Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Efekty vzdělávání - otázky z veřejné ekonomiky a politiky 5/19

Efekty vzdělávání - otázky z veřejné ekonomiky a politiky 5/19

Kategorie: Veřejná ekonomika

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta, Ostrava 1

Charakteristika: Otázka ke státním zkouškám z veřejné ekonomiky a politiky se věnuje problematice výdajů na vzdělávání a způsobům jeho financování. Předchozí část série naleznete zde Ekonomika výzkumu a vývoje - otázky z veřejné ekonomiky a politiky 4/19 a následující zde Ekonomika zdravotnictví - otázky z veřejné ekonomiky a politiky 6/19.

Obsah

1.
Efekty vzdělávání
2.
Faktory nabídky a poptávky ovlivňující výdaje na vzdělávání
3.
Náklady na vzdělávání v zemích OECD
4.
Veřejné a soukromé výdaje na vzdělávání
5.
Financování vzdělávání

Úryvek

"Efekty vzdělávání
Faktory nabídky a poptávky ovlivňující výši výdajů na vzdělávání. Financování vzdělávání z veřejných a soukromých zdrojů, správa finančních prostředků na primární, sekundární a terciární úrovni, mechanismy financování vzdělávání.

V současné době je ve všech vyspělých zemích rostoucí úroveň vzdělání považována za významný nástroj pro dosažení hospodářské prosperity a nástroj ke zmírňování sociální nerovnosti.

Efekty vzdělávání jsou tedy nejen individuální, ale i společenské. Investice do vzdělávání přinášejí jak užitek individuální tak i kolektivní. Svým charakterem jsou tyto užitky současně ekonomické i sociální.

Účinky vzdělávání jsou finanční, spočívající v přínosu individuálního příjmu k investici, i nefinanční, projevující se ve vyšší produktivitě práce a obecně lepším uplatnění na trhu práce. Sociální efekty rostoucí úrovně vzdělání lze vidět v již zmíněném lepším uplatnění na trhu práce. Se zvyšujícím se vzděláním se jedinec také stává lépe vybaveným pro zdravý způsob života, kvalitní rodinný život, apod. Přestože dopady na celou ekonomiku je obtížné měřit, vliv lidského kapitálu na produktivitu a ekonomický růst je zřejmý.

K základním ekonomickým faktorům nabídky a poptávky, které ovlivňují výdaje na vzdělávání, patří zejména:
• ekonomická vyspělost země, vyjádřená například velikostí vytvořeného hrubého domácího produktu na obyvatele
• demografická struktura země; zejména počet obyvatel v příslušných věkových skupinách odpovídajících jednotlivým úrovním vzdělávání (základna pro potenciální počet dětí, žáků, studentů)
• priority veřejné politiky - promítají se do podílu a výše prostředků vynakládaných na vzdělávání z hrubého domácího produktu i do rozdělování prostředků z celkového objemu prostředků určených na vzdělávání na jednotlivé úrovně vzdělávání
• životní úroveň obyvatel (příjem na hlavu i individuální, resp. rodinné, preference ve vztahu ke vzdělávání)
• cenová úroveň prostředků na vzdělávání
• organizace a způsob výuky"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26132
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse