Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Dvousektorová ekonomika - přednáška

Dvousektorová ekonomika - přednáška

Kategorie: Ekonomická teorie, Ekonomie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce detailně rozebírá komponenty dvousektorové ekonomiky z pohledu hlavně keynesiánského přístupu. Práce je doplněna o přehledné a vysvětlené grafy, které vysvětlují agregátní poptávku, funkci úspor a spotřeby.

Obsah

1.
Determinanty ekonomické rovnováhy
2.
Dvousektorový model
2.1
Agregátní poptávka (změny stavu zásob)
Spotřební funkce (mezní a průměrný sklon ke spotřebě, autonomní a indukovaná spotřeba)
2.2
Jednoduchý multiplikátor
2.3
Funkce úspor

Úryvek

“2 - sektorový model
Výstup dvousektorový ekonomiky je dán spotřebními a investičními výdaji. Existují zde jen 2 tržní subjekty (firmy a domácnosti). Zjistíme, že HDP dáme dohromady, pokud sečteme investiční výdaje firem a spotřební výdaje domácností.

Y C + I kde Y…produkt, C…spotřeba, I…investice firem
Y S + C kde S …úspory
C + I Y C + S

I Y – C S …. Základní identita dvousektorový ekonomiky

Na této rovnici jsou pak postaveny další úvahy. Má-li být v ekonomice dosažena rovnováha, musí být investice rovny úsporám. V ekonomice není další jiný zdroj, který by generoval zdroj pro investování.
Pro hospodářský růst jsou tedy alfou i omegou investice. Ukazuje se, že z hlediska dlouhodobého není nejlepší, když ekonomiku táhnou spotřební výdaje domácností tak, jako je to u nás (cca 50%). Pro zajištění hospodářského růstu se musí investovat.
Investiční výdaje se mohou lišit od plánovaných výdajů, ale spotřební výdaje jsou vždy rovny plánovaným spotřebním výdajům. Proto dělíme investice na plánované a neplánované, které vystupují ve formě změn zásob (neplánované hromadění x neplánovanému čerpání).
Celkový objem výdajů, který chtějí lidé vynaložit zahrnuje pouze plánované výdaje, jež tvoří agregátní poptávku AD.

Agregátní poptávka představuje celkový objem zboží poptávaný v ekonomice při dané cenové úrovni (předpokladem je fixní cenová hladina). Ve dvousektoru tedy spotřební výdaje a plánované investice.

Agregátní poptávka je tím větší, čím větší, čím větší je úroveň autonomní spotřeby Ca a autonomních investic Ia a čím větší je mezní sklon ke spotřebě.

Ve dvousektorový ekonomice platí ex post klíčová identita, že produkce vyrobená se rovná produkci prodané.
Proto ….. Y C + I …platí vždy, protože pokud firmy vyrobí více než mohou prodat, nahromadí se jim zboží v neprodaných zásobách. Tato neplánovaná akumulace je součástí skutečných investic (je to jako kdyby neprodanou část produkce prodaly sami sobě). Proto ex post platí, že produkce je spotřebována nebo investována.

Vzájemná závislost mezi výstupem a výdaji
Model 45`


Agregátní poptávka se od výstupu liší. Přímka rovnoběžná s osou y představuje konstantní poptávku, její úroveň se s výší důchodu nemění.

• AD je vyšší než je vytvořený výstup (důchod)
- subjekty zamýšlí, měly by zájem o koupi určitého statku, objemu služeb, ale takový objem ekonomika nevytvořila. Proto dojde k procesu, který označujeme jako nezamýšlenou redukci zásob, firmy rozpouští své zásoby (materiál, nedokončená výroba), aby zvýšily svůj finální výstup a uspokojily poptávku. Veškeré body nalevo od rovnosti AD a Y - vše, co je vyprodukováno, nestačí k uspokojení.

• AD je menší než je vytvořený výstup (důchod)
- firmy budou nezamýšleně zvyšovat svoje zásoby nejen surovin, polotovarů apod., ale i hotové produkce, protože je zájem menší než je vytvořený důchod. Situace, kdy je v ekonomice vyprodukováno více než chtějí subjekty nakoupit."

Poznámka

Obsahuje grafy. Čistý text dosahuje cca 4 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14139
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse