Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Efekty podnikání pro podnikatele, podnikatelské portfolio

Efekty podnikání pro podnikatele, podnikatelské portfolio

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce ve své první části přináší úvahu o efektivnosti z hlediska ekonoma a podnikatele a vyvozuje z nich pořadí podnikatelských priorit. Následně se věnuje rozboru magické tabulky role vlastníka v podnikání a v závěrečné části probírá téma vlastnického portfolia.

Obsah

1.
Efektivnost očima ekonoma a podnikatele
1.1.
Zisk v ekonomickém smyslu
1.2.
Cíle podnikání
1.3.
Ukončení podnikání
1.4.
Existenční a ekonomické cíle
2.
Magická role vlastníka podniku
2.1.
Suverenita vlastníka
2.2.
Vztahy mezi vlastníkem, střední a závislou vrstvou
2.3.
Magická tabulka role vlastníka v podnikání
2.4.
Rozklad diagonály ambicí
2.5.
Vertikální rovina
2.6.
Horizontální rovina
2.7.
Úkoly podnikatele
2.8.
Synergické efekty
2.9.
Širší souvislosti
3.
Vlastnické portfolio
3.1.
Charakteristika
3.2.
Elementární vztahy podnikatelského portfolia (schéma)
3.3.
Optimální a efektivní portfolio
3.4.
Vlastnosti zdrojů portfolia a schopností vlastníka a jejich vliv na výnosnost
3.5.
Dynamizující síly podnikatelského portfolia

Úryvek

"Efektivnost očima ekonoma a podnikatele … nikoli však rentiéra
Většina ekonomických učebnic tvrdí, že cílem podnikání je zisk. V běžně dostupné obecně ekonomické literatuře se dočteme, že zisk je rozdíl mezi příjmy a náklady. Dále se dočteme, že náklady představují částku, kterou firma zaplatí (resp. vydá v penězích). Takto vymezené pojmy jsou z praktického hlediska nepoužitelné a v rozporu s platnou legislativou (viz zákon o účetnictví, zákon o dani z příjmů atd.). Podprůměrná účetní ví, jaký je rozdíl mezi příjmy a výnosy nebo výdaji a náklady. Podle definice jednoduchého účetnictví zisk je rozdílem mezi příjmy a výdaji (tzn. jde o rozdíl v toku peněz, jde o změnu finanční hotovosti). V podvojném účetnictví je zisk rozdílem mezi výnosy a náklady. Zisk (resp. ztráta) v tomto pojetí je hospodářským výsledkem bez ohledu na peněžní tok (jde o zobrazení hospodářských, nikoli jen finančních procesů ve firmě). Podniková ekonomika, finanční teorie i praxe ve střední (včetně západní kontinentální části) Evropě vychází z pojetí podvojného účetnictví.
Co je tedy zisk? Přesněji řečeno, co Vám podnikání má přinést, resp. jaké efekty od podnikání očekáváte? V prvé řadě jde o uspokojení osobních (existenčních) potřeb podnikatele (vlastníka) v souladu (v důsledku, prostřednictvím) vlastnictví podniku nebo podnikání. Podnikatel podniká, resp. vlastní podnik proto, aby dosáhl svých osobních cílů a ambicí v případě, že jde o vlastníka - fyzickou osobu. Pokud vlastníkem je jiná osoba než fyzická (podnik, stát, obec, církev atd.), jsou tyto osobní nebo subjektivní zájmy pouze účelově transformovány, přeneseny, zprostředkovány ap. Individuální nebo kolektivní subjektivní zájem je jen převeden přes různé právní a podnikatelské formy (přímočaře, zamlženě ap.). Nakonec za každým podnikem (korporací, kartelem atd.) najdeme fyzickou osobu, reálného vlastníka podniku nebo komplexu podniků (např. občany obce, členy politické strany nebo církevní komunity atd.). Firma je nástrojem pro dosažení cílů a naplnění existenčních (osobních) potřeb podnikatele. Podnikatel (vlastník) ukončí podnikání nebo činnost firmy (např. likvidací, konkursem, prodejem, pronájmem atd.), pokud podnikání či firma nenaplňuje jeho cíle či zanikl smysl podnikání nebo vlastnictví firmy (např. i ziskové).
Podnikatel podnikání ukončí, formu podnikání změní nebo podnik prodá proto, že převažuje kombinace slabých stránek a ohrožení podnikatele (vlastníka) nad kombinací jeho silných stránek a příležitostí souvisejících s konkrétní formou podnikání nebo s vlastnictvím podniku. Pro podnikatele (vlastníka) narůstá nejistota (resp. riziko) ztráty jeho potenciálu. Nejobvyklejším peněžním měřítkem tohoto potenciálu je cena podniku nebo jeho části (např. u malé a střední firmy, kdy podnikatel je součástí jejího lidského potenciálu). U kupujícího podnik nebo člověka zahajujícího podnikání je situace opačná než u prodávajícího (končícího podnikání), protože kombinace silných stránek a příležitostí převažuje nad kombinací slabých stránek a ohrožení podnikatele (případně zájemce o podnikání). Velmi důležitým momentem transformace formy podnikání jsou vize (záměry) podnikatelů. Ustupující (končící, prodávající) podnikatel má povětšině záměr obranného charakteru. Nastupující (kupující, začínající) podnikatel prosazuje rozvojovou podnikatelskou strategii. Z toho plyne, že představy o ceně podniku (nebo podnikatelské transformaci) bývají odlišné nejen mezi stranou nabídky a poptávky, ale většinou i od cen odvozených z finančních ukazatelů firmy."

Poznámka

Součástí práce jsou tabulky a schémata o rozsahu cca 3 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23925
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse