Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Eduka Consult s. r. o. - strategie řízení firmy

Eduka Consult s. r. o. - strategie řízení firmy

Kategorie: Management, Podniková ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s., Olomouc

Charakteristika: Cílem práce je uvést celkový ekonomický pohled na podnik Eduka Consult s. r. o. V úvodu je popsán profil společnosti spolu s její obchodní strategií. Poté jsou vyjmenovány střednědobé a krátkodobé plány. Prostřednictvím analýzy SWOT je rozebrán současný stav společnosti spolu s potenciálními příležitostmi a hrozbami budoucího stavu. V závěru je uvedena také analýza PEST faktorů.

Obsah

1.
Úvod
2.
Profil společnosti Eduka Consult s.r.o.
3.
Obchodní strategie firmy
4.
Dlouhodobé záměry firmy
5.
Střednědobé a krátkodobé plány
6.
SWOT analýza
7.
Analýza PEST faktorů
8.
Zhodnocení výsledků

Úryvek

"SWOT analýza spočívá v rozboru a hodnocení 4 hlavních částí: silných (strenghts) a slabých (weaknesses) stránek zkoumané osoby, z potenciální příležitosti (opportunities) a hrozby (threats) spojené s profilovanou osobou. Díky ní dokážeme komplexně vyhodnotit potenciál společnosti, nalézt problémy nebo nové možnosti růstu. SWOT je součástí strategického plánování. Podstata celé analýzy spočívá v zamyšlení se a v nalezení co možná nejvíce charakteristik a příkladů v rámci každé skupiny a jejich vzájemné porovnání.
Cílem SWOT analýzy této firmy je, poukázat na rizika a ukázat cesty jak těmto rizikům předcházet. Ukázat silné a slabé stránky podniku a dát návod jak využít naplno potenciál, kde se případně vystříhat hrozeb plynoucích z nedostatků. Dát vedení společnosti návod jak rozpoznat případné příležitosti, které by mohli společnosti přinést profit v případě jejich včasného využití. Je jasné, že pokud podnik nevěnuje dostatečnou pozornost rozboru slabých a silných stránek, vede to v budoucnu k ohrožení vytyčených cílů.

7. ANALÝZA PEST FAKTORŮ
Tak jako každý podnik i tento je ovlivněn charakterem okolí v němž se nachází a v němž působí. Za klíčové jsou považovány následující faktory makrookolí=strategický audit vlivu makrookolí:

[stav zkoumaného faktoru jsem vyjádřila pomocí pěti-bodového systému, přičemž 5/5 je maximum]

I. POLITICKO-LEGISLATIVNÍ VLIVY: II. EKONOMICKÉ VLIVY:
1. politická stabilita v ČR 3/5 1. růst HDP 4/5
2. stabilita vlády 2/5 2. inflace 4/5
3. daňová politika 5/5 3. nezaměstnanost 3/5
4. podpora zahraničního obchodu 3/5 4. obchodní bilance 3/5
5. legislativa 4/5 5. kurz měny 1/5
6. pracovní právo 4/5 6. množství peněz v oběhu 1/5
7. integrační politika 3/5 7. úrokové míry 4/5
8. ochrana životního prostředí 3/5 8. vyrovnanost veřejných rozpočtů 2/5
9. členství v EU 3/5 9. struktura spotřeby 3/5
10. členství v NATO 3/5 10. úroveň a struktura investic 3/5
Restrukturalizační opatření vlády se projevily na zhoršení ukazatelů především oblasti politické a ekonomické stability, celosvětová finanční krize se nám naopak projevila ředevším v oblasti ekonomických ukazatelů. Záporně hodnotím snahy vlády omezit vlivy především vnitrostátních bojů a nedostatečná péče v celkové oblasti hospodaření státu v rámci EU.
III. SOCIÁLNĚ-KULTURNÍ VLIVY: IV. TECHNICKO-TECHNOLOG.VLIVY
1. demografický vývoj 2/5 1. podpora vlády v oblasti výzkumu 2/5
2. životní úroveň 3/5 2. výše výdajů na výzkum 2/5
3. styl obyvatelstva 2/5 3. nové vynálezy a objevy 2/5
4. životní hodnoty 2/5 4. rychlost realizace nových technol. 1/5
5. charakteristika pracovní síly 4/5 5. rychlost morálního zastarání 3/5
6. ochrana životního prostředí 2/5 6. nové technologické aktivity 3/5
7. rozdělení příjmů 3/5 7. obecná technologická úroveň 3/5
8. mobilita pracovních sil 4/5
9. úroveň vzdělávání 5/5
10. kvalifikace pracovních sil 5/5
Pozn. Podnik ovlivňují především ukazatelé nesoucí hodnotu 4 a 5.
Změny v oblastech s hodnotou vyšší jak 3, by mohly mít významný dopad na podnik, proto je potřeba vývoj v těchto oblastech sledovat. Tyto změny mohou mít obrovský vliv na konkurenční pozici podniku na trhu, podnik by měl změny promítnout do změny strategie.

8. ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ
Závěrem bych chtěla uvést, že strategické plánování musí být nepřetržitý proces u podniku tohoto typu (mikropodnik), který začíná formulováním poslání společnosti, pokračuje analýzou vnějšího prostředí podniku a vnitřních zdrojů. Na základě toho se identifikují možnosti a příležitosti se zřetelem na silné a slabé stránky společnosti. Na základě tohoto se stanový strategická vize a konečné strategické cíle podniku. Při využití dostupných metod a technik (matematické metody a výpočetní technika) může být vypracováno hned několik alternativních strategií. Následuje jejich vyhodnocení a výběr optimální strategie.
Teprve po sestavení strategických plánů se začne podnik zabývat vypracováním krátkodobých plánů a taktik k jejich dosažení. K tomuto postupu nám poslouží schéma PEST analýzy."

Poznámka

Část práce ve formátu MS Excel (*.xls).

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15169
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse