Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Ekonomická a sociální statistika - přednášky

Ekonomická a sociální statistika - přednášky

Kategorie: Ekonomie, Sociologie

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce je souborem přednášek z oboru ekonomické a sociální statistiky. Po vysvětlení pojmů následuje výčet nástrojů ekonomické statistiky. Dále se autor soustředil na statistiky v podnicích a statistiky cen, příjmů a spotřeby obyvatelstva. Poté autor věnuje pozornost statistikám zaměřených na analýzy zaměstnanosti a nezaměstnanosti. Součástí jsou i statistiky bankovního sektoru, jež jsou důležitým podkladem pro dohled a regulaci bankovního sektoru. Pro přehled o hospodářství a ekonomických vztazích země se zahraničím slouží statistiky HDP. Následuje vysvětlení důležitosti statistik obyvatel a takzvaná sociální statistika, která sleduje životní úroveň obyvatelstva.

Obsah

Předmět a obsah sociální statistiky
1.
Základní pojmy
2.
Organizace statistické služby v ČR a EU
Nástroje ekonomické statistiky
1.
Ukazatelé a jejich soustavy
2.
Extenzitní a intenzitní veličiny, indexy a rozdíly
3.
Individuální index jednoduché a složené
4.
Agregátní indexy a rozdíly
5.
Časové řady ukazatelů
6.
Třídění a klasifikace
Statistika v podnicích a vybraných odvětvích
1.
Registr ekonomických subjektů
2.
Statistické klasifikace a číselníky
3.
Statistické výkazy
4.
Konjunkturální průzkum
5.
Statistika pro vnitropodnikové řízení
6.
Statistika výkonů některých odvětví
Statistika příjmů a spotřeby obyvatelstva
1.
Statistika příjmů obyvatelstva
2.
Statistika potřeby
3.
Statistika rodinných účtů
4.
Závislost potřeby na příjmu
5.
Důchodové koeficienty pružnosti
Statistika cen
1.
Statistické zjišťování cen
2.
Aplikabilní cenové indexy
3.
Publikované cenové indexy
4.
Indexy spotřebitelských cen
5.
Indexy cen výrobců
6.
Indexy cen zahraničního obchodu
7.
Měření inflace
Statistika ekonomické aktivity obyvatel
1.
Členění obyvatel dle ekonomické-aktivity
2.
Měření ekonomické aktivity
3.
K analýze nezaměstnanosti
Bankovní a burzovní statistika
1.
Bankovní statistika
2.
Měnová a finanční statistika
3.
Statistika platební bilance
4.
Statistika vybraných finančních trhů
5.
Finanční účty
6.
Statistika kapitálového trhu
Statistika HDP a souvisejících makronek. agregátních ukazatelů
1.
Národní účetnictví a makroekonomické agregáty
2.
Měření vývoje HDP v čase
3.
Mezinárodní srovnání HDP
Statistika obyvatel
1.
Zjišťování počtů a struktury obyvatel
2.
Ukazatelé pohybu obyvatelstva
3.
Struktura obyvatelstva a střední věk žijících
4.
Demografická projekce
5.
Doplňující ukazatelé
Sociální statistika
1.
Statistika úrovně bydlení
2.
Statistika v oblasti vzdělávání
3.
Statistika v oblasti zdravotnictví
4.
Statistika sociálního zabezpečení
5.
Statistika veřejného pořádku
6.
Měření sociálního rozvoje

Úryvek

„4. STATISTIKA PŘÍJMŮ A SPOTŘEBY OBYVATELSTVA
- Životní úroveň ovlivňována velikostí příjmů obyvatelstva
- Příjmy ovlivňují koupěschopnost a tím i AD
- Tato statistika nám podává informace o příjmech a hospodaření s příjmy obyvatelstva

4.1 Statistika příjmů obyvatelstva
- Příjmy z práce, vlastnictví půdy a kapitálu
- Příjmy nominální (velikost příjmů v peněžních jednotkách) a reálné (koupěschopnost -> závislé na vývoji cenové hladiny
o Reál. příjem = nom. příjem / index spotřebitelských cen
o Index reál. příjmů = index nom. příjmů / index spotřebitelských cen
- Statistické zjišťování příjmů – metody:
o Pomocí pravidelných statistických výkazů o mzdách v podnicích
o Výběrová šetření o příjmech
o Výběrová šetření o příjmech a vydáních v domácnostech (= rodinné účty)
- Příjmy a životní úroveň
o Životní úroveň = materiální a duchovní hodnoty uspokojující životní potřeby obyvatel (vzhledem k jejich reálným příjmům) -> struktura potřeb vyplývá ze způsobu života
- Analýza životní úrovně – ukazatele
• Průměrný příjem na obyvatele
• Průměrný příjem domácnosti
• Průměrný příjme na člena domácnosti
- Struktura domácností je značně odlišná => stanovení spotřebních jednotek (odvozené od složení a velikosti domácnosti)
• Váhy – první dospělý člen 1, dítě do 13 let 0,3, ostatní 0,5
o Příjmy – hrubé x čisté
- Čistý příjem (disponibilní) = hrubý příjem – daň z příjmu – zdrav. a soc. poj.
- Státní statistika sleduje příjmy podle soc. skupin:
• Zaměstnanci, OSVČ, důchodci
- Ekvivalizovaný příjem = čistý disponibilní příjem domácnost / počet spotřebních jednotek
o Životní minimum
- Stanoveno rozhodnutím vlády
- Vymezeno existenčním a soc. minimem
• Existenční minimum = velikost příjmů zabezpečující základní spotřebu
• Sociální minimum = výše příjmů zajišťující spotřebu umožňující seberealizaci člověka ve společnosti
• -> tato minima považujeme za hranice bídy a chudoby.“

Poznámka

Text je psán v krátkých heslech.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19454
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse