Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Eduard Petrů: Úvod do studia literární vědy - Literární žánry - výpisky z knihy

Eduard Petrů: Úvod do studia literární vědy - Literární žánry - výpisky z knihy

Kategorie: Literatura

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce nejprve představuje genologii, tedy vědu zabývající se literárními žánry a druhy, z obecného hlediska, věnuje se jejímu definování a rozdělení do čtyř rovin. Poté se zabývá podrobnému členění a charakterizování epických, lyrickoepických, lyrických a dramatických žánrů. U vybraných uvádí příklady konkrétních děl.

Obsah

1.
Roviny geologického systému
2.
Literární druhy
2.1
Lyrický
2.2
Epický
2.3
Dramatický
3.
Epické žánry
3.1
Velká epika
3.1.1
Epos
3.1.2
Román
3.1.3
Legenda
3.2
Střední epika
3.2.1
Exemplum
3.2.2
Fabliax
3.2.3
Povídka
3.2.4
Novela
3.2.5
Romaneto
3.2.6
Skaz
3.2.7
Báje (mýtus)
3.2.8
Pověst
3.2.9
Pohádka
3.3
Malá epika
3.3.1
Příběh
3.3.2
Bajka
3.3.3
Parabola
3.3.4
Anekdota
3.4
Publicistické žánry
3.5
Žánry věcné literatury
4.
Lyrickoepické žánry
4.1
Balada
4.2
Romance
4.3
Idyla
4.4
Moderní epos
4.5
Poema
5.
Lyrické žánry
5.1
Tradiční žánry
5.1.1
Píseň
5.1.2
Elegie
5.1.3
Óda, hymnus
5.1.4
Dithyramb
5.1.5
Žalm
5.1.6
Epigram
5.1.7
Pásmo
5.2
Moderní dělení
5.3
Tradiční básnické formy
6.
Dramatické žánry
6.1
Tragédie
6.2
Komedie
6.3
Fraška
6.4
Tragikomedie
6.5
Činohra
6.6
Melodram
6.7
Opera
6.8
Muzikál

Úryvek

"Epické žánry
- Velká epika
• Epos - veršovaný děj a popis velké řady událostí, vypravěč stoj zcela mimo děj, podle tematiky (hrdinský, historický, rytířský, milostný, zvířecí…), v moderní literatuře bychom mohli označit i jako epos několikadílný román; epos může být i v ústní lidové slovesnosti
• Román - prozaický děj a popis; tři typy – autorský (děj je nahlížen autorem jako pozorovatelem), ich-román (vypravěč děj nejen nahlíží, ale přímo do něj vstupuje), román postav (není to vyprávění ale obsah vědomí – ten je reflektován v díle jako v zrcadle); dává možnost zachytit velké časové období (např. i jednu epochu); jedna z novějších románů je tzv. román-řeka (Hledání ztraceného času – Marcel Proust) – řada svazků tematicky propojených
• Legenda – na pomezí mezi velkou a střední epikou; spíše starší žánr; vypovídá o životě nějakého světce; poměrně uzavřený žánr; proměnlivá morfologie; dva druhy – jedna zachycuje celý život světce, druhá především na jeho vrcholnou fázi (tj. umučení a vstoupení na nebesa)

 Střední epika
• Exemplum – mimoliterární funkce při rozvíjení středověké spirituality; středověcí kazatelé uváděli exempla (příklady) z vlastní zkušenosti (tzv. memoráty) – potřeba ustanovit typická exempla (např. sborník Příběhy římské, v české literatuře např. tzv. Olomoucké povídky)
• Fabliaux – veršované útvary z městského prostředí; zábavná funkce; humorná nadsázka až satira
• Povídka – poměrně volný model, vymezuje se spíše opozicí proti eposu a románu; jádrem nějaká událost; časové i místní určení; na rozdíl od novely dovoluje malá odbočení od hlavní dějové linie; od románu se liší menším dějovým spádem a popisností; spíše prozaická; různé třídění (některé typy mají ustálenou podobu – arabeska (využívá dekorativního způsobu zobrazení; humoreska (idylická povídka, zdůrazněný humorný pohled na věc)
• Novela – tematicky sevřenější než povídka, dějově jednoduší; zvýrazněno realistické chápání života; postavy neprochází vývojem; hovorový jazyk; rámcová novela – zvláštní typ, jeden příběh jako rámec, z něhož vyplývají další příběhy (např. Boccacio, Chaucer); rozdíl v terminologii – v angloamerické literatuře je jako novel označován román, pro novelu je užíváno story, short story, pro strušnou novelu pak noveletto
• Romaneto – příspěvek české literatury; od novely se liší charakterem příběhu – v ústředí je nějaké tajemství, záhada (např. Jakub Arbes); často zmiňováno jako varianta novely (tzv. novela s tajemstvím)
• Skaz – z ruské lit. teorie; označení pro vyprávěný příběh, kdy vypravěčem příběhu je jedna z postav
• Báje (mýtus)- pokus primitivní společnosti o výklad světa; hrdiny většinou bohové; některé by mohly mít ale i historický základ
• Pověst - historické jádro, často k nějakému místu (hrad, zámek), o činech historických hrdinů
• Pohádka - v podstatě pověst bez místního ani časového určení (bylo nebylo), většinou s dobrým koncem; fantastické postavy, předměty atd.; moderní pohádka má jistý vztah k realitě, často pouze modifikace reálně existujících jevů (např. Karel Čapek, Vladislav Vančura)"

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách. Klíčové pojmy jsou tučně zvýrazněny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20555
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse