Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Druhy trestů dle trestního práva ČR

Druhy trestů dle trestního práva ČR

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: B.I.B.S., a.s., Brno

Charakteristika: Práce se skládá ze dvou částí. První seznamuje s rozdělením trestního systému ČR a charakterizuje všechny druhy trestů, které české trestní právo vymezuje. V praktické části autorka čerpá z vlastní zkušenosti z návštěvy brněnského krajského soudu, při níž byla svědkem odsouzení brutálního vraha. Podrobně popisuje okolnosti spáchání vraždy a v závěru stručně informuje o rozsudku.

Obsah

1.
Úvod
2.
Cíl práce
3.
Rozdělení trestního systému
4.
Jednotlivé druhy systému
4.1
Odnětí svobody
4.2
Domácí vězení
4.3
Prospěšné práce
4.4
Propadnutí majetku
4.5
Peněžitý trest
4.6
Propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty
4.7
Zákaz činnosti
4.8
Zákaz pobytu
4.9
Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce
4.10
Ztráta čestných titulů a vyznamenání
4.11
Ztráta vojenské hodnosti
4.12
Vyhoštění
5.
Dvojnásobná vražda
6.
Závěr
7.
Citace
8.
Elektronické zdroje

Úryvek

"4) Jednotlivé druhy trestů
a) Odnětí svobody (§ 39)
Tento trest je univerzální a lze ho uvalit na každý trestný čin, dospělému pachateli. Jedná se o nejpřísnější druh trestu. Nejvyšší sazba tohoto trestu je 15 let (od 1.1.2010 vstupuje v platnost max. délka 20 let). Trestní zákon poukazuje na tři formy odnětí svobody.

a1) Trest odnětí svobody, jehož výkon je podmíněně odložen (§ 58 a § 59 trestního zákona) a nebo trest odnětí svobody, jehož výkon je podmíněně odložen za současného uložení dohledu (§ 60a a § 60b trestního zákonu):
Touto formou se myslí prominutí trestu se stanovenou podmínkou, že odsouzený vyhoví uloženým podmínkám a ve zkušební době se bude řádně chovat. Dohled nad pachatelem může soud vyslovit, aby zajistil menší nebezpečnost pro společnost a snížilo se riziko opakování trestního činu. Soud může vyslovit i další omezující podmínky (např. zdržet se požívání alkoholu atd.). Pokud se odsouzený ve stanovené zkušební době, kterou soud určí na jeden rok až pět let, nechová řádně a určené podmínky poruší, je rozhodnutím soudu poslán do věznice.
a2) Nepodmíněný trest svobody (§ 39 odst. 3, § 39a, § 39b trestního zákona):
Po rozsudku soudem je odsouzený poslán do věznice, kde vykoná svůj trest a to v maximální délce 15 let (od 1.1.2010 20 let) (tato doba může být však delší viz. dále „výjimečný trest“). Pokud odsouzený do příslušné věznice, kterou mu určil soud nenastoupí sám, musí být předveden Policií.
V soudnictví se setkáváme i s výjimečným trestem (§ 29) . Tímto se rozumí odnětí svobody od 15 let až do 25 let (od 1.1.2010 až 30 let) nebo odnětí svobody na doživotí. Dále může rozhodnout, že podmíněné propuštění se do výkonu trestu nezapočítává. Tento trest je udělován za vlastizrady, teroristické útoky, vraždy atd. Dále také, jestliže náprava pachatele je ztížená nebo se jedná o vysoký stupeň nebezpečnosti pro společnost. Tento trest velmi podléhá splněním podmínek, které jsou stanovené zákonem.
Zákon zná celkem čtyři typy věznice podle přísnosti režimu. Konkrétně jde o věznice s dohledem, s dozorem, s ostrahou a se zvýšenou ostrahou. O zařazení obžalovaného do konkrétního typu věznice rozhoduje soud.7

b) Domácí vězení
Trest domácího vězení bude moci být uložen jen u přečinů, tedy u trestných činů se sazbou odnětí svobody do pěti let. Pachatel bude muset dát předem písemný slib, že se bude ve stanovené době zdržovat na určené adrese. Nestanoví-li soud v rozsudku jinak, trest domácího vězení spočívá v povinnosti odsouzeného zdržovat se v určeném obydlí ve dnech pracovního klidu a pracovního volna po celý den a v ostatních dnech v době od 20.00 hodin do 05.00 hodin, nebrání-li mu v tom důležité důvody, zejména výkon zaměstnání nebo povolání nebo poskytnutí zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení v důsledku jeho onemocnění; zdravotnické zařízení je povinno na vyžádání orgánu činného v trestním řízení mu tuto skutečnost sdělit. Soud může odsouzenému povolit navštěvování pravidelných bohoslužeb nebo náboženských shromáždění i ve dnech pracovního klidu a pracovního volna.8
Pokud odsouzený poruší podmínky domácího vězení, soud nařídí místo domácího vězení náhradní trest odnětí svobody na dobu až jednoho roku. Délku tohoto náhradního trestu stanoví soud už v rozsudku, takže odsouzený bude přesně vědět, co ho čeká, pokud podmínky domácího vězení poruší."

Poznámka

The Nottingham Trent University, B.I.B.S., a.s. Brno, BA (Hons) in Business Management, písemná práce k modulu Základy veřejného a soukromého práva.
Práce obsahuje hrubé pravopisné chyby a chyby v diakritice.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20937
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse