Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Ekonomická analýza společnosti ZBIROVIA, a.s.

Ekonomická analýza společnosti ZBIROVIA, a.s.

Kategorie: Finanční analýzy, Podniková ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tato práce se zabývá analýzou podniku ZBIROVIA, a.s. z hlediska nákladovosti a rentability. Práce dále u firmy zkoumá likviditu, zadluženost a jiné aspekty. Teoretické informace jsou doloženy na příkladech uvedených v tabulkách a grafech.

Obsah

1.
Kapitola 1
1.1
Závislost nákladů na velikosti produkce
1.2
Závislosti zisku na velikosti produkce
1.3
Bod zvratu
1.4
Analýza citlivosti
2.
Kapitola 2
2.1
Horizontální analýza
2.2
Vertikální analýza
2.3
Analýza meziroční změny rentability aktiv pomocí pyramidového rozkladu tohoto ukazatele
2.4
Analýza změny platební schopnosti pomocí ukazatelů likvidity a zadluženosti
2.5
Ukazatele likvidity
2.6
Ukazatele zadluženosti
3.
Kapitola 3
3.1
Analýza meziroční změny rentability vlastního jmění (ROE)
3.2
Analýza platební schopnosti
3.3
Analýza struktury kapitálu

Úryvek

"Běžná likvidita je poměrně hrubý ukazatel platební schopnosti. Pro svoji jednoduchost se však používá velmi často. Jde o jednoduchý poměr ukazující, jak jsou krátkodobé závazky kryty aktivy, u nichž lze očekávat, že se přemění na likvidní zdroje v době korespondující se splatností závazků. Tento ukazatel se srovnává s odvětvovým průměrem a v posledních dvou letech se doporučuje, aby se pohyboval v intervalu 1,5 – 2,5. Platí, že čím je ukazatel běžné likvidity větší, tím je pravděpodobnější zachování platební schopnosti podniku. Společnost ZBIROVIA, a.s. měla v obou sledovaných letech, tj. v letech 2005 a 2006 velmi vysokou hodnotu ukazatele běžné likvidity. Čím vyšší tento ukazatel je, tím je nižší riziko platební neschopnosti. Vysoká hodnota ukazatele běžné likvidity svědčí o dobré platební schopnosti firmy. Hodnota tohoto ukazatele během sledovaných dvou let dokonce vykazuje rostoucí trend. Důvodem je rostoucí hodnota oběžných aktiv a pokles krátkodobých závazků, které zvyšují tento poměr. Z jedné strany je rostoucí hodnota běžné likvidity pro podnik dobrá – znamená, že podnik je schopen dostát svým závazkům a že mu nehrozí platební problémy. Na druhou stranu je to signál, že firma má až příliš mnoho oběžných aktiv a peníze, které jsou v nich vázané, by mohla využít jinde a mnohem efektivněji. Příliš vysoká hodnota oběžných aktiv snižuje výnosnost podniku. Z tohoto důvodu bych firmě doporučila zavedení efektivnějšího řízení oběžných aktiv a jejich snížení na optimální hodnotu.
Ukazatel pohotové likvidity měří platební schopnost podniku po odečtení zásob z oběžných aktiv. Z tohoto důvodu má tedy o něco lepší vypovídací schopnost než ukazatel běžné likvidity. Ve srovnání s odvětvovými průměry je ideální rozmezí pohotové likvidity 1 – 1,5. Společnost ZBIROVIA, a.s. dosáhla v roce 2005 hodnoty 1,225, v roce 2006 již 2,055. V roce 2005 je tedy ukazatel v doporučovaném intervalu, což svědčí o dobré platební schopnosti firmy. V následujícím roce je již o něco vyšší, a proto rostla také platební schopnost firmy. Důvodem pro rostoucí ukazatel je zvýšení čitatele ve zlomku. V roce 2006 jsou zásoby menší než v předchozím roce, z čehož plyne, že zbylá oběžná aktiva (po odečtení zásob) jsou vyšší než v předchozím roce. Současně klesla hodnota krátkodobých závazků ve jmenovateli, což má také dopad na zvýšený výsledek pohotové likvidity.
Okamžitá likvidita má největší vypovídací schopnost, protože v čitateli jejího zlomku je pouze finanční majetek firmy. Počítá se tedy jako poměr nejlikvidnějších položek oběžných aktiv a krátkodobých závazků. Její hodnota by měla být vyšší než 0,2 podle odvětvových průměrů. V roce 2005 této hodnoty společnost ZBIROVIA, a.s. zdaleka nedosáhla. Důvodem mohlo být příliš malé množství likvidních peněžních prostředků oproti relativně velké hodnotě krátkodobých závazků. V tomto roce 2005 tedy podle hodnoty ukazatele okamžité likvidity byla velmi ohrožena schopnost podniku splácet své závazky. Naopak v roce 2006 již ukazatel hodnotu 0,2 přesahuje. Dosáhl konkrétně hodnoty 0,371. Důvodem tohoto strmého růstu byl rychlý růst krátkodobého finančního majetku (absolutně o 5 091 tis. Kč) v čitateli zlomku a zároveň pokles krátkodobých závazků ve jmenovateli (pokles byl o 17,01% vzhledem k roku 2005). Podle tohoto ukazatele se tedy platební schopnost firmy ZBIROVIA, a.s. v roce 2006 zlepšila a nehrozilo ji již platební riziko.

Ukazatele zadluženosti:
Posuzují finanční strukturu podniku z dlouhodobého hlediska. Jejich podstatou je, že vyjadřují vztah mezi cizími a vlastními zdroji. Tyto ukazatele slouží jako identifikátor výše rizika, které společnost podstupuje, pokud financuje své podnikatelské aktivity danou strukturou vlastních a cizích zdrojů. Nejčastěji se používají tyto tři základní ukazatele zadluženosti.

(vzorce)"

Poznámka

Práce byla vypracována pro předmět Ekonomická analýza podniku. Obsahuje velké množství tabulek a grafů. Čistý text je cca 15 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera20325
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse