnosti od páchání trestných činů. Tato újma nesmí převyšovat nezbytně nutnou potřebu ochrany společnosti. Všude, kde je to jen možné, má být použit trest bez ztráty svobody.
Podle trestního zákona nesmí být výkonem trestu ponížena lidská důstojnost (§ 23 odst. 2).

2.2 ÚČEL TRESTU

Hlavní cíle trestu, tedy jeho účel, jsou obsaženy v ustanovení § 23 odst. 1 trestního zákona, který stanovuje: "Účelem trestu je chránit společnost před pachateli trestných činů, zabránit odsouzenému v dalším páchání trestné činnosti a vychovávat jej k tomu, aby vedl řádný život, a tím působil výchovně i na ostatní členy společnosti."
Trestem se společnost chrání před páchanými trestnými činy a používá k tomu tzv. individuální a generální prevenci.

Individuální prevence
Zabránit pachateli k páchání trestných činů a přimět ho k respektování zákonů. Znemožnit mu trestnou činnost např. trestem odnětí svobody.

Generální prevence
Jedná se hlavně o odrazení dalších pachatelů podobných trestných činů. Jde o to, aby občané věděli, že trestné činy budou potrestány a také, že jsou právním systémem chráněni.
Nejznámější teorie účelu trestů dělíme z hlediska jejich podstaty a historického vývoje na absolutní, relativní a smíšené.

Absolutní teorie trestu
„Trestá se, protože bylo spácháno zlo“, tzn., že účelem trestu je trest samotný.

Relativní teorie trestu
„Trestá se, aby nebylo pácháno zlo“, tzn., že se trestu se přikládá určitý cíl vůči společnosti, např. odrazuje ostatní potencionální pachatele od páchání trestných činů.

Smíšená teorie trestu
Obsahuje prvky absolutní i relativní teorie. Základem je předcházet trestnému činu prostřednictvím generální prevence a zároveň zaměřením na pachatele, který již trestný čin spáchal a o jeho trestu se právě rozhoduje.
Důležitým předpokladem je spravedlivost trestu. Aby byl trest spravedlivý, nesmí být ani moc přísný, ale ani mírnější než je nutné. Musí být přiměřený spáchanému trestnému činu. V minulých desetiletích byl zastáván názor, že čím přísnější trest, tím účinnější je, což nebyla pravda. Na druhou stranu je přísnost na místě, protože pokud pachatelé nebudou dostatečně potrestáni, neodradí je to od případné další trestné činnosti a potencionální pachatelé nebudou mít zábrany.
I když spousta trestných činů zůstává neobjasněna, hlavním předpokladem neodvratnosti trestu je právě objasnění, což má za následek odhalení trestného činu a potrestání pachatele.“

Poznámka

Práce byla napsána pro The Nottingham Trent University, B.I.B.S., a.s. Brno, Ekonomika a management.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera17993
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse