Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Druhy společností a jejich rozdělení

Druhy společností a jejich rozdělení

Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Text formou odrážek představuje druhy společností a jejich rozdělení. Stručně charakterizuje nejen obchodní společnosti, ale také veřejnou obchodní společnost, komanditní společnosti, i společnosti kapitálové. Dále informuje o společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti a státních podnicích.

Obsah

1.
Úvod
2.
Obchodní společnosti
3.
Veřejná obchodní společnost
4.
Komanditní společnosti
5.
Společnosti kapitálové
6.
Společnost s ručením omezeným
7.
Akciová společnost
7.1.
Akcie rozlišujeme dle formy, podle druhu akcie
7.2.
Vznik akciové společnosti
7.3.
Orgány a. s.
8.
Státní podniky
8.1.
Vytvoření družstva
8.2.
Orgány družstva

Úryvek

"obchodní společnosti
- jsou PO založenými za účelem podnikání, dochází tedy ke spojování podnikatelů se vznikem nové PO
- zakladatelé mohou být FO i PO
- FO nebo PO může být společníkem s neomezeným ručením pouze v 1 společnosti

společnosti osobní:
- neomezené, solidární ručení společníků za závazky společnosti
- neomezené = ručení i majetkem
- solidární = kterýkoliv ze společnosti může být vyzván, aby uhradil všechny dluhy společnosti a záleží na něm, jak s ostatními společníky vyřeší své vyrovnání

- osobní účast společníků na řízení společnosti nemají statutární orgány
- nemají ze zákona předepsán min. základní kapitál společnosti

veřejná obchodní společnost
- je založen min. 2 osobami
- může být založena FO i PO
- osoby ručí neomezeně a solidárně
- zisk se dělí mezi společníky rovným dílem, stejně tak ztráta
- řídícím orgánem je každý ze společníků, nestanoví-li společenská smlouva jinak
- vstoupit do společnosti nebo vystoupit je možné na základě změny společenské smlouvy, ovšem ve společnosti musí zůstat alespoň 2 společníci
- smrtí společníka dochází ke zrušení a zániku společnosti) pokud práva nepřecházejí
dědictvím na dědice)
- ke zrušení společnosti dojde i v případě, kdy na majetek některého ze společníků je vyhlášen konkurz
- pro všechny společníky platí zákaz konkurence v oboru (nesmí mít zároveň jinou firmou se stejným předmětem podnikání) pokud společenská smlouva nestanoví jinak

komanditní společnost
- ke zřízení není nutný žádný majetek a není předepsán žádný kapitál a společnost nezřizuje žádné orgány
- je to společnost, kterou zakládá min. 1 komplementář a 1 komanditista
- společnost řídí pouze komplementáři
- komplementáři nesmí vkládat vklad
- komanditisté jsou povinni vložit vklad v minimální výši 5000kč
- komanditisté ručí jen do výše svého vkladu
- komplementáři ručí za závazky společnosti neomezeně, celým svým majetkem
- ztrátu zjištěnou účetní závěrkou nesou komplementáři rovným dílem, nestanoví-li
společenská smlouva jinak
- komanditisté jsou povinni podílet se na úhradě ztráty, pokud to stanoví společenská smlouva
- rozdělení zisku na část připadající společnosti a část připadající komplementářům se určí poměrem stanoveným ve společenské smlouvě, jinak se zisk mezi ně dělí na polovinu
- část zisku, která připadla společnosti se zdaní a pak se rozdělí mezi komanditisty podle poměru jejich splacených vkladů nebo v poměru stanoveném ve společenské smlouvě
- zákaz konkurence v oboru platí pouze pro komlpementáře"

Poznámka

Obsahuje překlepy.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18575
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse