Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > EU, NATO, OSN - maturitní otázka

EU, NATO, OSN - maturitní otázka


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka stručně představuje Evropskou unii, Organizaci spojených národů (OSN) a Severoatlantickou alianci (NATO). Vždy uvádí základní údaje a charakterizuje jednotlivé orgány, případně rady.

Obsah

1.
Evropská unie
1.1.
Základní údaje a vznik EU
1.2.
Orgány EU
1.2.1.
Evropská rada
1.2.2.
Rada EU
1.2.3.
Evropská komise
1.2.4.
Evropský parlament
1.2.5.
Evropský soudní dvůr
1.2.6.
Evropský účetnídvůr
1.2.7.
Další instituce
2.Organizacespojených národů
2.1.
Základní údaje
2.2.
Orgány OSN
2.2.1.
Rada bezpečnosti
2.2.2.
Valné shromáždění
2.2.3.
Mezinárodní soudní dvůr
2.2.4.
Hospodářská a sociální rada OSN
3.
Severoatlantická aliance
3.1.
Základní údaje
3.2.
Orgány NATO

Úryvek

"Orgány EU
Evropská rada = hlavní rozhodovací orgán, který schvaluje všechny legislativní akty. Je tvořena předsedy vlád členských zemí a předsedou Evropské komise, schází se dvakrát až třikrát ročně a dává podněty Evropské komisi.
Evropská rada rozhoduje na základě jednomyslnosti.
Rada EU = sídlí v Bruselu a je tvořena ministry členských států tohoto rezortu, kterého se týkají probíraná témata.
Je rozhodující institucí EU a zastupuje zájmy členských států na evropské úrovni
Každý půlrok předsedá Radě jiná země EU.
Hlavní úkoly předsedající země je organizovat setkání Rady a reprezentovat EU navenek.
Nejčastější zasedání mají ministři zemědělství (přibližně čtrnáctkrát do roka), ministři financí a ministři zahraničních věcí (Všeobecná rada), kteří se scházejí přibližně jednou za měsíc.
Evropská komise = sídlí v Bruselu a nahrazuje ,,evropskou vládu,, , je nejvyšším orgánem výkonné moci EU. Má 17 členů, kteří jsou jmenováni vládami jednotlivých členských států a společně s Evrospkou radou rozhodují o všech záležitostech Unie. Komise pracujue nepřetržitě a je subjektem mezinárodního práva.
Evropský parlament = sídlí ve Štrsburku, výbory má v Bruselu. Je nejvyším zákonodárným orgánem EU. Má 625 poslanců, kteří jsou voleni přímo, křesla jsou rozdělena na základě kompromisu. Parlament hlasuje o rozpočtu, má právo vydávat právní akty a kontrolní právo vůči Evropské komisi.
Evrospký soudní dvůr = sídli v Lucemburku, je nejvyšším soudním orgánem EU. Řeší spory mezi státy, institucemi, podniky i soukromými osobami podle evropského práva. Dbá o to, aby zákon yEU byly nadřazené zákonům členských států. Tvoří ho 15 soudců.
Evropský účetní dvůr = sídlí v Lucemburku. Je tvořen sborem 15 nezávislých účetních kontrolorů jmenovaných Radou EU, kteří přezkoumávají všechny výdaje a příjmy EU.
Další instituce : Evropská ústřední banka, Evropská investiční banka, Evropský ombudsman, Hospodářský a sociální výbor, Výbor regionů.

Organizace spojených národů = OSN
Je nejznámější a celosvětově nejvíce uznávanou mezinárodní organizací. Posláním OSN je udržování celosvětového míru a spravedlivých vztahů mezi státy. Snaží se zajistit členským státům jejich severenitu. Poskytuje však člen. státům také rozsáhlou a trvalou humanitární a rozvojovou pomoc.

Organizace spojených národů byla založena 24. října 1945 v USA v Dumbartonu Oaks, a to na základě přijetí charty OSN na konferenci v San Fransicku 50 státy včetně Československa.
Jejími členy jsou téměř všechny státy světa. V součsné době má 192.
Hlavní sídlo OSN je v New Yorku. "

Poznámka

Tato práce je kompilačního charakteru. Čerpá z následujících zdrojů: http://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_unie; http://cs.wikipedia.org/wiki/Severoatlantick%C3%A1_aliance.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera18220
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse