Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Egyptské pyramidy - slovensky

Egyptské pyramidy - slovensky

Kategorie: Historie, Humanitní cizojazyčné práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se velmi podrobně věnuje informacím o egyptských pyramidách. Popsán je proces stavby pyramid, stejně tak proč a kdo je nechával stavět. Práce obsahuje také podrobný rozpis jednotlivých období a dynastií, k čemuž přiřazuje jednotlivé pyramidy. Obrazovou část je možno získat od autora na požádání.

Obsah

1.
Úvod
2.
Metodika práce
3.
Kapitola 1: Jak se z mastaby vyvinula pyramida
4.
Kapitola 2: Teorie postupů staveb pyramid
5.
Kapitola 3: Pyramidy
a) Stará říše: 3. dynastie (Džoserova pyramida, Sechemchetova pyramida, Stupňovité pyramidy pri Zawíjet el-Arjáne, Rozřezaná pyramida, Alessandrovo dílo, Meidúmska pyramida)
b) Stará říše: 4. dynastie (Snofruové pyramidy, Gízské pyramidy - Velká Chufuova pyramida, Rachefova pyramida, Menkaureho pyramida, Radžedefova pyramida, Šepsekafova pyramida)
c) Stará říše: 5. dynastie (Weserkafova pyramida, Abúsírské pyramidy - Sahureho pyramida, Neferirkarého pyramida, Niuserého pyramida, Džekarého pyramida, Wenisova pyramida) d) Stará říše: 6. dynastie (Tetiho pyramida, Pyramida Pepiho I., Merenreova pyramida, Pyramida Pepiho II.)
e) První přechodné období: 6. nebo 8. dynastie (Ibiho pyramida)
f) Střední říše: 11. dynastie (Pyramida Mentuhotepa Nebhepetreho)
g) Střední říše: 12. dynastie (Pyramida Amenemheta I., Pyramida Senusreta I., Pyramida Amenemheta II., Pyramida Senusreta II., Pyramida Amenemheta III., Pyramida Senusreta III., Mazgúnske pyramidy, Abúrawášská anonymní pyramida)
h) Střední říše: 12. nebo 13. dynastie (Sakkarská anonymní pyramida)
i) Střední říše: 13. nebo 14. dynastie (Chendžerova pyramida)
6.
Kapitola 4: Texty pyramid
7.
Kapitola 5: Arabští historici
8.
Kapitola 6: První písemné zmínky o pyramidách
9.
Kapitola 7: Dobrodruhové a hledači pokladů
10.
Kapitola 8: Příchod egyptologů
11.
Kapitola 9: Vykrádání pyramid

Úryvek

"Postup stavby Chufuovej pyramídy podľa Ludwiga Borchardta

Veľká – Chufuova pyramída mala mať pôvodne len jednu hrobovú komoru vytesanú do skaly a k tej viedla šikmá chodba. Skôr, ako však dokončili túto komoru, sa staviteľ rozhodol zmeniť plán. Podľa neho mala mať pyramída väčšie rozmery a hrobová komora mala byť nad zemou, to znamená priamo v stavbe, ktorej jadro už bolo hotové. Preto sa musel zmeniť aj smer chodby, ktorá viedla smerom nahor tak, že chodba odbočovala vodorovne približne vo výške hrobovej komory, pričom bolo treba preraziť už dokončenú časť jadra stavby. Potom znova zmenili plán, podľa ktorého vybudovali „Veľkú galériu“. Veľká galéria je rozšírená časť šikmej chodby a v poradí tretia hrobová komora s celkom nepochopiteľným nakopením odľahčovacích komôr nad krovom.

To, čo Borchardt považoval za nepochopiteľné, pochopiteľné je, pretože na tretej pohrebnej komore ležali dve tretiny masy pyramídy, ktoré by ju boli zavalili a preto bolo treba rozviesť tlak. Egyptskí architekti tento problém vyriešili tak, že nad krov hrobovej komory vždy umiestnili dva veľké kvádre so šikmými stenami, ktoré sa o seba opierali v tupom uhle a tvorili tak akúsi obrovskú strechu. Táto strecha však postačovala len pri menších pyramídach. Pri Chufuovej to chcelo umiestniť strechu vyššie. Tým tlak pôsobil na prázdny priestor nad komorou, ktorý bol vystužený kamennými priečkami.

Veľká pyramída má asi dva milióny dvestopäťdesiat tisíc kamenných kvádrov. Podľa správ sa kvádre lámali tak, že sa do steny lomu vydlabala diera. Keď bola dosť hlboká, vrazil sa do nej drevený klin, ktorý a polieval vodou dovtedy, kým nenapučal a neroztrhol skalu.
Pravdepodobne však robotníci vytesávali kvádre priamo zo steny lomu dlátami terasovito od vyššej vrstvy k nižšej (vieme to, pretože niekoľko takých, ešte neoddelených kvádrov sa dodnes zachovalo v mokkatamských a asuánskych kameňolomoch; a taktiež sa našli laná, po ktorých ich spúšťali do údolia) Tieto balvany potom ručne otesávali medeným dlátom. Na stavenisko ich dopravovali loďami po Níle a potom drevenými saňami alebo po valcoch na súši. Potom kvádre začali ukladať na seba.
Na vyššie stupne ich kládli týmto spôsobom: pod dlhý kamenný blok podložili robotníci dva trojboké hranoly do bezprostrednej blízkosti ťažiska kvádra. Na jednej strane tento blok stlačili, takže váha ležala na jednom hranole a pod druhý hranol, ktorý bol teraz voľný, vložili kamennú dosku. Potom váhu bloku preniesli na tento druhý hranol a podložili prvý atď.. Pod kvádre, pri ktorých sa moment páky nedal využiť, dávali zasa drevené kolísky, ktoré umožňovali vychyľovať kváder zo strany na stranu, pričom uvoľnenú časť podkladali drevenými klinmi.
Tieto „stroje“ sa umiestňovali buď na stupne pyramíd alebo na šikmú rampu postavenú k stene pyramídy. Pozostatky takýchto rámp sa zachovali pri pyramíde kráľa Amenemheta I. v Lište a pri pyramíde kráľa Huneja v Mejdúme.

Pri stavbe boli robotníci zadelení do skupín po 800 až 1000 mužov a každá skupina mala svoje meno. Napríklad „ Mužstvo Chufu prebúdza lásku “ , alebo „ Mužstvo Biela koruna Chufuova je mocná“. Byty a stravu im zabezpečovali pisári, ktorí taktiež viedli dlhé záznamy o kvádroch, prevádzkach atď. .... Jedlo robotníkov pozostávalo väčšinou z reďkvy, cibule a cesnaku.

Postup stavby pyramíd Strednej ríše

Pyramídy Strednej ríše mali rovnaký výzor a funkciu ako predošlé pyramídy. Odlišovali sa takto:

• boli štíhlejšie a vznosnejšie
• sklon ich stien dosahoval až 56°
• veľmi sa nedbalo na umiestnenie vchodových chodieb. Chodby nesmerovali vždy na sever, ale niekedy na juh alebo západ
• ich podzemie je tvorené zložitým bludiskom chodieb a komôr. Panovníci si totiž uvedomili, že interiér predchádzajúcich pyramíd neuchránil telá a poklady panovníkov.
• sarkofágy boli ukryté na najneobyčajnejších miestach
• najväčší rozdiel bol v ich konštrukcii. Boli síce obložené vápencovými kvádrami, no už boli stavané zo štrku a hliny. Stavebný materiál už neboli veľké otesané kvádre, ale nepálené tehly a kamenná drvina.

Stavba pyramídy z hliny si nevyžadovala toľko práce a robotníkov. Väčšie nároky sa kládli na dôvtip architektov. Keďže kamenné kvádre na sebe držali vlastnou hmotnosťou, bolo treba vynájsť nový spôsob a techniku na výstavbu novej pyramídy.
Na podlaží vymerali rozmery základne a narobili na nej kamenné priečky v podobe mriežky. Takto vytvorenú kostru vyplnili tehlami, štrkom a pieskom. Materiál dopravovali saňami, alebo v košoch po hlinených rampách ako pri kamenných pyramídach. Osobitnú starostlivosť venovali povrchovým vrstvám, aby ich výstupky spoľahlivo udržali obkladové kvádre. Spodok pyramídy zvykli obložiť žulou a na vrchol dávali žulový pyramidion."

Poznámka

Je velká škoda, že práce neobsahuje seznam použité literatury.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera7700
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse