Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Edward C. Banfield: Občanské ctnosti; občanský étos a občanství v liberálně-demokratických společnostech

Edward C. Banfield: Občanské ctnosti; občanský étos a občanství v liberálně-demokratických společnostech

Kategorie: Politologie, Sociologie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Referát se věnuje knize Občanské ctnosti od Edwarda Banfielda. Kniha se skládá z příspěvků osmi různých autorů, které byly napsány pro 4. mezinárodní konferenci Světové profesorské akademie míru roku 1989 v Londýně. Všechny se zabývají občanskou společností v liberální demokracii, nicméně vznikaly nezávisle na sobě a každý sleduje jinou oblast z této problematiky. Práce se věnuje každému z nich jednotlivě, uvádí jejich obsah a hlavní myšlenky.

Obsah

1.
Úvod
2.
Edward Shils: Občanský étos a občanská společnost
3.
Katherine Auspitz: Občanská ctnost – sobečtí a nesobečtí lidé
4.
Robert A. Goldwin: Práva, občanství a občanský étos
4.1.
Napětí mezi právy a demokracií
4.2.
Napětí mezi právy a občanstvím
4.3.
Veřejné a soukromé
4.4.
Občanský étos: území mezi
5.
Charles R. Kessler: Občanský étos a občanství v americkém zakladatelství
6.
Clifford Orwin: Občanství a občanský étos jako součásti liberální demokracie
7.
James.Q. Wilson: Oslabení občanského étosu a zločinnost
8.
Elie Kedourie: Perspektivy občanského étosu v třetím světě
9.
Myron Werner: Občanství a migrace; důsledky pro liberální demokracie
9.1.
Problémy migrace
9.2.
Pojetí občanství v rozvinutých průmyslových demokraciích
9.3.
Morální a politické aspekty
9.4.
Odumírá občanství?
10.
Poznámky

Úryvek

„Katherine Auspitz: Občanská ctnost- sobečtí a nesobečtí lidé
V průběhu historie byla občanská ctnost vykládána různě. Pro Machiavelliho v renesančním období znamenala vzácný, ale dosažitelný, klasický ideál. V období osvícenství měla být ctnost výsledkem života v řádně uspořádaném státě. Později, v 19.století, ji začali demokraté a někteří konzervativci chápat nejen jako hodnotný cíl, ale také jako „naléhavou praktickou potřebu“11. S tímto jejich názorem se autorka ztotožňuje.
Přestože lidé v různých historických obdobích nahlíželi na problematiku občanské ctnosti různě, jejich učení se shodovalo v následujících třech bodech:
1. sebeovládání je cennějším a také mnohem dostupnějším cílem než sebeobětování;
2. občansky přiměřený smysl pro vlastní „já“ se může rozvíjet pouze mezi sobě rovnými;
3. rovnost nemusí být absolutní, spíše je nevyhnutelná určitá sociální diferenciace, která sama může napomoci udržování svobody. 12

Podle Machiavelliho dává ctnost (virtu) člověku možnost jednat dle vlastní vůle, díky které může obstát i proti vrtkavosti osudu. Ctnostné jednání obsahuje především bojovnost a aby bylo ctnostné, musí dosáhnout stanoveného cíle. Dosažení cíle je důležitější, než jeho ospravedlňování.
Machiavelli nepředpokládá jednotu zájmů mezi občany. Považuje naopak za samozřejmé, že jsou zájmy mocných a zájmy lidu ve vzájemném protikladu. Nepovažuje to za nebezpečné pro společnost a neobává se ani sociálního konfliktu. Tím, co korumpuje stát, je podle něj sociální nerovnost a osobní moc, která je jejím nevyhnutelným důsledkem. „Majetek nemusí být stejný, ale žádný občan by neměl disponovat prostředky k podřízení ostatních.“13
Stejně jako Aristoteles rozlišuje Machiavelli tři formy vlády- vládu jednoho, několika a mnoha. Protože jsou všechny režimy přístupné korupci, každá z těchto forem vlády se může zvrátit v jinou: knížectví v tyranii, vláda nejvyšších aristokratů v oligarchii a vláda lidu v anarchii. Machiavelli i Aristoteles doporučovali vládu smíšenou, aby mohly dobré stránky všech forem stabilizovat obec.
Od této typologie státních zřízení se liší klasifikace Montesquieho. Uvádí republikánskou, monarchistickou a despotickou formu vlády, které mají různé hybné síly. Pro republiku je to ctnost, pro monarchii čest a pro despotismus strach. Nemyslí tím, že by se například ctnost nevyskytovala také v monarchii a podobně, není však pro ni hybnou silou.
Kromě ctnosti potřebuje podle Montesquieho republika lásku občana k republice. Jako základní hodnoty vyzdvihuje prostotu a střídmost. Aby fungovaly dobré mravy, požaduje republika jejich podporu v podobě výchovy.
Čest v monarchii a aristokratických republikách zdůrazňuje sociální rozdíly, občané těchto režimů nemají rovnocenné postavení. Funguje zde však rovnováha „soukromého zájmu a veřejného ducha“14. Montesquieu se domnívá, že duší aristokratické republiky je umírněnost, která je podobná střídmosti. Rozumí jí to, že „vítězové své postavení nezneužívají, neponižují a nevyhánějí poražené, respektují jiné názory a pokračují v dialogu.“15
Montesquieu považuje za škodlivé dva druhy nerovnosti: výraznou nerovnost mezi vládnoucími a ovládanými, která ničí srovnatelný rámec, a jakoukoli nerovnost před zákonem, která ohrožuje vzájemnou solidaritu.
Autorka se dále zabývá otázkou sebelásky, amour-propre, a toho jak souvisí s chováním, které bývá považováno za obdivuhodné. Hovoří o tom, že „obdivuhodné chování nemusí pocházet z chvályhodných motivů- jestliže ctnost, odvaha, čest a věrnost pramení ze zištnosti a domýšlivosti, je to jen dobře, neboť jsou pak dosažitelné pro každého“.16 Cituje například Adama Smithe, který se tématu věnoval: „Je-li za vším domýšlivost, pak velkým tajemstvím výchovy je zaměřit domýšlivost k správným cílům.“17"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21585
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse