Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Druhy energie a jejich vzájemné přeměny - maturitní otázka

Druhy energie a jejich vzájemné přeměny - maturitní otázka

Kategorie: Fyzika

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá jednotlivými druhy energie a jejich vzájemnými přeměnami. V úvodu se autor věnuje obecným informacím o energii, dále se zaobírá energií mechanickou a kinetickou. V další části pojednává o vnitřní energii tělesa, tepelné výměně a prvním termodynamickém zákoně. Závěr pak popisuje přenos vnitřní energie, přeměny energie v mechanickém oscilátoru a elektrický potenciál. Práce obsahuje výpočty a vzorce.

Obsah

1.
Co je energie
1.1
Jednotka
2.
Mechanická energie
3.
Kinetická energie tuhého tělesa
4.
Mechanika kapalin
5.
Základní poznatky molekulárně-kinetické teorie látek
6.
Vnitřní energie tělesa
7.
Tepelná výměna, teplo
8.
První termodynamický zákon
9.
Přenos vnitřní energie
10.
Přeměny energie v mechanickém oscilátoru
11.
Potenciální energie v elektrickém poli, elektrický potenciál

Úryvek

„Energie je schopnost konat práci. Jednotkou je v Joule, J=N⋅m=kg⋅m2⋅s−2 . Často se používají
násobné jednotky kJ , MJ , GJ , dílčí ? většinou ne. V kvantové fyzice se energie často
vyjadřuje v eV , 1 eV=1,602⋅10−19 J .

Mechanická energie
– mechanickou práci W vykoná síla F při přesunutí tělesa po dráze s , přičemž vektor
síly svírá s trajektorií tělesa úhel : W=F s cos ; pokud cos0 , je práce kladná,
pokud je cos0 , je práce záporná
– kinetická energie
– kinetickou energii mají tělesa, které se vzhledem k dané soustavě pohybují kinetická
energie je závislá na volbě vztažné soustavy
– pro změnu kinetické energie je důležitá jen práce, kterou působící síla vykoná – podle toho,
zda je práce kladná či záporná, kinetická energie zvětšuje či zmenšuje:
Ek=Ek2 – Ek2=W
– Ek=
1
2
mv2

– potenciální energie
– potenciální energie mají tělesa v silových polích jiných těles a mají ji také pružně
deformovaná tělesa
– potenciální energie je vždy podmíněna vzájemným silovým působením těles, potenciální
energii nemá samotné těleso, ale vždy soustava těles, které na sebe navzájem působí
– tíhová potenciální energie
– ve výšce h nad zvolenou nulovou hladinou potenciální energie je tíhová potenciální
energie hmotného bodu o hmotnosti m Ep=m g h
– potenciální energie pružnosti
– mechanická energie
– je dána součtem kinetické a potenciální energie a je konstantní: E=Ek...Ep=konst.
– zákon zachování energie

– při všech dějích v izolované soustavě se mění jedna forma energie v jinou nebo přechází
energie z jednoho tělesa na druhé, celková energie soustavy se však nemění
– práce je mírou procesu přeměny energie i mírou přenosu energie z jednoho tělesa na druhé
– rozdíl mezi energií a prací: energie charakterizuje stav soustavy (je to stavová veličina), práce
charakterizuje děj, při nemž nastává přeměna či přenos energie
– výkon a účinnost
– výkon je fyzikální veličina vyjadřující, jak rychle se práce koná – průměrný výkon Pp je
podíl práce W a doby t , za kterou se práce vykonala: Pp=Wt
, jednotkou je
W=J⋅s−1
– okamžitý výkon: P=F v

– příkon P0 je množství energie dodané stroji za dobu t : P0=E
t , za tutéž dobu
vykoná stroj práci W , jeho výkon je P
– účinnost je poměr výkonu a příkonu:
P0“

Poznámka

Práce obsahuje tabulku. Čistý text práce dosahuje cca 5 stran. Práce je ve formátu AdobeAcrobat (*.pdf).

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18075
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse