Název Goodness Staženo

Veřejná správa - otázky k SZZk

Jedná se o souhrn 11 vypracovaných otázek ke státním závěrečným zkouškám z oblasti veřejné správy. Seznamují se základními pojmy dané tématiky, věnují... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

120x

Finanční obchody - otázky k SZZk

Tato práce zpracovává 22 témat z oboru Finanční obchody. Úvodem k práci je vysvětlení behaviorální teorie a příklady jejího využití v praxi. Dále násl... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomie, Veřejná ekonomika

67x

Veřejné finance - otázky k SZZk

Práce je souborem 21 otázek ke státní závěrečné zkoušce z oboru Veřejné finance. Úvodní otázka patří seznámení s daňovou politikou a daňovou strukturo... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finance, Ekonomie, Veřejná ekonomika

66x

Veřejná ekonomie

Práce obsahuje kompletní soubor vypracovaných otázek ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Veřejná ekonomie. Jednotlivé okruhy se podrobně věnují pos... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

7x

Veřejný sektor - vypracované otázky k SZZk slovensky

Práce obsahuje podrobně vypracované otázky ke státnicím z oblasti veřejného sektoru. Mnohdy souvislým textem seznamuje s podstatou veřejného sektoru, ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika, Ekonomické cizojazyčné práce

5x

Ekonomika sportu - otázky z veřejné ekonomiky a politiky 1/19

Otázka ke státním zkouškám z veřejné ekonomiky a politiky se zabývá tématem politiky a ekonomiky sportu. Nejprve vymezuje sport jako ekonomický statek... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

3x

Ekonomika technické infrastruktury - otázky z veřejné ekonomiky a politiky 3/19

Přehledná otázka ke státním zkouškám z veřejné ekonomiky a politiky seznamuje s problematikou technické infrastruktury. Provádí její členění, probírá ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

3x

Ekonomika zdravotnictví - otázky z veřejné ekonomiky a politiky 6/19

Přehledná otázka ke státním zkouškám z veřejné ekonomiky a politiky popisuje možnosti financování zdravotnictví a podrobně se zabývá veřejným zdravotn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

3x

Zřizovatelé a financování škol a školských zařízení v ČR - otázky z veřejné ekonomiky a politiky 10/19

Otázka ke státním zkouškám z veřejné ekonomiky a politiky popisuje zřizovatele škol a školských zařízení a způsoby jejich financování. Dotýká se také ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika


3x

Ekonomika bydlení - otázky z veřejné ekonomiky a politiky 2/19

Otázka ke státním zkouškám z veřejné ekonomiky a politiky se věnuje ekonomice bydlení. Charakterizuje základní formy bydlení a objasňuje tržní bytový ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika


2x
1  2  3  »