Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Družstvo a státní podnik - stručná charakteristika

Družstvo a státní podnik - stručná charakteristika

Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce obsahuje stručnou charakteristiku právních subjektů, jako je družstvo a státní podnik. Uvádí informace ohledně základního kapitálu, založení, správních orgánů, i samotného zániku.

Obsah

1.
Družstvo
1.1.
Ručení
1.2.
Základní kapitál
1.3.
Nedělitelný fond
1.4.
Členství
1.5.
Orgány družstva
1.6.
Zánik družstva
2.
Státní podnik

Úryvek

"Zánik členství:
- při zániku členství za trvání družstva má člen nárok na vypořádací podíl, kt. se určí poměrem
splac. člen. vkladu násobeného počtem ukonč. roků jeho členství k souhrnu splac. člen. vkladů
všech členů.

Orgány družstva
- orgány družstva jsou:
- členská schůze – nejvyšší orgán družstva, při hlasování má každý člen 1 hlas
- při ní se pořizuje zápis, do kt. má právo nahlížet každý člen
- mění stanovy
- volí a odvolává představenstvo a volit komisi
- schvalovat řádnou závěrku
- rozhodnout o rozdělení zisku nebo ztráty
- rozhodovat o snížení nebo zvýšení ZK
- rozhodovat o koncepci, splynutí, uzavření smluv (majetkových,..)
-představenstvo – statutární orgán
- řídí činnost a zodpovídá za bní členské schůzi
- je voleno ze členů družstva a volí svého předsedu
- kontrolní komise je nezávislá, odpovídá za svou činnost
-kontrolní komise – je nezávislá a oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a
- projednávat stížnost jeho členů. Odpovídá pouze členské schůzi. Má
- nejméně 3 členy a podle potřeb se musí scházet nejméně 1x za 3 měsíce
Zánik družstva
- družstvo zaniká výmazem z O.R.
- zrušuje se:
- usnesením členské schůze
- konkursem
- rozhodnutím soudu
- uplynutím doby, na kterou bylo družstvo zřízeno
- dosažením účelu , k němuž bylo družstvo zřízeno

Malé družstvo
- nejméně jak 50 členů
- skládá se z představenstva a členské schůze

Fůzovat mohou navzájem pouze družstva stejného zaměření bytová s bytovými, průmyslové s průmyslovými.

2) STÁTNÍ PODNIK
- vychází ze zákona o státním podniku
-podnik je P.O:, má právo hospodařit s majetkem státu a nemá vlastní majetek
- rozlišujeme kmenové jmění = majetek při vzniku podniku
jmění = obchodní majetek + závazky podniku
- zakladatelem je vždy stát (ministerstvo)
- zakládá se za účelem uspokojování celospolečenských, strategických nebo veřejných zájmů
- podnik neručí za své závazky a stát neručí za závazky podniku
- podnik se zakládá zaklad. listinou, kt. obsahuje:
1) označení ministerstva
2) obchodní jméno + označení „státní podnik“ nebo „s.t“
3) předmět podnikání
4) výše kmenového jmění
5) určení a ocenění maj. státu
6) jméno, příjmení, RČ + bydliště ředitele
7) počet členů doz. rady, jejich jména, RČ, bydliště
8) výše rezervního fondu (při založení 10% z jmění)
9) jméno osoby, kt. může jednat z podnik jménem ministerstva
K návrhu na zápis do O.R. se přikládá:
1) zakladatelská listina
2) doklad o ocenění majetku
3) usnesení vlády
4) ostatní doklady"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14794
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse