Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Druhy sociálně patologických jevů a romské etnikum - vypracované okruhy ke zkoušce SZZk (Bc.)

Druhy sociálně patologických jevů a romské etnikum - vypracované okruhy ke zkoušce SZZk (Bc.)


Kategorie: Pedagogika - speciální

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o dva vypracované okruhy ke státní závěrečné zkoušce z předmětu pedagogika a psychologie. První okruh popisuje jednotlivé druhy sociálně patologických jevů. Seznamuje nejen s problematikou delikvence a kriminality, ale také s odchylkami v oblasti sexuálního chování, drogovou závislostí, agresivitou, syndromem týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte, včetně problematiky sekt. Druhý okruh se věnuje romskému etniku. Informuje o jeho historii, kulturních a sociálních odlišnostem, i vztahu majority a minority.

Obsah

1.
Jednotlivé druhy sociálně patologických jevů
1.1.
Delikvence (delikventní chování) a kriminalita
1.2.
Delikvence mladistvých a kriminalita mládeže
1.3.
Příčiny vzniku kriminality mládeže a dětské delikvence
1.4.
Znaky a zvláštnosti delikventního jednání u dětí a mladistvých
1.5.
Delikvence, kriminalita a škola
1.5.1.
Záškoláctví
1.6.
Trestní činnost mládeže
1.7.
Extremismus (politický a náboženský)
1.8.
Deviace v oblasti sexuálního
1.9.
Deviace v aktivitě
1.10.
Deviace v objektu
1.11.
Průběhové formy psychosexuálního vývoje sexuálních deviantů
1.12.
Drogová závislost, přehled, příčiny a diagnostika
1.12.1.
Mládež a drogy
1.12.2.
Diagnostika
1.13.
Agresivita
1.13.1.
Redukce a terapie nadměrné agresivity
1.13.2.
Prevence agresivity šikany
1.13.3.
Týrání, zanedbávání a zneužívání dítěte
1.13.4.
Syndrom CAN
1.13.5.
Syndrom CSA
1.13.6.
Zamezení týrání a zneužívání
1.14.
Problematika sekt (typy, znaky, organizace)
2.
Romské etnikum
2.1.
Definice pojmů (xenofobie, rasismus)
2.2.
Historie Romů
2.3.
Současné problémy soužití minority s majoritou
2.4.
Sociální vyloučení
2.5.
Vládní opatření ke zlepšení stavu a integrace Romů

Úryvek

"
DELIKVENCE A KRIMINALITA
Delikvence (delikventní chování)
= jednání, které je v rozporu s právními předpisy společnosti, včetně přestupků (delikvere = chybovati; delictum = provinění; delingens = ten, který se proviňuje)
Predelikvence - delikvence dětí do 15-ti let: extrémní jednání, přestupky
Delikvence mladistvých - extrémní jednání, přestupky, trestné činy
Vznik:
- z her a dobrodružství
- z poruch chování dětí z nevhodného rodinného prostředí
- neurotický příznak
- projev disociální poruchy osobnosti
- na bázi LMD
- v souvislosti se snížením intelektu
Znaky:
- recidivismus (do ½ roku 20 - 30 %; celkově 50 %)
- páchání trestné činnosti v partě, často pod vlivem alkoholu a drog
- delikventní party: převážně chlapecké, stejného věku, ze stejného bydliště, vyšší stupeň organizovanosti; 75 % trestnosti mládeže (x nedelikventní party: prosociální chování, častější provozování sportu, širší zájmy)
- nárůst agresivity
Věk blízký věku mladistvého - do 19-ti let + delikvence mladých dospělých (do 24 - 26 let)
- majetková trestná činnost, loupeže, výtržnictví, neoprávněné užívání motorového vozidla
Kriminalita
- zločinnost, výskyt trestného chování vyjádřený souborem trestných činů ve společnosti (crimen = zločin)
- kriminalita mladistvých a dětí se vyvíjí v souladu s kriminalitou celé společnosti
Organizovaná kriminalita
- závažnější tresty
- hierarchicky uspořádaná dělba činnosti, zisk = hlavní cíl (x teroristická organizace)
Znaky:
- vysoká profesionalita
- přísně sankcionovaná vnitřní disciplína
- vysoký stupeň konspirativnosti
- vysoká finanční zabezpečenost + informační vybavenost
- subkultura s příslušným hodnotovým systémem
- začleňování zahraničních delikventů
Prorůstání organizované kriminality do státních struktur je vysoce nebezpečné (nejhorší)
- na našem území působí skupiny z Ruska, Ukrajiny, Albánci, Moldavané
- specifické je začlenění Romů do těchto struktur
- pokud vznikne vietnamské nebo čínské uskupení, prakticky se do něj nedá proniknout (jazykové a fyziognomické záležitosti)
Teroristické organizace:
- cílem bývají ideové protesty (šíření) spojené s velmi těžkým násilím
- souvislost à organizovaný zločin vydělá prostředky, ty pak jdou do teroristických organizací
Problematika kriminality mládeže tvoří tradičně součást zvláštní části kriminologie
- s růstem agresivity ve společnosti se snižuje věk, kdy děti s trestnou činností začínají à západní společnosti v rámci kriminální politiky hledají a ověřují nové formy kontroly jak v preventivních strategiích, tak i v nových trendech trestní politiky (naše republika má padesátiletý dluh)"

Poznámka

Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá z mnoha zdrojů, např: http://web.mvcr.cz/archiv2008/statistiky/krim_stat/2002/deti.html; http://www.zkola.cz/zkedu/rodiceaverejnost/socialnepatologickejevyajejichprevence/socialnepatologickejevyajejichprevenceobecne/15367.aspx; http://www.antiskola.eu/referaty_cz/index.php?page=show_detail&come_from=list&obl=31&pg=4&id=18590; http://www.drogy.net/clanek/pro-tisk/historie-uzivani-a-zneuzivani-psychotropnich-latek_2006_01_05.html; http://www.drogovaporadna.cz/rubrika.php?rubrika=19; http://www.kppp.cz/co-vas-zajima/syndrom-tyraneho-ditete.html.
Okruhy ke státní bakalářské zkoušce z předmětu Pedagogika a psychologie pro sociální pracovníky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 30 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 30 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,20€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16602
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,20€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse